کیبورد لپ تاپ ایسر aezy8700010

کیبورد لپ تاپ ایسر aezy8700010

?
218,000 تومان
تولید کننده:ایسر | acer
کد محصول: 1672
موجودی: 345 عدد
گارانتی: Black,US Layout

محصولات مرتبط

این محصول کیبورد های زیر را پشتیبانی می کند ، در صورت نیاز می توانید هر کدام یک از موارد ذیل را انتخاب نمائید:


رنگ: مشکی
قالب کشور سازنده: UK Layout
شماره سریال: ACKEY006B-UK
-------------------
رنگ: مشکی
قالب کشور سازنده: US Layout
شماره سریال: ACKEY006B-US
-------------------
سازگاری با مدل های زیر:
aspire 5236, aspire 5242, aspire 5338, aspire 5340, aspire 5410, aspire 5410t, aspire 5536, aspire 5536g, aspire 5538, aspire 5538g, aspire 5542, aspire 5542g, aspire 5738, aspire 5738dg, aspire 5738dzg, aspire 5738g, aspire 5738pg, aspire 5738pzg, aspire 5738z, aspire 5738zg, aspire 5739, aspire 5739g, aspire 5740, aspire 5740dg, aspire 5740g, aspire 5741, aspire 5741g, aspire 5741z, aspire 5741zg, aspire 5810, aspire 5810t, aspire 5810t timeline, aspire 5810t-354g32mn, aspire 5810t-8929, aspire 5810t-8952, aspire 5810t-944g32mn, aspire 5810t-d34, aspire 5810t-d34f, aspire 5810tg-d45, aspire 5810tg-d45f, aspire 5810tz-4112, aspire 5810tz-4238, aspire 5810tz-4274, aspire 5810tz-4657, aspire 5810tzg, aspire 7336, aspire 7340, aspire 7340g, aspire 7535, aspire 7535g, aspire 7735, aspire 7735g, aspire 7735z, aspire 7735zg, aspire 7736, aspire 7736g, aspire 7736z, aspire 7736zg, aspire 7738, aspire 7738g, aspire 7740, aspire 7740g, travelmate 8571, travelmate 8571g, travelmate 8571t,
-------------------
سازگاری با پارت نامبرهای زیر:
90.4cd07.c0g, 90.4cd07.s0f, 90.4cd07.s0g, 90.4cd07.s0r, 90.4cd07.s0s, 90.4cd07.s0u, 90.4cd07.s1d, 90.4cd07.s1f, 90.4cd07.s1k, 90.4ch07.c0u, 90.4ch07.s06, 90.4ch07.s0e, 90.4ch07.s0g, 90.4ch07.s0r, 90.4ch07.s0s, 90.4ch07.s0t, 90.4ch07.s0u, 90.4ch07.s1a, 90.4ch07.s1b, 90.4ch0t.s10, 90.4hv07.s06, 90.4hv07.s0f, 90.4hv07.s0g, 90.4hv07.s0s, 90.4hv07.s0t, 90.4hv07.s0u, 90.4hv07.s1d, 9j.4ch07.s0t, 9j.4ch07.s0u, 9j.n1h82.001, 9j.n1h82.006, 9j.n1h82.00a, 9j.n1h82.00e, 9j.n1h82.00f, 9j.n1h82.00g, 9j.n1h82.00r, 9j.n1h82.00s, 9j.n1h82.00u, 9j.n1h82.01a, 9j.n1h82.01d, 9j.n1h82.12m, 9j.n1h82.a0e, 9j.n1h82.a0f, 9j.n1h82.a0g, 9j.n1h82.a0r, 9j.n1h82.a0s, 9j.n1h82.a0t, 9j.n1h82.a1a, 9j.n1h82.a1b, 9j.n1h82.a1d, 9j.n1h82.k06, 9j.n1h82.k0a, 9j.n1h82.k0f, 9j.n1h82.k0r, 9j.n1h82.k0s, 9j.n1h82.k0t, 9j.n1h82.k1d, 9j.n1h82.k1k, 9j.n1h82.q06, 9j.n1h82.q0a, 9j.n1h82.q0f, 9j.n1h82.q0r, 9j.n1h82.q1a, 9j.n2382.00r, 9j.n2b82.006, 9j.n2b82.00e, 9j.n2b82.00f, 9j.n2b82.00r, 9j.n2b82.00s, 9j.n2b82.00u, 9j.n2b82.01a, 9j.n2b82.01d, 9j.n2b82.01n, 9j.n2b82.02m, 9z.n1h82.10e, 