باطری Bps2 6cell silver

باطری Bps2 6cell silver

?
563,000 تومان
تولید کننده:سونی | sony
کد محصول: 322224
موجودی: 29 عدد
گارانتی: Battery Bps2 6cell silver VM Laptop VM
شماره قطعه: BPS2
ولتاژ خروجی: 11.1 ولت
ظرفیت: 4400 میلی آمپر ساعت
گارانتی: 6 ماه تعویض
نام برند: سونی
کدینگ: 12903038
سلول: 6 سل
رنگ: نقره ای
-------------------
سازگاری مدل:
VGN-FE30B, VAIO VGN-Y90PSY2, VAIO VGN-Y, VAIO VGN-SZ92PS, VAIO VGN-SZ83S, VAIO VGN-SZ83HS, VAIO VGN-SZ82S, VAIO VGN-SZ82PS, VAIO VGN-SZ3XPC, VAIO VGN-SZ81S, VAIO VGN-SZ4, VAIO VGN-SZ3WPX, VAIO VGN-SZ80PS, VAIO VGN-SZ3XWPC, VAIO VGN-SZ3VWP/X, VAIO VGN-SZ72BB, VAIO VGN-SZ3HRPB, VAIO VGN-SZ3HP/B, VAIO VGN-SZ70B/B, VAIO VGN-SZ38TP, VAIO VGN-SZ381P/X, VAIO VGN-SZ5MN/B, VAIO VGN-SZ381P, VAIO VGN-SZ36TP, VAIO VGN-SZ4VWN/X, VAIO VGN-SZ36CP, VAIO VGN-SZ35CP, VAIO VGN-SZ4VN/X, VAIO VGN-SZ33TP/B, VAIO VGN-SZ330P, VAIO VGN-SZ48TN/C, VAIO VGN-SZ330 Series, VAIO VGN-SZ32CP, VAIO VGN-SZ483NC, VAIO VGN-SZ320P, VAIO VGN-SZ320CQP, VAIO VGN-SZ483N/C, VAIO VGN-SZ320CP, VAIO VGN-SZ320 Series, VAIO VGN-SZ480N/W1, VAIO VGN-SZ3, VAIO VGN-SZ281P/X, VAIO VGN-SZ480N, VAIO VGN-SZ281P Series, VAIO VGN-SZ281 Series, VAIO VGN-SZ480E, VAIO VGN-SZ280 Series, VAIO VGN-SZ27CP, VAIO VGN-SZ476N/C, VAIO VGN-SZ25CP, VAIO VGN-SZ250 Series, VAIO VGN-SZ46TN/C, VAIO VGN-SZ230 Series, VAIO VGN-SZ220B, VAIO VGN-SZ46CN, VAIO VGN-SZ1XRPC, VAIO VGN-SZ1HP/B, VAIO VGN-SZ45CN, VAIO VGN-SZ1HP, VAIO VGN-SZ18GP, VAIO VGN-SZ450 Series, VAIO VGN-SZ180P/C, VAIO VGN-SZ170P/C, VAIO VGN-SZ440N, VAIO VGN-SZ170P, VAIO VGN-SZ16CP/C, VAIO VGN-SZ440E, VAIO VGN-SZ150 Series, VAIO VGN-SZ140PC, VAIO VGN-SZ440, VAIO VGN-SZ140P/C, VAIO VGN-SZ140P/B, VAIO VGN-SZ43GN/B, VAIO VGN-SZ140P/A, VAIO VGN-SZ140P, VAIO VGN-SZ43CN, VAIO VGN-SZ13CP/B, VAIO VGN-SZ12C/B, VAIO VGN-SZ436N/B, VAIO VGN-SZ110 Series, VAIO VGN-SZ 81PS, VAIO VGN-SZ432N, VAIO VGN-S93S/S, VAIO VGN-S91PSY6, VAIO VGN-SZ42C, VAIO VGN-S91PSY4, VAIO VGN-S91PSY2, VAIO VGN-SZ420NB, VAIO VGN-S91PS, VAIO VGN-S90PSY6, VAIO VGN-S90PSY4, VAIO VGN-S90PSY1, VAIO VGN-S90PSY3, VAIO VGN-S90PS, VAIO VGN-S570P, VAIO VGN-S4M/S, VAIO VGN-S72PB/B, VAIO VGN-S56CP/S, VAIO VGN-S49CP/B, VAIO VGN-S67TP/S, VAIO VGN-S56CP/B, VAIO VGN-S480BH, VAIO VGN-S660P, VAIO VGN-S56C/B, VAIO VGN-S470/B, VAIO VGN-S660B, VAIO VGN-S55B/S, VAIO VGN-S46GP/B, VAIO VGN-S62PSY3, VAIO VGN-S550P/S, VAIO VGN-S46GP, VAIO VGN-S62PS/S, VAIO VGN-S550P/B, VAIO VGN-S460PB, VAIO VGN-S5XP/B.G4, VAIO VGN-S550P, VAIO