فن vaio vpc eh2hfxw

فن vaio vpc eh2hfxw

?
100,000 تومان
کد محصول: 320108
موجودی: 2 عدد
گارانتی: FAN vaio vpc eh2hfxw VM Laptop VM
نوع: Laptop CPU Fan
گارانتی: 3 Months
توان: DC5V
کانکتور: 4-wire 4-pin connector
-------------------
سازگاری مدل:
vaio pcg-71811, vaio pcg-71811l, vaio pcg-71811m, vaio pcg-71811u, vaio pcg-71811x, vaio pcg-71911, vaio pcg-71911l, vaio pcg-71911m, vaio pcg-71912l, vaio pcg-71913l, vaio pcg-71914l, vaio pcg-71a11t, vaio pcg-71c11, vaio pcg-71c11l, vaio pcg-71c11m, vaio pcg-71c11t, vaio pcg-71c12l, vaio pcg-71c12m, vaio sve17 series, vaio sve17115fdb, vaio sve17115fg, vaio sve17115fgb, vaio sve1711a4e, vaio sve1711b4e, vaio sve1711c5e, vaio sve1711f1e, vaio sve1711f1ew, vaio sve1711g1e, vaio sve1711g1eb, vaio sve1711g1ew, vaio sve1711g1r, vaio sve1711g1rb, vaio sve1711g1rw, vaio sve1711h1e, vaio sve1711h1eb, vaio sve1711h1ew, vaio sve1711j1e, vaio sve1711j1eb, vaio sve1711j1ew, vaio sve1711k1e, vaio sve1711k1eb, vaio sve1711k1ew, vaio sve1711l1e, vaio sve1711l1eb, vaio sve1711l1ew, vaio sve1711p1ew, vaio sve1711q1eb, vaio sve1711q1r, vaio sve1711q1rb, vaio sve1711q1rw, vaio sve1711r1e, vaio sve1711r1eb, vaio sve1711s9eb, vaio sve1711s9rb, vaio sve1711t1eb, vaio sve1711t1rb, vaio sve1711v1eb, vaio sve1711v1rb, vaio sve1711w1eb, vaio sve1711x1e, vaio sve1711x1eb, vaio sve1711z1eb, vaio sve1711z1rb, vaio sve17122cxb, vaio sve17125cdb, vaio sve17125cxb, vaio sve17127cxb, vaio sve171290x, vaio sve1712a4e, vaio sve1712acxb, vaio sve1712b4e, vaio sve1712bcxb, vaio sve1712c1e, vaio sve1712c1eb, vaio sve1712c1ew, vaio sve1712c5e, vaio sve1712e1r, vaio sve1712e1rb, vaio sve1712e1rw, vaio sve1712e4e, vaio sve1712f1e, vaio sve1712f1eb, vaio sve1712f1ew, vaio sve1712h1e, vaio sve1712h1eb, vaio sve1712h1ew, vaio sve1712k1ew, vaio sve1712l1e, vaio sve1712l1eb, vaio sve1712l1ew, vaio sve1712m1ew, vaio sve1712n1eb, vaio sve1712p1eb, vaio sve1712p1rb, vaio sve1712q1ew, vaio sve1712s1eb, vaio sve1712s1r, vaio sve1712s1rb, vaio sve1712s1rw, vaio sve1712t1eb, vaio sve1712t1rb, vaio sve1712v1eb, vaio sve1712v1rb, vaio sve1712w1eb, vaio sve1712z1eb, vaio sve1712z1rb, vaio sve17132ctb, vaio sve17132cxb, vaio sve17133ctb, vaio sve17135cxb, vaio sve17137cxb, vaio sve171390x, vaio sve1713a1e, vaio sve1713a1eb, vaio sve1713a1ew, vaio sve1713a4e, vaio sve1713a4rb, vaio sve1713a6ew, vaio sve1713acxb, vaio sve1713acxbc, vaio sve1713b4e, vaio sve1713bpxb, vaio sve1713c1eb, vaio sve1713c4e, vaio sve1713c5e, vaio sve1713ccxb, vaio sve1713d1ew, vaio sve1713d4e, vaio sve1713dcxb, vaio sve1713e1ew, vaio sve1713e1r, vaio sve1713e1rb, vaio sve1713e1rw, vaio sve1713e4e, vaio sve1713ecxb, vaio sve1713f1e, vaio sve1713f1eb, vaio sve1713f1ew, vaio sve1713f4e, vaio sve1713g1ew, vaio sve1713g4e, vaio sve1713h1eb, vaio sve1713h1ew, vaio sve1713h4e, vaio sve1713i1ew, vaio sve1713i4e, vaio sve1713j4e, vaio sve1713j9eb, vaio sve1713k1eb, vaio sve1713k1ew, vaio sve1713l1, vaio sve1713l1e, vaio sve1713l1eb, vaio sve1713l1ew, vaio sve1713l1rb, vaio sve1713l1rw, vaio sve1713m1eb, vaio sve1713m1rw, vaio sve1713n9eb, vaio sve1713o4e, vaio sve1713p1eb, vaio sve1713p1rb, vaio sve1713p4e, vaio sve1713q1eb, vaio