فن vaio pcg 3h1l

فن vaio pcg 3h1l

?
89,000 تومان
کد محصول: 320066
موجودی: 5 عدد
گارانتی: FAN vaio pcg 3h1l VM Laptop VM
نوع: Laptop CPU Fan
گارانتی: 3 Months
توان: DC5V Bare Fan
-------------------
سازگاري مدل:
vaio pcg-3b2l, vaio pcg-3b3l, vaio pcg-3b4l, vaio pcg-3d3l, vaio pcg-3d4l, vaio pcg-3f1l, vaio pcg-3f2l, vaio pcg-3f3l, vaio pcg-3f4l, vaio pcg-3h1l, vaio pcg-3h2l, vaio pcg-3h3l, vaio pcg-3h4l, vaio pcg-3j1l, vaio vgn-fw series, vaio vgn-fw100, vaio vgn-fw130e, vaio vgn-fw130ew, vaio vgn-fw130n, vaio vgn-fw130nw, vaio vgn-fw139e, vaio vgn-fw139eh, vaio vgn-fw139n, vaio vgn-fw139nh, vaio vgn-fw139nw, vaio vgn-fw140ae, vaio vgn-fw140d, vaio vgn-fw140e, vaio vgn-fw140eh, vaio vgn-fw140ew, vaio vgn-fw140n, vaio vgn-fw140nw, vaio vgn-fw145e, vaio vgn-fw145ew, vaio vgn-fw148jh, vaio vgn-fw150e, vaio vgn-fw150ew, vaio vgn-fw160ae, vaio vgn-fw160d, vaio vgn-fw160e, vaio vgn-fw160eh, vaio vgn-fw170d, vaio vgn-fw170j, vaio vgn-fw170jh, vaio vgn-fw170jhc, vaio vgn-fw170jw, vaio vgn-fw180ae, vaio vgn-fw180d, vaio vgn-fw180e, vaio vgn-fw180eh, vaio vgn-fw190, vaio vgn-fw190c, vaio vgn-fw190ce, vaio vgn-fw190cn, vaio vgn-fw190cu, vaio vgn-fw190eah, vaio vgn-fw190ebh, vaio vgn-fw190ech, vaio vgn-fw190edh, vaio vgn-fw190eeh, vaio vgn-fw190efh, vaio vgn-fw190efw, vaio vgn-fw190n, vaio vgn-fw190nah, vaio vgn-fw190nbh, vaio vgn-fw190nch, vaio vgn-fw190ndh, vaio vgn-fw190neh, vaio vgn-fw190u, vaio vgn-fw198u, vaio vgn-fw198uh, vaio vgn-fw200, vaio vgn-fw226, vaio vgn-fw226jh, vaio vgn-fw226jw, vaio vgn-fw230j, vaio vgn-fw230jb, vaio vgn-fw230jh, vaio vgn-fw230jw, vaio vgn-fw235d, vaio vgn-fw235dh, vaio vgn-fw235dw, vaio vgn-fw235j, vaio vgn-fw235jb, vaio vgn-fw235jh, vaio vgn-fw240j, vaio vgn-fw240jb, vaio vgn-fw240jh, vaio vgn-fw240jw, vaio vgn-fw245j, vaio vgn-fw245jh, vaio vgn-fw245jhc, vaio vgn-fw246j, vaio vgn-fw246jb, vaio vgn-fw248, vaio vgn-fw248j, vaio vgn-fw248jb, vaio vgn-fw248je, vaio vgn-fw248jh, vaio vgn-fw248jw, vaio vgn-fw250j, vaio vgn-fw250jh, vaio vgn-fw260j, vaio vgn-fw260jb, vaio vgn-fw260jh, vaio vgn-fw260jw, vaio vgn-fw265d, vaio vgn-fw265db, vaio vgn-fw265jb, vaio vgn-fw265jh, vaio vgn-fw265jw, vaio vgn-fw270j, vaio vgn-fw270jb, vaio vgn-fw270jh, vaio vgn-fw270jw, vaio vgn-fw275d, vaio vgn-fw275dw, vaio vgn-fw275jh, vaio vgn-fw280j, vaio vgn-fw280jh, vaio vgn-fw285d, vaio vgn-fw285dh, vaio vgn-fw285jb, vaio vgn-fw285jh, vaio vgn-fw285jw, vaio vgn-fw290, vaio