فن Aspire 5250

فن Aspire 5250

?
104,000 تومان
کد محصول: 319884
موجودی: 29 عدد
گارانتی: FAN Aspire 5250 VM Laptop VM
نوع: Laptop CPU Fan
گارانتی: 3 Months
توان: DC5V
کانکتور: 3-wire 3-pin connector
-------------------
سازگاري مدل:
aspire 5250 series, aspire 5250-bz455, aspire 5250-bz467, aspire 5250-bz479, aspire 5250-bz641, aspire 5252 series, aspire 5252-v419, aspire 5252-v916, aspire 5253 series, aspire 5253 series, aspire 5253-bz480, aspire 5253-bz493, aspire 5253-bz602, aspire 5253-bz658, aspire 5253-bz660, aspire 5253-bz661, aspire 5253-bz686, aspire 5253-bz692, aspire 5253-bz848, aspire 5253-bz881, aspire 5253g series, aspire 5333 series, aspire 5336 series, aspire 5336-2615, aspire 5552 series, aspire 5552-3691, aspire 5552-6838, aspire 5552g series, aspire 5552g-7841, aspire 5733 series, aspire 5733-6607, aspire 5733-6838, aspire 5733g series, aspire 5733z series, aspire 5733z-4251, aspire 5733z-4445, aspire 5733z-4477, aspire 5733z-4505, aspire 5733z-4633, aspire 5733z-4816, aspire 5733z-4845, aspire 5733z-4851, aspire 5736 series, aspire 5736g series, aspire 5736z series, aspire 5736z-4460, aspire 5736z-4790, aspire 5742 series, aspire 5742-6475, aspire 5742-6638, aspire 5742-6811, aspire 5742-6814, aspire 5742-6860, aspire 5742-7120, aspire 5742-7159, aspire 5742-7620, aspire 5742-7645, aspire 5742-7653, aspire 5742g series, aspire 5742g-6600, aspire 5742g-7200, aspire 5742z series, aspire 5742z-4097, aspire 5742z-4200, aspire 5742z-4404, aspire 5742z-4452, aspire 5742z-4459, aspire 5742z-4512, aspire 5742z-4601, aspire 5742z-4629, aspire 5742z-4646, aspire 5742z-4685, aspire 5742z-4693, aspire 5742zg series, emachines e442 series, emachines e529 series,
-------------------
سازگاري پارت نامبر:
23.r4402.001, 23.r4f02.001, dc2800092a0, dc2800092s0, gc057514vh-a, mf60120v1-c040-g99,
مشخصات فیزیکی فن
برند Acer (ایسر)

نظر جدید

اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری

پرسش جدید

سازگاری با مدل های زیر:
aspire 5250 series , aspire 5250-bz455 , aspire 5250-bz467 , aspire 5250-bz479 , aspire 5250-bz641 , aspire 5252 series , aspire 5252-v419 , aspire 5252-v916 , aspire 5253 series , aspire 5253 series , aspire 5253-bz480 , aspire 5253-bz493 , aspire 5253-bz602 , aspire 5253-bz658 , aspire 5253-bz660 , aspire 5253-bz661 , aspire 5253-bz686 , aspire 5253-bz692 , aspire 5253-bz848 , aspire 5253-bz881 , aspire 5253g series , aspire 5333 series , aspire 5336 series , aspire 5336-2615 , aspire 5552 series , aspire 5552-3691 , aspire 5552-6838 , aspire 5552g series , aspire 5552g-7841 , aspire 5733 series , aspire 5733-6607 , aspire 5733-6838 , aspire 5733g series , aspire 5733z series , aspire 5733z-4251 , aspire 5733z-4445 , aspire 5733z-4477 , aspire 5733z-4505 , aspire 5733z-4633 , aspire 5733z-4816 , aspire 5733z-4845 , aspire 5733z-4851 , aspire 5736 series , aspire 5736g series , aspire 5736z series , aspire 5736z-4460 , aspire 5736z-4790 , aspire 5742 series , aspire 5742-6475 , aspire 5742-6638 , aspire 5742-6811 , aspire 5742-6814 , aspire 5742-6860 , aspire 5742-7120 , aspire 5742-7159 , aspire 5742-7620 , aspire 5742-7645 , aspire 5742-7653 , aspire 5742g series , aspire 5742g-6600 , aspire 5742g-7200 , aspire 5742z series , aspire 5742z-4097 , aspire 5742z-4200 , aspire 5742z-4404 , aspire 5742z-4452 , aspire 5742z-4459 , aspire 5742z-4512 , aspire 5742z-4601 , aspire 5742z-4629 , aspire 5742z-4646 , aspire 5742z-4685 , aspire 5742z-4693 , aspire 5742zg series , emachines e442 series , emachines e529 series ,
-------------------
سازگاری با پارت نامبرهای زیر
23.r4402.001 , 23.r4f02.001 , dc2800092a0 , dc2800092s0 , gc057514vh-a , mf60120v1-c040-g99 ,