هزینه نصب و تعمیرات

 

نصب کلیه قطعات با 15 درصد تخفیف نرخ مصوب اتحادیه

 

نرخنامه 1

نرخنامه 2

 

اعتبار تا پایان بهمن ماه سال 1398