vgn-fw290c, vaio vgn-fw290ce, vaio vgn-fw290cn, vaio vgn-fw290cu, vaio vgn-fw290e, vaio vgn-fw290j, vaio vgn-fw290jrb, vaio vgn-fw290jtb, vaio vgn-fw290jth, vaio vgn-fw290jtw, vaio vgn-fw290n, vaio vgn-fw290u, vaio vgn-fw290y, vaio vgn-fw292, vaio vgn-fw292e, vaio vgn-fw292j, vaio vgn-fw292n, vaio vgn-fw292u, vaio vgn-fw292y, vaio vgn-fw298y, vaio vgn-fw298yh, vaio vgn-fw300, vaio vgn-fw320j, vaio vgn-fw330j, vaio vgn-fw330jb, vaio vgn-fw340dw, vaio vgn-fw340j, vaio vgn-fw340jb, vaio vgn-fw340jh, vaio vgn-fw340jw, vaio vgn-fw350d, vaio vgn-fw350dh, vaio vgn-fw350dw, vaio vgn-fw350j, vaio vgn-fw350jb, vaio vgn-fw350jh, vaio vgn-fw350jw, vaio vgn-fw351j, vaio vgn-fw351jh, vaio vgn-fw355j, vaio vgn-fw355jh, vaio vgn-fw370j, vaio vgn-fw370jb, vaio vgn-fw370jh, vaio vgn-fw373dw, vaio vgn-fw373j, vaio vgn-fw373jh, vaio vgn-fw373jw, vaio vgn-fw375j, vaio vgn-fw375jb, vaio vgn-fw375jh, vaio vgn-fw375jw, vaio vgn-fw378dw, vaio vgn-fw378j, vaio vgn-fw378jb, vaio vgn-fw378jh, vaio vgn-fw378jw, vaio vgn-fw390, vaio vgn-fw390j, vaio vgn-fw390jas, vaio vgn-fw390jh, vaio vgn-fw390n, vaio vgn-fw390y, vaio vgn-fw398y, vaio vgn-fw398yb, vaio vgn-fw398yh, vaio vgn-fw398yw, vaio vgn-fw400, vaio vgn-fw448j, vaio vgn-fw448j/b, vaio vgn-fw449j, vaio vgn-fw449j/b, vaio vgn-fw450j, vaio vgn-fw450j/b, vaio vgn-fw450j/h, vaio vgn-fw450j/t, vaio vgn-fw455j, vaio vgn-fw455j/b, vaio vgn-fw455j/h, vaio vgn-fw460j, vaio vgn-fw460j/b, vaio vgn-fw460j/h, vaio vgn-fw460j/t, vaio vgn-fw463j, vaio vgn-fw463j/b, vaio vgn-fw463j/h, vaio vgn-fw463j/t, vaio vgn-fw465j, vaio vgn-fw465j/b, vaio vgn-fw465j/h, vaio vgn-fw465j/t, vaio vgn-fw468j, vaio vgn-fw468j/b, vaio vgn-fw480j, vaio vgn-fw480j/t, vaio vgn-fw485j, vaio vgn-fw485j/b, vaio vgn-fw485j/h, vaio vgn-fw485j/t, vaio vgn-fw486j, vaio vgn-fw486j/h, vaio vgn-fw488j, vaio vgn-fw488j/b, vaio vgn-fw490, vaio vgn-fw490d, vaio vgn-fw490dab, vaio vgn-fw490dbb, vaio vgn-fw490dcb, vaio vgn-fw490ddb, vaio vgn-fw490deb, vaio vgn-fw490dfb, vaio vgn-fw490j, vaio vgn-fw490jab, vaio vgn-fw490jbb, vaio vgn-fw490jcb, vaio vgn-fw490jdb, vaio vgn-fw490jeb, vaio vgn-fw490jeh, vaio vgn-fw490jet, vaio vgn-fw490jfb, vaio vgn-fw490jfh, vaio vgn-fw490jft, vaio vgn-fw490jgb, vaio vgn-fw490y, vaio vgn-fw495j, vaio vgn-fw495j/b, vaio vgn-fw495j/h, vaio vgn-fw495j/t, vaio vgn-fw510f, vaio vgn-fw510f/b, vaio vgn-fw510f/h, vaio vgn-fw510f/t, vaio vgn-fw518f, vaio vgn-fw518f/b, vaio vgn-fw518f/h, vaio