فن Nv55s

فن Nv55s

?
71,000 تومان
کد محصول: 320342
موجودی: 107 عدد
گارانتی: FAN Nv55s VM Laptop VM
نوع: Laptop CPU Fan
گارانتی: 3 Months
توان: DC5V 0.45A
کانکتور: 3-wire 3-pin connector
-------------------
سازگاري مدل:
ne51b series, ne51b10u, ne51b16u, ne51b18u, ne51b19u, ne56r series, ne56r02h, ne56r03h, ne56r04h, ne56r08h, ne56r09h, ne56r10h, ne56r10u, ne56r11u, ne56r12u, ne56r13u, ne56r14h, ne56r14u, ne56r15h, ne56r17h, ne56r27u, ne56r31u, ne56r34u, ne56r35u, ne56r37u, ne56r41u, ne56r42u, ne56r43u, ne56r45u, ne56r50u, ne56r52u, nv52l series, nv52l02c, nv52l04c, nv52l06c, nv52l07c, nv52l08c, nv52l15u, nv55s series, nv55s02u, nv55s03u, nv55s04u, nv55s05u, nv55s07u, nv55s09u, nv55s13u, nv55s17u, nv56r series, nv56r04u, nv56r06u, nv56r10u, nv56r11u, nv56r12u, nv56r14u, nv56r21u, nv56r22u, nv56r23u, nv56r38u, nv57h series, nv57h11h, nv57h12h, nv57h13h, nv57h13m-mx, nv57h13u, nv57h14u, nv57h16u, nv57h17u, nv57h19m-mx, nv57h20u, nv57h22u, nv57h26u, nv57h27u, nv57h43u, nv57h48u, nv57h50u, nv57h57u, nv57h58u, nv57h59u, nv57h62u, nv57h73u, nv57h77u, nv57h96u,
-------------------
سازگاري پارت نامبر:
dc280009ka0, dfs601305fq0t,
مشخصات فیزیکی فن
برند Acer (ایسر)

نظر جدید

اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری

پرسش جدید

سازگاری با مدل های زیر:
ne51b series , ne51b10u , ne51b16u , ne51b18u , ne51b19u , ne56r series , ne56r02h , ne56r03h , ne56r04h , ne56r08h , ne56r09h , ne56r10h , ne56r10u , ne56r11u , ne56r12u , ne56r13u , ne56r14h , ne56r14u , ne56r15h , ne56r17h , ne56r27u , ne56r31u , ne56r34u , ne56r35u , ne56r37u , ne56r41u , ne56r42u , ne56r43u , ne56r45u , ne56r50u , ne56r52u , nv52l series , nv52l02c , nv52l04c , nv52l06c , nv52l07c , nv52l08c , nv52l15u , nv55s series , nv55s02u , nv55s03u , nv55s04u , nv55s05u , nv55s07u , nv55s09u , nv55s13u , nv55s17u , nv56r series , nv56r04u , nv56r06u , nv56r10u , nv56r11u , nv56r12u , nv56r14u , nv56r21u , nv56r22u , nv56r23u , nv56r38u , nv57h series , nv57h11h , nv57h12h , nv57h13h , nv57h13m-mx , nv57h13u , nv57h14u , nv57h16u , nv57h17u , nv57h19m-mx , nv57h20u , nv57h22u , nv57h26u , nv57h27u , nv57h43u , nv57h48u , nv57h50u , nv57h57u , nv57h58u , nv57h59u , nv57h62u , nv57h73u , nv57h77u , nv57h96u ,
-------------------
سازگاری با پارت نامبرهای زیر
dc280009ka0 , dfs601305fq0t ,