فن Aspire e1 521

فن Aspire e1 521

?
71,000 تومان
کد محصول: 319857
موجودی: 106 عدد
گارانتی: FAN Aspire e1 521 VM Laptop VM
نوع: Laptop CPU Fan
گارانتی: 3 Months
توان: DC5V 0.45A
کانکتور: 3-wire 3-pin connector
-------------------
سازگاري مدل:
aspire 5350 series, aspire 5750 series, aspire 5750-6421, aspire 5750-6425, aspire 5750-6438, aspire 5750-6489, aspire 5750-6589, aspire 5750-6634, aspire 5750-6636, aspire 5750-6664, aspire 5750-6667, aspire 5750-6677, aspire 5750-6842, aspire 5750-6866, aspire 5750-6867, aspire 5750-6887, aspire 5750-9292, aspire 5750-9864, aspire 5750g series, aspire 5750g-9639, aspire 5750g-9821, aspire 5750z series, aspire 5750z-4217, aspire 5750z-4477, aspire 5750z-4830, aspire 5750z-4835, aspire 5755 series, aspire 5755g series, aspire e1-471 series, aspire e1-471g series, aspire e1-521 series, aspire e1-521-0694, aspire e1-521-0851, aspire e1-521-0865, aspire e1-531 series, aspire e1-531-2438, aspire e1-531-2621, aspire e1-531-2644, aspire e1-531-2686, aspire e1-531-2697, aspire e1-531-2846, aspire e1-531-4444, aspire e1-531-4461, aspire e1-531-4624, aspire e1-531-4632, aspire e1-531-4642, aspire e1-531-4650, aspire e1-531-4665, aspire e1-531-4682, aspire e1-531-4694, aspire e1-531-4850, aspire e1-531-4877, aspire e1-531-b8304g5, aspire e1-531-b9608g5, aspire e1-531g series, aspire e1-571 series, aspire e1-571-6402, aspire e1-571-6429, aspire e1-571-6442, aspire e1-571-6454, aspire e1-571-6471, aspire e1-571-6481, aspire e1-571-6482, aspire e1-571-6490, aspire e1-571-6607, aspire e1-571-6650, aspire e1-571-6659, aspire e1-571-6680, aspire e1-571-6801, aspire e1-571-6811, aspire e1-571-6837, aspire e1-571-6837, aspire e1-571-6853, aspire e1-571-6886, aspire e1-571-6888, aspire v3-471 series, aspire v3-471g series, aspire v3-531 series, aspire v3-531g series, aspire v3-551 series, aspire v3-551-7631, aspire v3-551-7655, aspire v3-551-8426, aspire v3-551-8479, aspire v3-551-8823, aspire v3-551g series, aspire v3-571 series, aspire v3-571-6422, aspire v3-571-6456, aspire v3-571-6486, aspire v3-571-6636, aspire v3-571-6643, aspire v3-571-6769, aspire v3-571-6800, aspire v3-571-6805, aspire v3-571-6847, aspire v3-571-6882, aspire v3-571-6884, aspire v3-571-9808, aspire v3-571g series,
-------------------
سازگاري پارت نامبر:
ab09005hx10g300, dc280009ka0, dfs601305fq0t, ksb06105ha(-aj82), mf60090v1-c190-g99,
مشخصات فیزیکی فن
برند Acer (ایسر)

نظر جدید

اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری

پرسش جدید

سازگاری با مدل های زیر:
aspire 5350 series , aspire 5750 series , aspire 5750-6421 , aspire 5750-6425 , aspire 5750-6438 , aspire 5750-6489 , aspire 5750-6589 , aspire 5750-6634 , aspire 5750-6636 , aspire 5750-6664 , aspire 5750-6667 , aspire 5750-6677 , aspire 5750-6842 , aspire 5750-6866 , aspire 5750-6867 , aspire 5750-6887 , aspire 5750-9292 , aspire 5750-9864 , aspire 5750g series , aspire 5750g-9639 , aspire 5750g-9821 , aspire 5750z series , aspire 5750z-4217 , aspire 5750z-4477 , aspire 5750z-4830 , aspire 5750z-4835 , aspire 5755 series , aspire 5755g series , aspire e1-471 series , aspire e1-471g series , aspire e1-521 series , aspire e1-521-0694 , aspire e1-521-0851 , aspire e1-521-0865 , aspire e1-531 series , aspire e1-531-2438 , aspire e1-531-2621 , aspire e1-531-2644 , aspire e1-531-2686 , aspire e1-531-2697 , aspire e1-531-2846 , aspire e1-531-4444 , aspire e1-531-4461 , aspire e1-531-4624 , aspire e1-531-4632 , aspire e1-531-4642 , aspire e1-531-4650 , aspire e1-531-4665 , aspire e1-531-4682 , aspire e1-531-4694 , aspire e1-531-4850 , aspire e1-531-4877 , aspire e1-531-b8304g5 , aspire e1-531-b9608g5 , aspire e1-531g series , aspire e1-571 series , aspire e1-571-6402 , aspire e1-571-6429 , aspire e1-571-6442 , aspire e1-571-6454 , aspire e1-571-6471 , aspire e1-571-6481 , aspire e1-571-6482 , aspire e1-571-6490 , aspire e1-571-6607 , aspire e1-571-6650 , aspire e1-571-6659 , aspire e1-571-6680 , aspire e1-571-6801 , aspire e1-571-6811 , aspire e1-571-6837 , aspire e1-571-6837 , aspire e1-571-6853 , aspire e1-571-6886 , aspire e1-571-6888 , aspire v3-471 series , aspire v3-471g series , aspire v3-531 series , aspire v3-531g series , aspire v3-551 series , aspire v3-551-7631 , aspire v3-551-7655 , aspire v3-551-8426 , aspire v3-551-8479 , aspire v3-551-8823 , aspire v3-551g series , aspire v3-571 series , aspire v3-571-6422 , aspire v3-571-6456 , aspire v3-571-6486 , aspire v3-571-6636 , aspire v3-571-6643 , aspire v3-571-6769 , aspire v3-571-6800 , aspire v3-571-6805 , aspire v3-571-6847 , aspire v3-571-6882 , aspire v3-571-6884 , aspire v3-571-9808 , aspire v3-571g series ,
-------------------
سازگاری با پارت نامبرهای زیر
ab09005hx10g300 , dc280009ka0 , dfs601305fq0t , ksb06105ha(-aj82) , mf60090v1-c190-g99 ,