9z.n1h82.10f, 9z.n1h82.10g, 9z.n1h82.10r, 9z.n1h82.10s, 9z.n1h82.10t, 9z.n1h82.10u, 9z.n1h82.11d, 9z.n1h82.11k, 9z.n1h82.c06, 9z.n1h82.c0a, 9z.n1h82.c0g, 9z.n1h82.c0r, 9z.n1h82.c0u, 9z.n1h82.c1a, 9z.n1h82.c1b, 9z.n1h82.c1d, 9z.n1h82.l00, 9z.n1h82.l0q, 9z.n1h82.l0s, 9z.n1h82.l1d, 9z.n1h82.s0h, 9z.n3m82.q1d, 9z.nh182.l0g, aeql1y00010, aezk6b00010, aezk6f00010, aezk6i00110, aezk6n00010, aezk6p00010, aezk6q00010, aezk6r00010, aezk6t00010, aezk6t00110, aezr7400010, aezr7700010, aezr7e00010, aezr7g00010, aezr7n00110, aezr7p00010, aezr7r00010, aezr7s00010, aezy8700010, aezy8b00010, aezy8d00010, aezy8e00010, aezy8f00010, aezy8i00010, aezy8k00020, aezy8n00010, aezy8r00010, aezy8t00010, aezydr00010, kb.i170a.059, kb.i170a.072, kb.i170a.074, kb.i170a.083, kb.i170a.155, kb.i170a.157, kb.i170a.164, kb.i170a.166, kb.i170a.171, kb.i170a.174, kb.i170a.228, kb.i170g.165, kb.t170a.172, mp-09b23a0-6983, mp-09b26d0-6983, mp-09b26dn-920, mp-09b26e0-442, mp-09b26e0-6983, mp-09b26f0-6983, mp-09b26gb-442, mp-09b26gb-6983, mp-09b26i0-6983, mp-09b26p0, mp-09b26p0-6983, mp-09b26tq-442, mp-09b26tq-6983, mp-09b36d06442, mp-09b36e06920, mp-09b36i06920, mp-09b36p06920, mp-09b36tq6442, mp-09g33u4-920, mp-09g36d0-698, mp-09h23u4-698, nsk-al001, nsk-al006, nsk-al00a, nsk-al00e, nsk-al00f, nsk-al00g, nsk-al00r, nsk-al00s, nsk-al00u, nsk-al01a, nsk-al01d, nsk-al10e, nsk-al10f, nsk-al10g, nsk-al10r, nsk-al10s, nsk-al10t, nsk-al10u, nsk-al11d, nsk-al11k, nsk-al12m, nsk-ala0e, nsk-ala0f, nsk-ala0g, nsk-ala0r, nsk-ala0s, nsk-ala0t, nsk-ala0u, nsk-ala1a, nsk-ala1b, nsk-ala1d, nsk-alc06, nsk-alc0a, nsk-alc0u, nsk-alc1a, nsk-alc1b, nsk-alc1d, nsk-alk0f, nsk-alk0r, nsk-alk0s, nsk-alk0t, nsk-alk1d, nsk-all0q, nsk-all0r, nsk-alq06, nsk-alq0a, nsk-alq0f, nsk-alq0r, nsk-alq1a, nsk-als0h, nsk-als1d, nsk-an006, nsk-an00e, nsk-an00f, nsk-an00r, nsk-an01a, nsk-an01d, nsk-an01n, nsk-an02m, nsk-auq1d, nsk-aus1d, pk1309f2002, pk1309f2004, pk1309f2010, pk1309f2013, pk1309f2016, pk130ae1000, pk130c91100, pk130c91112, pk130c91116, pk130c92a00, pk130c92a04, pk130c92a10, pk130c92a25, pk130c93a02, pk130c93a07, pk130c93a08, pk130c93a13, pk130c93a16, pk130c93a17, pk130c93a19, pk130c94a12, pk130c94a17, pk130dq2a09, pk130l93a12, sg-52500-2ea, sg-52500-2ta, sn8101, v104702ak3 po, v104702as3, v104730ak, v104730ak1, v104730as1, v104730b, v104730bk1, v104730bk1 gr, v104730bs1, v104730bs1 ru, v104746ak3, v104746as1,
مشخصات ماوس
مشخصات فنی کیبورد
شماره سریال ACKEY006B-UK , ACKEY006B-US
قالب کشور سازنده UK Layout , US Layout
نظر جدید
اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری
پرسش جدید