فن vaio vgn cr353

فن vaio vgn cr353

?
97,000 تومان
کد محصول: 320093
موجودی: 3 عدد
گارانتی: FAN vaio vgn cr353 VM Laptop VM
نوع: Laptop CPU Fan
گارانتی: 3 Months
توان: DC5V 0.2A
-------------------
سازگاری مدل:
vaio vgn cr series, vaio vgn cr130, vaio vgn cr230, vaio vgn cr330, vaio vgn cr353, vaio vgn cr393, vaio vgn-cr110ew, vaio vgn-cr115e, vaio vgn-cr116e, vaio vgn-cr120e, vaio vgn-cr120el, vaio vgn-cr120ep, vaio vgn-cr120er, vaio vgn-cr120ew, vaio vgn-cr123e, vaio vgn-cr123eb, vaio vgn-cr125e, vaio vgn-cr131e, vaio vgn-cr131ebc, vaio vgn-cr131el, vaio vgn-cr131elc, vaio vgn-cr140e, vaio vgn-cr140eb, vaio vgn-cr140n, vaio vgn-cr140nb, vaio vgn-cr150e, vaio vgn-cr150eb, vaio vgn-cr190, vaio vgn-cr190e, vaio vgn-cr190eb, vaio vgn-cr190el, vaio vgn-cr190ep, vaio vgn-cr190er, vaio vgn-cr190ew, vaio vgn-cr190n, vaio vgn-cr190n2, vaio vgn-cr203e, vaio vgn-cr203en, vaio vgn-cr205e, vaio vgn-cr205ep, vaio vgn-cr205ew, vaio vgn-cr210el, vaio vgn-cr215e, vaio vgn-cr215eb, vaio vgn-cr220e, vaio vgn-cr220el, vaio vgn-cr220en, vaio vgn-cr220ep, vaio vgn-cr220er, vaio vgn-cr220ew, vaio vgn-cr225e, vaio vgn-cr225el, vaio vgn-cr231e, vaio vgn-cr231er, vaio vgn-cr240e, vaio vgn-cr240eb, vaio vgn-cr240n, vaio vgn-cr240nb, vaio vgn-cr290, vaio vgn-cr290e, vaio vgn-cr290eap, vaio vgn-cr290eaw, vaio vgn-cr290ebl, vaio vgn-cr290eblc, vaio vgn-cr290ebp, vaio vgn-cr290ebpc, vaio vgn-cr290ebpr, vaio vgn-cr290ebr, vaio vgn-cr290ebrc, vaio vgn-cr290ebw, vaio vgn-cr290n, vaio vgn-cr305e, vaio vgn-cr305el, vaio vgn-cr305er, vaio vgn-cr305erc, vaio vgn-cr307e, vaio vgn-cr307ep, vaio vgn-cr307ew, vaio vgn-cr309e, vaio vgn-cr309el, vaio vgn-cr309er, vaio vgn-cr309erc, vaio vgn-cr310el, vaio vgn-cr320e, vaio vgn-cr320el, vaio vgn-cr320en, vaio vgn-cr320ep, vaio vgn-cr320er, vaio vgn-cr320et, vaio vgn-cr320ew, vaio vgn-cr320j, vaio vgn-cr390, vaio vgn-cr390eb, vaio vgn-cr390nb, vaio vgn-cr4000, vaio vgn-cr405e, vaio vgn-cr407e, vaio vgn-cr407ep, vaio vgn-cr407er, vaio vgn-cr408e, vaio vgn-cr409e, vaio vgn-cr409el, vaio vgn-cr409ep, vaio vgn-cr409et, vaio vgn-cr410e, vaio vgn-cr410el, vaio vgn-cr410en, vaio vgn-cr410ep, vaio vgn-cr410er, vaio vgn-cr410et, vaio vgn-cr410ew, vaio vgn-cr415e, vaio vgn-cr415eb, vaio vgn-cr420e, vaio vgn-cr420el, vaio vgn-cr420en, vaio vgn-cr420ep, vaio vgn-cr420er, vaio vgn-cr420et, vaio vgn-cr420ew, vaio vgn-cr425e, vaio vgn-cr460a, vaio vgn-cr460al, vaio vgn-cr460ap, vaio vgn-cr460ar, vaio vgn-cr460aw, vaio vgn-cr490, vaio vgn-cr490ebl, vaio vgn-cr490ebn, vaio vgn-cr490ebp, vaio vgn-cr490ebr, vaio vgn-cr490ebt, vaio vgn-cr490ebw, vaio vgn-cr490eelc, vaio vgn-cr490eepc, vaio vgn-cr490eerc, vaio vgn-cr490eewc, vaio vgn-cr490nbb, vaio vgn-cr490ncb, vaio vgn-cr490ndb, vaio vgn-cr506e, vaio vgn-cr506ej, vaio vgn-cr507dj, vaio vgn-cr507e, vaio vgn-cr507ej, vaio vgn-cr507eja, vaio vgn-cr507ela, vaio vgn-cr507elc, vaio vgn-cr507ep, vaio vgn-cr507epc, vaio vgn-cr507er, vaio vgn-cr508e, vaio vgn-cr508el, vaio vgn-cr508elc, vaio vgn-cr508er, vaio vgn-cr508erc, vaio vgn-cr509d, vaio vgn-cr509dj, vaio vgn-cr509e, vaio vgn-cr509ej, vaio vgn-cr510d, vaio vgn-cr510dt, vaio vgn-cr510dw, vaio vgn-cr510e, vaio vgn-cr510ej, vaio vgn-cr510el, vaio vgn-cr510en, vaio vgn-cr510ep, vaio vgn-cr510er, vaio vgn-cr510et, vaio vgn-cr510ew, vaio vgn-cr515e, vaio vgn-cr515eb, vaio vgn-cr520d, vaio vgn-cr520dj, vaio vgn-cr520dl, vaio vgn-cr520dn, vaio vgn-cr520dp, vaio vgn-cr520dr, vaio vgn-cr520dt, vaio vgn-cr520dw, vaio vgn-cr520e, vaio vgn-cr520ej, vaio vgn-cr520el, vaio vgn-cr520en, vaio vgn-cr520ep, vaio vgn-cr520er, vaio vgn-cr520et, vaio vgn-cr520ew, vaio vgn-cr525e, vaio vgn-cr525eb, vaio vgn-cr540e, vaio vgn-cr540ej, vaio vgn-cr540el, vaio vgn-cr540en, vaio vgn-cr540ep, vaio vgn-cr540er, vaio vgn-cr540et, vaio vgn-cr540ew, vaio vgn-cr590, vaio vgn-cr590c, vaio vgn-cr590ce, vaio vgn-cr590cn, vaio vgn-cr590e, vaio vgn-cr590eab, vaio vgn-cr590eal, vaio vgn-cr590eap, vaio vgn-cr590ear, vaio vgn-cr590eat, vaio vgn-cr590eaw, vaio vgn-cr590ebb, vaio vgn-cr590ebl, vaio vgn-cr590ebn, vaio vgn-cr590ebp, vaio vgn-cr590ebr, vaio vgn-cr590ebt, vaio vgn-cr590ebw, vaio vgn-cr590edr, vaio vgn-cr590eeb, vaio vgn-cr590n, vaio vgn-cr590nab, vaio vgn-cr590nag, vaio vgn-cr590nbb, vaio vgn-cr590nbp, vaio vgn-cr590ncb, vaio vgn-cr590ncr,
-------------------
سازگاری پارت نامبر:
udqflzr02fqu,
مشخصات فیزیکی فن
برند Sony (سونی)

نظر جدید

اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری

پرسش جدید