VGN-S460F, VAIO VGN-S5M/S.G4, VAIO VGN-S550 Series, VAIO VGN-S460/B, VAIO VGN-S580B, VAIO VGN-S550, VAIO VGN-S4, VAIO VGN-S3XP, VAIO VGN-S260KIT1, VAIO VGN-S240, VAIO VGN-S370F, VAIO VGN-S260, VAIO VGN-S175, VAIO VGN-S350P, VAIO VGN-S25GP, VAIO VGN-S170PVNC, VAIO VGN-S350F, VAIO VGN-S2430N, VAIO VGN-S170P, VAIO VGN-S2XP, VAIO VGN-S240P, VAIO VGN-S170B, VAIO VGN-S270PKIT1, VAIO VGN-S155, VAIO VGN-S150/P, VAIO VGN-S270F, VAIO VGN-S150F, VAIO VGN-N395E/W, VAIO VGN-S270 Series, VAIO VGN-N395 Series, VAIO VGN-N38E/W, VAIO VGN-S265, VAIO VGN-N385E/W, VAIO VGN-N385 Series, VAIO VGN-N37GHB, VAIO VGN-N370 Series, VAIO VGN-N365E/B, VAIO VGN-N350E/B, VAIO VGN-N350 Series, VAIO VGN-N330N, VAIO VGN-N330 Series, VAIO VGN-N325 Series, VAIO VGN-N31M/W, VAIO VGN-N27GH, VAIO VGN-N270E/W, VAIO VGN-N270 Series, VAIO VGN-N250G Series, VAIO VGN-N250G/W Series, VAIO VGN-N250QEW, VAIO VGN-N250EW, VAIO VGN-N250E, VAIO VGN-N250 Series, VAIO VGN-N230N/B, VAIO VGN-N230G/W Series, VAIO VGN-N230E/B, VAIO VGN-N220G/W Series, VAIO VGN-N21Z/W, VAIO VGN-N21E/W, VAIO VGN-N19EP/B, VAIO VGN-N17C, VAIO VGN-N170G/W, VAIO VGN-N170G/T, VAIO VGN-N160G/W Series, VAIO VGN-N160 Series, VAIO VGN-N150P/B, VAIO VGN-N150P, VAIO VGN-N150G/W Series, VAIO VGN-N150G/W, VAIO VGN-N150 Series, VAIO VGN-N130G/B, VAIO VGN-N11H/W, VAIO VGN-N110G Series, VAIO VGN-K70B Series, VAIO VGN-K50 Series, VAIO VGN-K50B Series, VAIO VGN-K70 Series, VAIO VGN-FT90PS, VAIO VGN-FT73DB, VAIO VGN-FT51B, VAIO VGN-FT31B, VAIO VGN-FT Series, VAIO VGN-FS980 Series, VAIO VGN-FS92PS6, VAIO VGN-FS92S, VAIO VGN-FS92PS1, VAIO VGN-FS91S, VAIO VGN-FS91PSY, VAIO VGN-FS8900P3K1, VAIO VGN-FS875P, VAIO VGN-FS8900, VAIO VGN-FS875P/HK1, VAIO VGN-FS830W, VAIO VGN-FS810/W, VAIO VGN-FS775P/H, VAIO VGN-FS770 Series, VAIO VGN-FS760Q, VAIO VGN-FS750F, VAIO VGN-FS740Q, VAIO VGN-FS742/W, VAIO VGN-FS750 Series, VAIO VGN-FS740FP, VAIO VGN-FS730W, VAIO VGN-FS730F, VAIO VGN-FS715 Series, VAIO VGN-FS715P, VAIO VGN-FS71B, VAIO VGN-FS710/W, VAIO VGN-FS680/W, VAIO VGN-FS680 Series, VAIO VGN-FS675P, VAIO VGN-FS675 Series, VAIO VGN-FS660W, VAIO VGN-FS645 Series, VAIO VGN-FS660P/W, VAIO VGN-FS645P, VAIO VGN-FS640QW, VAIO VGN-FS640 Series, VAIO VGN-FS635B, VAIO VGN-FS630/W, VAIO VGN-FS630 Series, VAIO VGN-FS625B/W, VAIO VGN-FS625B, VAIO VGN-FS625 Series, VAIO VGN-FS550P, VAIO VGN-FS550F, VAIO VGN-FS520B, VAIO VGN-FS515 Series, VAIO VGN-FS500B, VAIO VGN-FS415M, VAIO VGN-FS32B, VAIO VGN-FS315E, VAIO VGN-FS315B, VAIO