کیبورد لپ تاپ ایسر nsk al10f

کیبورد لپ تاپ ایسر nsk al10f

?
196,000 تومان
کد محصول: 2251
موجودی: 315 عدد
گارانتی: Black,US Layout
این محصول کیبورد های زیر را پشتیبانی می کند ، در صورت نیاز می توانید هر کدام یک از موارد ذیل را انتخاب نمائید:


رنگ: مشکی
قالب کشور سازنده: UK Layout
شماره سریال: ACKEY006B-UK
-------------------
رنگ: مشکی
قالب کشور سازنده: US Layout
شماره سریال: ACKEY006B-US
-------------------
سازگاری با مدل های زیر:
aspire 5251, aspire 5252, aspire 5336, aspire 5551g, aspire 5552, aspire 5553, aspire 5553g, aspire 5625, aspire 5625g, aspire 5736, aspire 5736g, aspire 5742, aspire 5742g, aspire 5742z, aspire 5742zg, aspire 5745, aspire 5745g, aspire 5745p, aspire 5745pg, aspire 5820, aspire 5820g, aspire 5820t, aspire 5820tg, aspire 5820tz, aspire 5820tzg, aspire 7540, aspire 7540g, aspire 7551, aspire 7551g, aspire 7552, aspire 7552g, aspire 7741, aspire 7741g, aspire 7741z, aspire 7741zg, aspire 7745, aspire 7745g, aspire 7745z, aspire 7751, aspire 7751g, aspire 8935, aspire 8935g, aspire 8940, aspire 8940g,
-------------------
سازگاری با پارت نامبرهای زیر:
90.4cd07.c0g, 90.4cd07.s0f, 90.4cd07.s0g, 90.4cd07.s0r, 90.4cd07.s0s, 90.4cd07.s0u, 90.4cd07.s1d, 90.4cd07.s1f, 90.4cd07.s1k, 90.4ch07.c0u, 90.4ch07.s06, 90.4ch07.s0e, 90.4ch07.s0g, 90.4ch07.s0r, 90.4ch07.s0s, 90.4ch07.s0t, 90.4ch07.s0u, 90.4ch07.s1a, 90.4ch07.s1b, 90.4ch0t.s10, 90.4hv07.s06, 90.4hv07.s0f, 90.4hv07.s0g, 90.4hv07.s0s, 90.4hv07.s0t, 90.4hv07.s0u, 90.4hv07.s1d, 9j.4ch07.s0t, 9j.4ch07.s0u, 9j.n1h82.001, 9j.n1h82.006, 9j.n1h82.00a, 9j.n1h82.00e, 9j.n1h82.00f, 9j.n1h82.00g, 9j.n1h82.00r, 9j.n1h82.00s, 9j.n1h82.00u, 9j.n1h82.01a, 9j.n1h82.01d, 9j.n1h82.12m, 9j.n1h82.a0e, 9j.n1h82.a0f, 9j.n1h82.a0g, 9j.n1h82.a0r, 9j.n1h82.a0s, 9j.n1h82.a0t, 9j.n1h82.a1a, 9j.n1h82.a1b, 9j.n1h82.a1d, 9j.n1h82.k06, 9j.n1h82.k0a, 9j.n1h82.k0f, 9j.n1h82.k0r, 9j.n1h82.k0s, 9j.n1h82.k0t, 9j.n1h82.k1d, 9j.n1h82.k1k, 9j.n1h82.q06, 9j.n1h82.q0a, 9j.n1h82.q0f, 9j.n1h82.q0r, 9j.n1h82.q1a, 9j.n2382.00r, 9j.n2b82.006, 9j.n2b82.00e, 9j.n2b82.00f, 9j.n2b82.00r, 9j.n2b82.00s, 9j.n2b82.00u, 9j.n2b82.01a, 9j.n2b82.01d, 9j.n2b82.01n, 9j.n2b82.02m, 9z.n1h82.10e, 9z.n1h82.10f, 9z.n1h82.10g, 9z.n1h82.10r, 9z.n1h82.10s, 9z.n1h82.10t, 9z.n1h82.10u, 9z.n1h82.11d, 9z.n1h82.11k, 9z.n1h82.c06, 9z.n1h82.c0a, 9z.n1h82.c0g, 9z.n1h82.c0r, 9z.n1h82.c0u, 9z.n1h82.c1a, 9z.n1h82.c1b, 9z.n1h82.c1d, 