vgn-fw520d/t, vaio vgn-fw520f, vaio vgn-fw520f/b, vaio vgn-fw520f/h, vaio vgn-fw520f/t, vaio vgn-fw530f, vaio vgn-fw530f/b, vaio vgn-fw530f/h, vaio vgn-fw530f/t, vaio vgn-fw548f, vaio vgn-fw548f/b, vaio vgn-fw550f, vaio vgn-fw550f/b, vaio vgn-fw550f/h, vaio vgn-fw550f/t, vaio vgn-fw560f, vaio vgn-fw560f/b, vaio vgn-fw560f/h, vaio vgn-fw560f/t, vaio vgn-fw590, vaio vgn-fw590f, vaio vgn-fw590f1b, vaio vgn-fw590f2b, vaio vgn-fw590f3b, vaio vgn-fw590fdb, vaio vgn-fw590fdh, vaio vgn-fw590feb, vaio vgn-fw590fet, vaio vgn-fw590ffb, vaio vgn-fw590ffd, vaio vgn-fw590fft, vaio vgn-fw590fpb, vaio vgn-fw590frb, vaio vgn-fw590fsb, vaio vgn-fw590fvb, vaio vgn-fw590fvh, vaio vgn-fw590fwb, vaio vgn-fw590fxt, vaio vgn-fw590fyb, vaio vgn-fw590fzb, vaio vgn-fw590g, vaio vgn-fw590gab, vaio vgn-fw590ggb, vaio vgn-fw590ghb, vaio vgn-fw590gib, vaio vgn-fw590gjb, vaio vgn-fw590gkb, vaio vgn-fw590glb, vaio vgn-fw590gmb, vaio vgn-fw590gnb, vaio vgn-fw590gtb, vaio vgn-fw590gub, vaio vgn-fw590h, vaio vgn-fw599gbb, vaio vgn-fw599gcb,
-------------------
سازگاري پارت نامبر:
udqfrhr01cf0,
مشخصات فنی فن
هیت سینک ندارد
مشخصات فیزیکی فن
برند Sony (سونی)

نظر جدید

اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری

پرسش جدید

سازگاری با مدل های زیر:
vaio pcg-3b2l , vaio pcg-3b3l , vaio pcg-3b4l , vaio pcg-3d3l , vaio pcg-3d4l , vaio pcg-3f1l , vaio pcg-3f2l , vaio pcg-3f3l , vaio pcg-3f4l , vaio pcg-3h1l , vaio pcg-3h2l , vaio pcg-3h3l , vaio pcg-3h4l , vaio pcg-3j1l , vaio vgn-fw series , vaio vgn-fw100 , vaio vgn-fw130e , vaio vgn-fw130ew , vaio vgn-fw130n , vaio vgn-fw130nw , vaio vgn-fw139e , vaio vgn-fw139eh , vaio vgn-fw139n , vaio vgn-fw139nh , vaio vgn-fw139nw , vaio vgn-fw140ae , vaio vgn-fw140d , vaio vgn-fw140e , vaio vgn-fw140eh , vaio vgn-fw140ew , vaio vgn-fw140n , vaio vgn-fw140nw , vaio vgn-fw145e , vaio vgn-fw145ew , vaio vgn-fw148jh , vaio vgn-fw150e , vaio vgn-fw150ew , vaio vgn-fw160ae , vaio vgn-fw160d , vaio vgn-fw160e , vaio vgn-fw160eh , vaio vgn-fw170d , vaio vgn-fw170j , vaio vgn-fw170jh , vaio vgn-fw170jhc , vaio vgn-fw170jw , vaio vgn-fw180ae , vaio vgn-fw180d , vaio vgn-fw180e , vaio vgn-fw180eh , vaio vgn-fw190 , vaio vgn-fw190c , vaio vgn-fw190ce , vaio vgn-fw190cn , vaio vgn-fw190cu , vaio vgn-fw190eah , vaio vgn-fw190ebh , vaio vgn-fw190ech , vaio vgn-fw190edh , vaio vgn-fw190eeh , vaio vgn-fw190efh , vaio vgn-fw190efw , vaio vgn-fw190n , vaio vgn-fw190nah , vaio vgn-fw190nbh , vaio vgn-fw190nch , vaio vgn-fw190ndh , vaio vgn-fw190neh , vaio vgn-fw190u , vaio vgn-fw198u , vaio vgn-fw198uh , vaio vgn-fw200 , vaio vgn-fw226 , vaio vgn-fw226jh , vaio vgn-fw226jw , vaio vgn-fw230j , vaio vgn-fw230jb , vaio vgn-fw230jh , vaio vgn-fw230jw , vaio vgn-fw235d , vaio vgn-fw235dh , vaio vgn-fw235dw , vaio vgn-fw235j , vaio vgn-fw235jb , vaio vgn-fw235jh , vaio vgn-fw240j , vaio vgn-fw240jb , vaio vgn-fw240jh , vaio vgn-fw240jw , vaio vgn-fw245j , vaio vgn-fw245jh , vaio vgn-fw245jhc , vaio vgn-fw246j , vaio vgn-fw246jb , vaio vgn-fw248 , vaio vgn-fw248j , vaio vgn-fw248jb , vaio vgn-fw248je , vaio vgn-fw248jh , vaio vgn-fw248jw , vaio vgn-fw250j , vaio vgn-fw250jh , vaio vgn-fw260j , vaio vgn-fw260jb , vaio vgn-fw260jh , vaio vgn-fw260jw , vaio vgn-fw265d , vaio vgn-fw265db , vaio vgn-fw265jb , vaio vgn-fw265jh , vaio vgn-fw265jw , vaio vgn-fw270j , vaio vgn-fw270jb , vaio vgn-fw270jh , vaio vgn-fw270jw , vaio vgn-fw275d , vaio vgn-fw275dw , vaio vgn-fw275jh , vaio vgn-fw280j , vaio vgn-fw280jh , vaio vgn-fw285d , vaio vgn-fw285dh , vaio vgn-fw285jb , vaio vgn-fw285jh , vaio vgn-fw285jw , vaio vgn-fw290 , vaio vgn-fw290c , vaio vgn-fw290ce , vaio vgn-fw290cn , vaio vgn-fw290cu , vaio vgn-fw290e , vaio vgn-fw290j , vaio vgn-fw290jrb , vaio vgn-fw290jtb , vaio vgn-fw290jth , vaio vgn-fw290jtw , vaio vgn-fw290n , vaio vgn-fw290u , vaio vgn-fw290y , vaio vgn-fw292 , vaio vgn-fw292e , vaio vgn-fw292j , vaio vgn-fw292n , vaio vgn-fw292u , vaio vgn-fw292y , vaio vgn-fw298y , vaio vgn-fw298yh , vaio vgn-fw300 , vaio vgn-fw320j , vaio vgn-fw330j , vaio vgn-fw330jb , vaio vgn-fw340dw , vaio vgn-fw340j , vaio vgn-fw340jb , vaio vgn-fw340jh , vaio vgn-fw340jw , vaio vgn-fw350d , vaio vgn-fw350dh , vaio vgn-fw350dw , vaio vgn-fw350j , vaio vgn-fw350jb , vaio vgn-fw350jh , vaio vgn-fw350jw , vaio vgn-fw351j , vaio vgn-fw351jh , vaio vgn-fw355j , vaio vgn-fw355jh , vaio vgn-fw370j , vaio vgn-fw370jb , vaio vgn-fw370jh , vaio vgn-fw373dw , vaio vgn-fw373j , vaio vgn-fw373jh , vaio vgn-fw373jw , vaio vgn-fw375j , vaio vgn-fw375jb , vaio vgn-fw375jh , vaio vgn-fw375jw , vaio vgn-fw378dw , vaio vgn-fw378j , vaio vgn-fw378jb , vaio vgn-fw378jh , vaio vgn-fw378jw , vaio vgn-fw390 , vaio vgn-fw390j , vaio vgn-fw390jas , vaio vgn-fw390jh , vaio vgn-fw390n , vaio vgn-fw390y , vaio vgn-fw398y , vaio vgn-fw398yb , vaio vgn-fw398yh , vaio vgn-fw398yw , vaio vgn-fw400 , vaio vgn-fw448j , vaio