sve1713r1eb, vaio sve1713s1ew, vaio sve1713s1rb, vaio sve1713s1rw, vaio sve1713t1eb, vaio sve1713u1eb, vaio sve1713v1eb, vaio sve1713v1rb, vaio sve1713w1eb, vaio sve1713w1rb, vaio sve1713x1eb, vaio sve1713x9rb, vaio sve1713y1eb, vaio sve1713y1rb, vaio sve1713z1eb, vaio sve1713z1rb, vaio sve171a11l, vaio sve171c11l, vaio sve171c4e, vaio sve171d4e, vaio sve171e11l, vaio sve171e12l, vaio sve171e13l, vaio sve171g11l, vaio sve171g12l, vaio vpc-eh series, vaio vpc-eh11fx, vaio vpc-eh11fx/b, vaio vpc-eh11fx/l, vaio vpc-eh11fx/p, vaio vpc-eh11fx/w, vaio vpc-eh12fx, vaio vpc-eh12fx/b, vaio vpc-eh12fx/l, vaio vpc-eh12fx/p, vaio vpc-eh12fx/w, vaio vpc-eh13fx, vaio vpc-eh13fx/b, vaio vpc-eh13fx/l, vaio vpc-eh13fx/p, vaio vpc-eh13fx/w, vaio vpc-eh14fm, vaio vpc-eh14fm/b, vaio vpc-eh14fm/l, vaio vpc-eh14fm/p, vaio vpc-eh14fm/w, vaio vpc-eh15fx, vaio vpc-eh15fx/b, vaio vpc-eh15fx/l, vaio vpc-eh15fx/p, vaio vpc-eh15fx/w, vaio vpc-eh16fx, vaio vpc-eh16fx/b, vaio vpc-eh16fx/l, vaio vpc-eh16fx/p, vaio vpc-eh16fx/w, vaio vpc-eh17fx, vaio vpc-eh17fx/b, vaio vpc-eh17fx/l, vaio vpc-eh17fx/p, vaio vpc-eh17fx/w, vaio vpc-eh18gm, vaio vpc-eh18gm/b, vaio vpc-eh190x, vaio vpc-eh1afx, vaio vpc-eh1afx/b, vaio vpc-eh1bfx, vaio vpc-eh1bfx/b, vaio vpc-eh1cfx, vaio vpc-eh1cfx/b, vaio vpc-eh1dfx, vaio vpc-eh1dfx/b, vaio vpc-eh1egx, vaio vpc-eh1egx/b, vaio vpc-eh1fgx, vaio vpc-eh1fgx/b, vaio vpc-eh1ggx, vaio vpc-eh22fx, vaio vpc-eh22fx/b, vaio vpc-eh22fx/l, vaio vpc-eh22fx/p, vaio vpc-eh22fx/w, vaio vpc-eh23fx, vaio vpc-eh23fx/b, vaio vpc-eh23fx/l, vaio vpc-eh23fx/p, vaio vpc-eh23fx/w, vaio vpc-eh24fx, vaio vpc-eh24fx/b, vaio vpc-eh24fx/l, vaio vpc-eh24fx/p, vaio vpc-eh24fx/w, vaio vpc-eh25fm, vaio vpc-eh25fm/b, vaio vpc-eh25fm/l, vaio vpc-eh25fm/p, vaio vpc-eh25fm/w, vaio vpc-eh27fx, vaio vpc-eh27fx/b, vaio vpc-eh27fx/l, vaio vpc-eh27fx/p, vaio vpc-eh27fx/w, vaio vpc-eh290x, vaio vpc-eh2afx, vaio vpc-eh2afx/b, vaio vpc-eh2afx/l, vaio vpc-eh2afx/p, vaio vpc-eh2afx/w, vaio vpc-eh2bfx, vaio vpc-eh2bfx/b, vaio vpc-eh2bfx/l, vaio vpc-eh2bfx/p, vaio vpc-eh2bfx/w, vaio vpc-eh2cfx, vaio vpc-eh2cfx/b, vaio vpc-eh2cfx/l, vaio vpc-eh2cfx/p, vaio vpc-eh2cfx/w, vaio vpc-eh2dfx, vaio vpc-eh2dfx/b, vaio vpc-eh2efx, vaio vpc-eh2efx/b, vaio vpc-eh2fgx, vaio vpc-eh2fgx/b, vaio vpc-eh2ggx, vaio vpc-eh2ggx/b, vaio vpc-eh2hfx, vaio vpc-eh2hfxl, vaio vpc-eh2hfxp, vaio vpc-eh2hfxw, vaio vpc-eh2ifx, vaio vpc-eh2ifxb, vaio vpc-eh2ifxw, vaio vpc-eh2jfx, vaio vpc-eh2jfx/b, vaio vpc-eh2jfx/w, vaio vpc-eh2kfx, vaio vpc-eh2kfx/b, vaio vpc-eh2lgx, vaio vpc-eh2lgx/b, vaio vpc-el series, vaio vpc-el13fx, vaio vpc-el13fx/b, vaio vpc-el13fx/w, vaio vpc-el15fx, vaio vpc-el15fx/b, vaio vpc-el15fx/w, vaio vpc-el17fx, vaio vpc-el17fx/b, vaio vpc-el17fx/w, vaio vpc-el22fx, vaio vpc-el22fx/b, vaio vpc-el24fx, vaio vpc-el24fx/b, vaio vpc-el24fx/w, vaio vpc-el26fx, vaio vpc-el26fx/b, vaio vpc-el26fx/w, vaio vpc-el26fx/w,
-------------------
سازگاری پارت نامبر:
23.10507.021, 60.4ms03.001, 60.4ms03.011, 60.4ms03.051, ksb05105hb(-al70),
مشخصات فنی فن
هیت سینک ندارد
مشخصات فیزیکی فن
برند Sony (سونی)

نظر جدید

اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری

پرسش جدید