9z.n1h82.l00, 9z.n1h82.l0q, 9z.n1h82.l0s, 9z.n1h82.l1d, 9z.n1h82.s0h, 9z.n3m82.q1d, 9z.nh182.l0g, aeql1y00010, aezk6b00010, aezk6f00010, aezk6i00110, aezk6n00010, aezk6p00010, aezk6q00010, aezk6r00010, aezk6t00010, aezk6t00110, aezr7400010, aezr7700010, aezr7e00010, aezr7g00010, aezr7n00110, aezr7p00010, aezr7r00010, aezr7s00010, aezy8700010, aezy8b00010, aezy8d00010, aezy8e00010, aezy8f00010, aezy8i00010, aezy8k00020, aezy8n00010, aezy8r00010, aezy8t00010, aezydr00010, kb.i170a.059, kb.i170a.072, kb.i170a.074, kb.i170a.083, kb.i170a.155, kb.i170a.157, kb.i170a.164, kb.i170a.166, kb.i170a.171, kb.i170a.174, kb.i170a.228, kb.i170g.165, kb.t170a.172, mp-09b23a0-6983, mp-09b26d0-6983, mp-09b26dn-920, mp-09b26e0-442, mp-09b26e0-6983, mp-09b26f0-6983, mp-09b26gb-442, mp-09b26gb-6983, mp-09b26i0-6983, mp-09b26p0, mp-09b26p0-6983, mp-09b26tq-442, mp-09b26tq-6983, mp-09b36d06442, mp-09b36e06920, mp-09b36i06920, mp-09b36p06920, mp-09b36tq6442, mp-09g33u4-920, mp-09g36d0-698, mp-09h23u4-698, nsk-al001, nsk-al006, nsk-al00a, nsk-al00e, nsk-al00f, nsk-al00g, nsk-al00r, nsk-al00s, nsk-al00u, nsk-al01a, nsk-al01d, nsk-al10e, nsk-al10f, nsk-al10g, nsk-al10r, nsk-al10s, nsk-al10t, nsk-al10u, nsk-al11d, nsk-al11k, nsk-al12m, nsk-ala0e, nsk-ala0f, nsk-ala0g, nsk-ala0r, nsk-ala0s, nsk-ala0t, nsk-ala0u, nsk-ala1a, nsk-ala1b, nsk-ala1d, nsk-alc06, nsk-alc0a, nsk-alc0u, nsk-alc1a, nsk-alc1b, nsk-alc1d, nsk-alk0f, nsk-alk0r, nsk-alk0s, nsk-alk0t, nsk-alk1d, nsk-all0q, nsk-all0r, nsk-alq06, nsk-alq0a, nsk-alq0f, nsk-alq0r, nsk-alq1a, nsk-als0h, nsk-als1d, nsk-an006, nsk-an00e, nsk-an00f, nsk-an00r, nsk-an01a, nsk-an01d, nsk-an01n, nsk-an02m, nsk-auq1d, nsk-aus1d, pk1309f2002, pk1309f2004, pk1309f2010, pk1309f2013, pk1309f2016, pk130ae1000, pk130c91100, pk130c91112, pk130c91116, pk130c92a00, pk130c92a04, pk130c92a10, pk130c92a25, pk130c93a02, pk130c93a07, pk130c93a08, pk130c93a13, pk130c93a16, pk130c93a17, pk130c93a19, pk130c94a12, pk130c94a17, pk130dq2a09, pk130l93a12, sg-52500-2ea, sg-52500-2ta, sn8101, v104702ak3 po, v104702as3, v104730ak, v104730ak1, v104730as1, v104730b, v104730bk1, v104730bk1 gr, v104730bs1, v104730bs1 ru, v104746ak3, v104746as1,
مشخصات فیزیکی کیبورد
مشخصات فنی کیبورد
شماره سریال ACKEY006B-UK , ACKEY006B-US
قالب کشور سازنده UK Layout , US Layout

نظر جدید

اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری

پرسش جدید