vgn-fw448j/b , vaio vgn-fw449j , vaio vgn-fw449j/b , vaio vgn-fw450j , vaio vgn-fw450j/b , vaio vgn-fw450j/h , vaio vgn-fw450j/t , vaio vgn-fw455j , vaio vgn-fw455j/b , vaio vgn-fw455j/h , vaio vgn-fw460j , vaio vgn-fw460j/b , vaio vgn-fw460j/h , vaio vgn-fw460j/t , vaio vgn-fw463j , vaio vgn-fw463j/b , vaio vgn-fw463j/h , vaio vgn-fw463j/t , vaio vgn-fw465j , vaio vgn-fw465j/b , vaio vgn-fw465j/h , vaio vgn-fw465j/t , vaio vgn-fw468j , vaio vgn-fw468j/b , vaio vgn-fw480j , vaio vgn-fw480j/t , vaio vgn-fw485j , vaio vgn-fw485j/b , vaio vgn-fw485j/h , vaio vgn-fw485j/t , vaio vgn-fw486j , vaio vgn-fw486j/h , vaio vgn-fw488j , vaio vgn-fw488j/b , vaio vgn-fw490 , vaio vgn-fw490d , vaio vgn-fw490dab , vaio vgn-fw490dbb , vaio vgn-fw490dcb , vaio vgn-fw490ddb , vaio vgn-fw490deb , vaio vgn-fw490dfb , vaio vgn-fw490j , vaio vgn-fw490jab , vaio vgn-fw490jbb , vaio vgn-fw490jcb , vaio vgn-fw490jdb , vaio vgn-fw490jeb , vaio vgn-fw490jeh , vaio vgn-fw490jet , vaio vgn-fw490jfb , vaio vgn-fw490jfh , vaio vgn-fw490jft , vaio vgn-fw490jgb , vaio vgn-fw490y , vaio vgn-fw495j , vaio vgn-fw495j/b , vaio vgn-fw495j/h , vaio vgn-fw495j/t , vaio vgn-fw510f , vaio vgn-fw510f/b , vaio vgn-fw510f/h , vaio vgn-fw510f/t , vaio vgn-fw518f , vaio vgn-fw518f/b , vaio vgn-fw518f/h , vaio vgn-fw520d/t , vaio vgn-fw520f , vaio vgn-fw520f/b , vaio vgn-fw520f/h , vaio vgn-fw520f/t , vaio vgn-fw530f , vaio vgn-fw530f/b , vaio vgn-fw530f/h , vaio vgn-fw530f/t , vaio vgn-fw548f , vaio vgn-fw548f/b , vaio vgn-fw550f , vaio vgn-fw550f/b , vaio vgn-fw550f/h , vaio vgn-fw550f/t , vaio vgn-fw560f , vaio vgn-fw560f/b , vaio vgn-fw560f/h , vaio vgn-fw560f/t , vaio vgn-fw590 , vaio vgn-fw590f , vaio vgn-fw590f1b , vaio vgn-fw590f2b , vaio vgn-fw590f3b , vaio vgn-fw590fdb , vaio vgn-fw590fdh , vaio vgn-fw590feb , vaio vgn-fw590fet , vaio vgn-fw590ffb , vaio vgn-fw590ffd , vaio vgn-fw590fft , vaio vgn-fw590fpb , vaio vgn-fw590frb , vaio vgn-fw590fsb , vaio vgn-fw590fvb , vaio vgn-fw590fvh , vaio vgn-fw590fwb , vaio vgn-fw590fxt , vaio vgn-fw590fyb , vaio vgn-fw590fzb , vaio vgn-fw590g , vaio vgn-fw590gab , vaio vgn-fw590ggb , vaio vgn-fw590ghb , vaio vgn-fw590gib , vaio vgn-fw590gjb , vaio vgn-fw590gkb , vaio vgn-fw590glb , vaio vgn-fw590gmb , vaio vgn-fw590gnb , vaio vgn-fw590gtb , vaio vgn-fw590gub , vaio vgn-fw590h , vaio vgn-fw599gbb , vaio vgn-fw599gcb ,
-------------------
سازگاری با پارت نامبرهای زیر
udqfrhr01cf0 ,