فن vaio pcg 3h1l

فن vaio pcg 3h1l

?
99,000 تومان
تولید کننده:سونی | sony
کد محصول: 320066
موجودی: 9 عدد
گارانتی: FAN vaio pcg 3h1l VM Laptop VM
نوع: Laptop CPU Fan
گارانتی: 3 Months
توان: DC5V Bare Fan
-------------------
سازگاری مدل:
vaio pcg-3b2l, vaio pcg-3b3l, vaio pcg-3b4l, vaio pcg-3d3l, vaio pcg-3d4l, vaio pcg-3f1l, vaio pcg-3f2l, vaio pcg-3f3l, vaio pcg-3f4l, vaio pcg-3h1l, vaio pcg-3h2l, vaio pcg-3h3l, vaio pcg-3h4l, vaio pcg-3j1l, vaio vgn-fw series, vaio vgn-fw100, vaio vgn-fw130e, vaio vgn-fw130ew, vaio vgn-fw130n, vaio vgn-fw130nw, vaio vgn-fw139e, vaio vgn-fw139eh, vaio vgn-fw139n, vaio vgn-fw139nh, vaio vgn-fw139nw, vaio vgn-fw140ae, vaio vgn-fw140d, vaio vgn-fw140e, vaio vgn-fw140eh, vaio vgn-fw140ew, vaio vgn-fw140n, vaio vgn-fw140nw, vaio vgn-fw145e, vaio vgn-fw145ew, vaio vgn-fw148jh, vaio vgn-fw150e, vaio vgn-fw150ew, vaio vgn-fw160ae, vaio vgn-fw160d, vaio vgn-fw160e, vaio vgn-fw160eh, vaio vgn-fw170d, vaio vgn-fw170j, vaio vgn-fw170jh, vaio vgn-fw170jhc, vaio vgn-fw170jw, vaio vgn-fw180ae, vaio vgn-fw180d, vaio vgn-fw180e, vaio vgn-fw180eh, vaio vgn-fw190, vaio vgn-fw190c, vaio vgn-fw190ce, vaio vgn-fw190cn, vaio vgn-fw190cu, vaio vgn-fw190eah, vaio vgn-fw190ebh, vaio vgn-fw190ech, vaio vgn-fw190edh, vaio vgn-fw190eeh, vaio vgn-fw190efh, vaio vgn-fw190efw, vaio vgn-fw190n, vaio vgn-fw190nah, vaio vgn-fw190nbh, vaio vgn-fw190nch, vaio vgn-fw190ndh, vaio vgn-fw190neh, vaio vgn-fw190u, vaio vgn-fw198u, vaio vgn-fw198uh, vaio vgn-fw200, vaio vgn-fw226, vaio vgn-fw226jh, vaio vgn-fw226jw, vaio vgn-fw230j, vaio vgn-fw230jb, vaio vgn-fw230jh, vaio vgn-fw230jw, vaio vgn-fw235d, vaio vgn-fw235dh, vaio vgn-fw235dw, vaio vgn-fw235j, vaio vgn-fw235jb, vaio vgn-fw235jh, vaio vgn-fw240j, vaio vgn-fw240jb, vaio vgn-fw240jh, vaio vgn-fw240jw, vaio vgn-fw245j, vaio vgn-fw245jh, vaio vgn-fw245jhc, vaio vgn-fw246j, vaio vgn-fw246jb, vaio vgn-fw248, vaio vgn-fw248j, vaio vgn-fw248jb, vaio vgn-fw248je, vaio vgn-fw248jh, vaio vgn-fw248jw, vaio vgn-fw250j, vaio vgn-fw250jh, vaio vgn-fw260j, vaio vgn-fw260jb, vaio vgn-fw260jh, vaio vgn-fw260jw, vaio vgn-fw265d, vaio vgn-fw265db, vaio vgn-fw265jb, vaio vgn-fw265jh, vaio vgn-fw265jw, vaio vgn-fw270j, vaio vgn-fw270jb, vaio vgn-fw270jh, vaio vgn-fw270jw, vaio vgn-fw275d, vaio vgn-fw275dw, vaio vgn-fw275jh, vaio vgn-fw280j, vaio vgn-fw280jh, vaio vgn-fw285d, vaio vgn-fw285dh, vaio vgn-fw285jb, vaio vgn-fw285jh, vaio vgn-fw285jw, vaio vgn-fw290, vaio vgn-fw290c, vaio vgn-fw290ce, vaio vgn-fw290cn, vaio vgn-fw290cu, vaio vgn-fw290e, vaio vgn-fw290j, vaio vgn-fw290jrb, vaio vgn-fw290jtb, vaio vgn-fw290jth, vaio vgn-fw290jtw, vaio vgn-fw290n, vaio vgn-fw290u, vaio vgn-fw290y, vaio vgn-fw292, vaio vgn-fw292e, vaio vgn-fw292j, vaio vgn-fw292n, vaio vgn-fw292u, vaio vgn-fw292y, vaio vgn-fw298y, vaio vgn-fw298yh, vaio vgn-fw300, vaio vgn-fw320j, vaio vgn-fw330j, vaio vgn-fw330jb, vaio vgn-fw340dw, vaio vgn-fw340j, vaio vgn-fw340jb, vaio vgn-fw340jh, vaio vgn-fw340jw, vaio vgn-fw350d, vaio vgn-fw350dh, vaio vgn-fw350dw, vaio vgn-fw350j, vaio