فن Aspire 5315 051g08mi

فن Aspire 5315 051g08mi

?
136,000 تومان
تولید کننده:ایسر | acer
کد محصول: 319898
موجودی: 4 عدد
گارانتی: FAN Aspire 5315 051g08mi VM Laptop VM
نوع: Laptop CPU Fan
گارانتی: 3 Months
توان: DC5V 0.40A
ابعاد: 78 x 70 x 12
طول سیم: 75mm
کانکتور: 3-wire 3-pin connector
-------------------
سازگاری مدل:
aspire 5220 series, aspire 5220g-201g12mi, aspire 5220g-201g16mi, aspire 5310 series, aspire 5310g series, aspire 5315 series, aspire 5315-050508mi, aspire 5315-050512mi, aspire 5315-051g08, aspire 5315-051g08mi, aspire 5315-051g12, aspire 5315-051g12mi, aspire 5315-051g16mi, aspire 5315-052g12mi, aspire 5315-100508ci, aspire 5315-100508mi, aspire 5315-101g08mi, aspire 5315-101g12, aspire 5315-101g12mi, aspire 5315-102g12mi, aspire 5315-1a2g12mi, aspire 5315-2001, aspire 5315-200508mi, aspire 5315-2013, aspire 5315-201g08mi, aspire 5315-201g12mi, aspire 5315-201g16mi, aspire 5315-202g16mi, aspire 5315-2060, aspire 5315-2077, aspire 5315-2093, aspire 5315-2122, aspire 5315-2142, aspire 5315-2153, aspire 5315-2165, aspire 5315-2176, aspire 5315-2187, aspire 5315-2191, aspire 5315-2198, aspire 5315-2203, aspire 5315-2228, aspire 5315-2255, aspire 5315-2256, aspire 5315-2270, aspire 5315-2273, aspire 5315-2274, aspire 5315-2290, aspire 5315-2326, aspire 5315-2368, aspire 5315-2370, aspire 5315-2381, aspire 5315-2442, aspire 5315-2470, aspire 5315-2484, aspire 5315-2492, aspire 5315-2529, aspire 5315-2532, aspire 5315-2580, aspire 5315-2582, aspire 5315-2608, aspire 5315-2639, aspire 5315-2657, aspire 5315-2681, aspire 5315-2685, aspire 5315-2698, aspire 5315-2713, aspire 5315-2721, aspire 5315-2733, aspire 5315-2768, aspire 5315-2780, aspire 5315-2803, aspire 5315-2808, aspire 5315-2813, aspire 5315-2817, aspire 5315-2822, aspire 5315-2826, aspire 5315-2844, aspire 5315-2847, aspire 5315-2848, aspire 5315-2856, aspire 5315-2875, aspire 5315-2895, aspire 5315-2940, aspire 5315-2942, aspire 5315-2971, aspire 5315-301g08mi, aspire 5315-301g08mi, aspire 5315-301g12mi, aspire 5315-302g16mi, aspire 5315-302g25mi, aspire 5315nwlci, aspire 5315nwlmi, aspire 5320 series, aspire 5520 series, aspire 5520-302g16, aspire 5520-302g16mi, aspire 5520-3691, aspire 5520-3992, aspire 5520-402g16mi, aspire 5520-502g16mi, aspire 5520-5033, aspire 5520-503g25mi, aspire 5520-5043, aspire 5520-5112, aspire 5520-5142, aspire 5520-5142, aspire 5520-5147, aspire 5520-5147, aspire 5520-5155, aspire 5520-5156, aspire 5520-5156, aspire 5520-5195, aspire 5520-5199, aspire 5520-5201, aspire 5520-5277, aspire 5520-5290, aspire 5520-5295, aspire 5520-5313, aspire 5520-5334, aspire 5520-5351, aspire 5520-5374, aspire 5520-5377, aspire 5520-5377, aspire 5520-5402, aspire 5520-5495, aspire 5520-551g16mi, aspire 5520-5537, aspire 5520-5537, aspire 5520-5551, aspire 5520-5551, aspire 5520-5555, aspire 5520-5626, aspire 5520-5679, aspire 5520-5688, aspire 5520-5716, aspire 5520-5739, aspire 5520-5806, aspire 5520-5806, aspire 5520-5850, aspire 5520-5865, aspire 5520-5891, aspire 5520-5891, aspire 5520-5901, aspire 5520-5901, aspire 5520-5908, aspire 5520-5908, aspire 5520-5912, aspire 5520-5912, aspire 5520-5928, aspire 5520-5a1g16, aspire 5520-5a1g16mi, aspire 5520-5a2g16, aspire 5520-6a1g16mi, aspire 5520-6a2g16mi, aspire 5520-6a2g25, aspire 5520-6a3g12mi, aspire 