فن vaio vpc ej

فن vaio vpc ej

?
86,000 تومان
تولید کننده:سونی | sony
کد محصول: 320068
موجودی: 3 عدد
گارانتی: FAN vaio vpc ej VM Laptop VM
نوع: Laptop CPU Fan
گارانتی: 3 Months
توان: DC5V
کانکتور: 3-wire 3-pin connector
-------------------
سازگاری مدل:
vaio pcg-71811l, vaio pcg-71911l, vaio pcg-71912l, vaio pcg-71913l, vaio pcg-71914l, vaio pcg-91311l, vaio vpc-eh series, vaio vpc-eh11fx, vaio vpc-eh11fx/b, vaio vpc-eh11fx/l, vaio vpc-eh11fx/p, vaio vpc-eh11fx/w, vaio vpc-eh12fx, vaio vpc-eh12fx/b, vaio vpc-eh12fx/l, vaio vpc-eh12fx/p, vaio vpc-eh12fx/w, vaio vpc-eh13fx, vaio vpc-eh13fx/b, vaio vpc-eh13fx/l, vaio vpc-eh13fx/p, vaio vpc-eh13fx/w, vaio vpc-eh14fm, vaio vpc-eh14fm/b, vaio vpc-eh14fm/l, vaio vpc-eh14fm/p, vaio vpc-eh14fm/w, vaio vpc-eh15fx, vaio vpc-eh15fx/b, vaio vpc-eh15fx/l, vaio vpc-eh15fx/p, vaio vpc-eh15fx/w, vaio vpc-eh16fx, vaio vpc-eh16fx/b, vaio vpc-eh16fx/l, vaio vpc-eh16fx/p, vaio vpc-eh16fx/w, vaio vpc-eh17fx, vaio vpc-eh17fx/b, vaio vpc-eh17fx/l, vaio vpc-eh17fx/p, vaio vpc-eh17fx/w, vaio vpc-eh18gm, vaio vpc-eh18gm/b, vaio vpc-eh190x, vaio vpc-eh1afx, vaio vpc-eh1afx/b, vaio vpc-eh1bfx, vaio vpc-eh1bfx/b, vaio vpc-eh1cfx, vaio vpc-eh1cfx/b, vaio vpc-eh1dfx, vaio vpc-eh1dfx/b, vaio vpc-eh1egx, vaio vpc-eh1egx/b, vaio vpc-eh1fgx, vaio vpc-eh1fgx/b, vaio vpc-eh1ggx, vaio vpc-eh22fx, vaio vpc-eh22fx/b, vaio vpc-eh22fx/l, vaio vpc-eh22fx/p, vaio vpc-eh22fx/w, vaio vpc-eh23fx, vaio vpc-eh23fx/b, vaio vpc-eh23fx/l, vaio vpc-eh23fx/p, vaio vpc-eh23fx/w, vaio vpc-eh24fx, vaio vpc-eh24fx/b, vaio vpc-eh24fx/l, vaio vpc-eh24fx/p, vaio vpc-eh24fx/w, vaio vpc-eh25fm, vaio vpc-eh25fm/b, vaio vpc-eh25fm/l, vaio vpc-eh25fm/p, vaio vpc-eh25fm/w, vaio vpc-eh27fx, vaio vpc-eh27fx/b, vaio vpc-eh27fx/l, vaio vpc-eh27fx/p, vaio vpc-eh27fx/w, vaio vpc-eh290x, vaio vpc-eh2afx, vaio vpc-eh2afx/b, vaio vpc-eh2afx/l, vaio vpc-eh2afx/p, vaio vpc-eh2afx/w, vaio vpc-eh2bfx, vaio vpc-eh2bfx/b, vaio vpc-eh2bfx/l, vaio vpc-eh2bfx/p, vaio vpc-eh2bfx/w, vaio vpc-eh2cfx, vaio vpc-eh2cfx/b, vaio vpc-eh2cfx/l, vaio vpc-eh2cfx/p, vaio vpc-eh2cfx/w, vaio vpc-eh2dfx, vaio vpc-eh2dfx/b, vaio vpc-eh2efx, vaio vpc-eh2efx/b, vaio vpc-eh2fgx, vaio vpc-eh2fgx/b, vaio vpc-eh2ggx, vaio vpc-eh2ggx/b, vaio vpc-eh2hfx, vaio vpc-eh2hfxl, vaio vpc-eh2hfxp, vaio vpc-eh2hfxw, vaio vpc-eh2ifx, vaio vpc-eh2ifxb, vaio vpc-eh2ifxw, vaio vpc-eh2jfx, vaio vpc-eh2jfx/b, vaio vpc-eh2jfx/w, vaio vpc-eh2kfx, vaio vpc-eh2kfx/b, vaio vpc-eh2lgx, vaio vpc-eh2lgx/b, vaio vpc-ej series, vaio vpc-ej12fx, vaio vpc-ej12fx/b, vaio vpc-ej14fx, vaio vpc-ej14fx/b, vaio vpc-ej14fx/bc, vaio vpc-ej16fx, vaio vpc-ej190x, vaio vpc-ej190x, vaio vpc-ej1afx, vaio vpc-ej1afx/b, vaio vpc-ej1e1e, vaio vpc-ej1j1e, vaio vpc-ej1l1e, vaio vpc-ej1m1e, vaio vpc-ej1m9e, vaio vpc-ej1s1e, vaio vpc-ej1z1e, vaio vpc-ej22fx, vaio vpc-ej22fx/b, vaio vpc-ej24fx, vaio vpc-ej24fx/b, vaio vpc-ej26fx, vaio vpc-ej26fx/b, vaio vpc-ej28fx, vaio vpc-ej28fx/b, vaio vpc-ej290x, vaio vpc-ej2afx, vaio vpc-ej2afx/b, vaio vpc-ej2b1e, vaio vpc-ej2bfx, vaio vpc-ej2bfx/b, vaio vpc-ej2d1e, vaio vpc-ej2e1e, vaio vpc-ej2j1e, vaio vpc-ej2l1e, vaio vpc-ej2m1e, vaio vpc-ej2s1e, vaio vpc-ej2s9e, vaio vpc-ej2z1e, vaio vpc-ej35fg,
-------------------
سازگاری پارت نامبر:
4xhk1hsn050,
مشخصات فیزیکی فن
برند Sony (سونی)
نظر جدید
اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری
پرسش جدید