vgn-fw350jb, vaio vgn-fw350jh, vaio vgn-fw350jw, vaio vgn-fw351j, vaio vgn-fw351jh, vaio vgn-fw355j, vaio vgn-fw355jh, vaio vgn-fw370j, vaio vgn-fw370jb, vaio vgn-fw370jh, vaio vgn-fw373dw, vaio vgn-fw373j, vaio vgn-fw373jh, vaio vgn-fw373jw, vaio vgn-fw375j, vaio vgn-fw375jb, vaio vgn-fw375jh, vaio vgn-fw375jw, vaio vgn-fw378dw, vaio vgn-fw378j, vaio vgn-fw378jb, vaio vgn-fw378jh, vaio vgn-fw378jw, vaio vgn-fw390, vaio vgn-fw390j, vaio vgn-fw390jas, vaio vgn-fw390jh, vaio vgn-fw390n, vaio vgn-fw390y, vaio vgn-fw398y, vaio vgn-fw398yb, vaio vgn-fw398yh, vaio vgn-fw398yw, vaio vgn-fw400, vaio vgn-fw448j, vaio vgn-fw448j/b, vaio vgn-fw449j, vaio vgn-fw449j/b, vaio vgn-fw450j, vaio vgn-fw450j/b, vaio vgn-fw450j/h, vaio vgn-fw450j/t, vaio vgn-fw455j, vaio vgn-fw455j/b, vaio vgn-fw455j/h, vaio vgn-fw460j, vaio vgn-fw460j/b, vaio vgn-fw460j/h, vaio vgn-fw460j/t, vaio vgn-fw463j, vaio vgn-fw463j/b, vaio vgn-fw463j/h, vaio vgn-fw463j/t, vaio vgn-fw465j, vaio vgn-fw465j/b, vaio vgn-fw465j/h, vaio vgn-fw465j/t, vaio vgn-fw468j, vaio vgn-fw468j/b, vaio vgn-fw480j, vaio vgn-fw480j/t, vaio vgn-fw485j, vaio vgn-fw485j/b, vaio vgn-fw485j/h, vaio vgn-fw485j/t, vaio vgn-fw486j, vaio vgn-fw486j/h, vaio vgn-fw488j, vaio vgn-fw488j/b, vaio vgn-fw490, vaio vgn-fw490d, vaio vgn-fw490dab, vaio vgn-fw490dbb, vaio vgn-fw490dcb, vaio vgn-fw490ddb, vaio vgn-fw490deb, vaio vgn-fw490dfb, vaio vgn-fw490j, vaio vgn-fw490jab, vaio vgn-fw490jbb, vaio vgn-fw490jcb, vaio vgn-fw490jdb, vaio vgn-fw490jeb, vaio vgn-fw490jeh, vaio vgn-fw490jet, vaio vgn-fw490jfb, vaio vgn-fw490jfh, vaio vgn-fw490jft, vaio vgn-fw490jgb, vaio vgn-fw490y, vaio vgn-fw495j, vaio vgn-fw495j/b, vaio vgn-fw495j/h, vaio vgn-fw495j/t, vaio vgn-fw510f, vaio vgn-fw510f/b, vaio vgn-fw510f/h, vaio vgn-fw510f/t, vaio vgn-fw518f, vaio vgn-fw518f/b, vaio vgn-fw518f/h, vaio vgn-fw520d/t, vaio vgn-fw520f, vaio vgn-fw520f/b, vaio vgn-fw520f/h, vaio vgn-fw520f/t, vaio vgn-fw530f, vaio vgn-fw530f/b, vaio vgn-fw530f/h, vaio vgn-fw530f/t, vaio vgn-fw548f, vaio vgn-fw548f/b, vaio vgn-fw550f, vaio vgn-fw550f/b, vaio vgn-fw550f/h, vaio vgn-fw550f/t, vaio vgn-fw560f, vaio vgn-fw560f/b, vaio vgn-fw560f/h, vaio vgn-fw560f/t, vaio vgn-fw590, vaio vgn-fw590f, vaio vgn-fw590f1b, vaio vgn-fw590f2b, vaio vgn-fw590f3b, vaio vgn-fw590fdb, vaio vgn-fw590fdh, vaio vgn-fw590feb, vaio vgn-fw590fet, vaio vgn-fw590ffb, vaio vgn-fw590ffd, vaio vgn-fw590fft, vaio vgn-fw590fpb, vaio vgn-fw590frb, vaio vgn-fw590fsb, vaio vgn-fw590fvb, vaio vgn-fw590fvh, vaio vgn-fw590fwb, vaio vgn-fw590fxt, vaio vgn-fw590fyb, vaio vgn-fw590fzb, vaio vgn-fw590g, vaio vgn-fw590gab, vaio vgn-fw590ggb, vaio vgn-fw590ghb, vaio vgn-fw590gib, vaio vgn-fw590gjb, vaio vgn-fw590gkb, vaio vgn-fw590glb, vaio vgn-fw590gmb, vaio vgn-fw590gnb, vaio vgn-fw590gtb, vaio vgn-fw590gub, vaio vgn-fw590h, vaio vgn-fw599gbb, vaio vgn-fw599gcb,
-------------------
سازگاری پارت نامبر:
udqfrhr01cf0,
مشخصات فنی فن
هیت سینک ندارد
مشخصات فیزیکی فن
برند Sony (سونی)
نظر جدید
اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری
پرسش جدید