5520-7a1g16mi, aspire 5520-7a2g16, aspire 5520-7a2g16mi, aspire 5520-7a2g25mi, aspire 5520g-301g16hi, aspire 5520g-301g16mi, aspire 5520g-302g16, aspire 5520g-402g16mi, aspire 5520g-402g25, aspire 5520g-402g25mi, aspire 5520g-403g25, aspire 5520g-403g25mi, aspire 5520g-403g32mi, aspire 5520g-404g16mi, aspire 5520g-502g16bi, aspire 5520g-502g16mi, aspire 5520g-502g25bi, aspire 5520g-502g25mi, aspire 5520g-503g16mi, aspire 5520g-503g25mi, aspire 5520g-503g32mi, aspire 5520g-504g25, aspire 5520g-504g25mi, aspire 5520g-552g25hi, aspire 5520g-552g25mi, aspire 5520g-554g25bi, aspire 5520g-5a1g16mi, aspire 5520g-603g25bi, aspire 5520g-604g25bi, aspire 5520g-6a1g12mi, aspire 5520g-6a1g16mi, aspire 5520g-6a2g16, aspire 5520g-6a2g16mi, aspire 5520g-7a1g12mi, aspire 5520g-7a1g16mi, aspire 5520g-7a1g25mi, aspire 5520g-7a2g16, aspire 5520g-7a2g16mi, aspire 5710 series, aspire 5710g series, aspire 5710z series, aspire 5710zg series, aspire 5715 series, aspire 5715z series, aspire 5720 series, aspire 5720g series, aspire 5720z series, aspire 5720zg series, aspire 7220 series, aspire 7220-101g08, aspire 7220-201g12mi, aspire 7220-202g08mi, aspire 7220-202g12mi, aspire 7220-202g16mi, aspire 7220-4a2g12mi, aspire 7230 series, aspire 7520 series, aspire 7520-402g16, aspire 7520-402g32mi, aspire 7520-502g25mi, aspire 7520-5071, aspire 7520-5115, aspire 7520-5168, aspire 7520-5181, aspire 7520-5185, aspire 7520-5324, aspire 7520-5374, aspire 7520-5460, aspire 7520-553g25mi, aspire 7520-5581, aspire 7520-5638, aspire 7520-5757, aspire 7520-5773, aspire 7520-5823, aspire 7520-5839, aspire 7520-5884, aspire 7520-5907, aspire 7520-5926, aspire 7520-5971, aspire 7520-5a1g08mi, aspire 7520-5a2g12mi, aspire 7520-6a1g08mi, aspire 7520-6a1g12mi, aspire 7520-6a2g16mi, aspire 7520-6a2g25mi, aspire 7520-7a1g16mi, aspire 7520-7a2g16mi, aspire 7520-7a3g16mi, aspire 7520g-302g16, aspire 7520g-302g16mi, aspire 7520g-402g16mi, aspire 7520g-402g25bi, aspire 7520g-402g25mi, aspire 7520g-402g32, aspire 7520g-402g32mi, aspire 7520g-403g16mi, aspire 7520g-403g25mi, aspire 7520g-502g16mi, aspire 7520g-502g25bi, aspire 7520g-502g25mi, aspire 7520g-502g32, aspire 7520g-502g32mi, aspire 7520g-502g50mi, aspire 7520g-503g16mi, aspire 7520g-503g32mi, aspire 7520g-503g50mi, aspire 7520g-552g50hi, aspire 7520g-552g50mi, aspire 7520g-553g25mi, aspire 7520g-553g50mi, aspire 7520g-554g25mi, aspire 7520g-603g25bi, aspire 7520g-604g25bi, aspire 7520g-604g32mi, aspire 7520g-604g32n, aspire 7520g-604g64bi, aspire 7520g-702g32mi, aspire 7520g-7a2g16mi, aspire 7520g-7a4g32mi, aspire 7720 series, aspire 7720g series, aspire 7720z series, aspire 7720z-1a2g16mi, aspire 7720z-2a1g16mi, aspire 7720z-2a2g12mi, aspire 7720z-2a2g16, aspire 7720z-2a2g16mi, aspire 7720z-3a1g12mi, aspire 7720z-3a1g16mi, aspire 7720z-3a2g25mi, aspire 7720z-3a3g12mi, aspire 7720z-4030, aspire 7720z-4284, aspire 7720z-4294, aspire 7720z-4428, aspire 7720z-4600, aspire 7720z-4634, aspire 7720z-4725, aspire 7720z-4749, aspire 7720z-4799, aspire 7720z-4971, aspire 7720z-4a3g16mi, aspire 7720zg series, emachines em-e510 series,
-------------------
سازگاری پارت نامبر:
ab7805hx-eb3 (x1), dc280003i00,
مشخصات فنی فن
هیت سینک ندارد
مشخصات فیزیکی فن
برند Acer (ایسر)
نظر جدید
اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری
پرسش جدید