VGN-FS30B, VAIO VGN-FS28C, VAIO VGN-FS285M, VAIO VGN-FS285H, VAIO VGN-FS25SP, VAIO VGN-FS25GP, VAIO VGN-FS25C, VAIO VGN-FS23B, VAIO VGN-FS215S, VAIO VGN-FS215E, VAIO VGN-FS18TP, VAIO VGN-FS18GP, VAIO VGN-FS15TP, VAIO VGN-FS Series, VAIO VGN-FS115B, VAIO VGN-FS115M, VAIO VGN-FJ91S, VAIO VGN-FJ92S, VAIO VGN-FJ91PS, VAIO VGN-FJ90S, VAIO VGN-FJ78GP/B, VAIO VGN-FJ78C, VAIO VGN-FE48C, VAIO VGN-FE590 Series, VAIO VGN-FE600 Series, VAIO VGN-FE48G/H, VAIO VGN-FE670 Series, VAIO VGN-FE650 Series, VAIO VGN-FE680 Series, VAIO VGN-FE690 Series, VAIO VGN-FE690GB, VAIO VGN-FE690P, VAIO VGN-FE570 Series, VAIO VGN-FE53B/W, VAIO VGN-FE48G/H, VAIO VGN-FE48C, VAIO VGN-FE45T/W, VAIO VGN-FE41Z, VAIO VGN-FE35GP, VAIO VGN-FE33, VAIO VGN-FE32HW, VAIO VGN-FE32HB/W, VAIO VGN-FE32H/W, VAIO VGN-FE31M, VAIO VGN-FE31 Series, VAIO VGN-FE28H, VAIO VGN-FE28B, VAIO VGN-FE28 Series, VAIO VGN-FE25GP, VAIO VGN-FE21S, VAIO VGN-FE21HR, VAIO VGN-FE21/W, VAIO VGN-FE18C, VAIO VGN-FE15C, VAIO VGN-FE11S, VAIO VGN-C60HB/P, VAIO VGN-C71B/W, VAIO VGN-C90NS, VAIO VGN-C51, VAIO VGN-C60HB/G, VAIO VGN-C50HB/W, VAIO VGN-C50HA/W, VAIO VGN-C31GHW, VAIO VGN-C31GH/W, VAIO VGN-C2Z, VAIO VGN-C2SW, VAIO VGN-C2SRL, VAIO VGN-C2SG, VAIO VGN-C2S, VAIO VGN-C290E/BW, VAIO VGN-C290 Series, VAIO VGN-C270CEP, VAIO VGN-C260E, VAIO VGN-C25GB, VAIO VGN-C25T/H, VAIO VGN-C25T/W, VAIO VGN-C25G/W, VAIO VGN-C25G/L, VAIO VGN-C250N/B, VAIO VGN-C240E/B, VAIO VGN-C240QEB, VAIO VGN-C240QE, VAIO VGN-C22GH/W, VAIO VGN-AR91S, VAIO VGN-AR290FG, VAIO VGN-C220E/H, VAIO VGN-AR90PS, VAIO VGN-AR290 Series, VAIO VGN-C1ZRB, VAIO VGN-AR81S, VAIO VGN-AR28GP, VAIO VGN-C1S/W, VAIO VGN-AR80S, VAIO VGN-AR270 Series, VAIO VGN-C190P/P, VAIO VGN-AR71DB, VAIO VGN-AR250 Series, VAIO VGN-C15GPB, VAIO VGN-AR50B, VAIO VGN-AR230 Series, VAIO VGN-C140QG, VAIO VGN-AR390E, VAIO VGN-AR21B, VAIO VGN-C140G/B, VAIO VGN-AR390 Series, VAIO VGN-AR21, VAIO VGN-C140G, VAIO VGN-AR31E, VAIO VGN-AR190 Series, VAIO VGN-C11C/P, VAIO VGN-AR290G, VAIO VGN-AR130 Series, VAIO VGN-AR Series, VAIO VGC-LB91S, VAIO VGC-LB63B/W, VAIO VGC-LB63B/P, VAIO VGC-LB61B/P, VAIO VGC-LB53B, VAIO VGC-LA38T, VAIO VGC-LA38G, VAIO VGC-LA38C, VAIO PCG-7Q1L Series, VAIO PCG-7R2L Series, VAIO PCG-7V1L Series, VAIO PCG-7N1L Series, VAIO PCG-7K1L Series, VAIO PCG-7D3L, VAIO PCG-7D1L, VAIO PCG-7A2L, VAIO PCG-6Q1L, VAIO PCG-6P1P, VAIO PCG-6N3L, VAIO PCG-6N1L, VAIO PCG-6L3L, VAIO PCG-6H4L, VAIO PCG-6H2L, VAIO PCG-6G2L, VAIO PCG-6F1L, VAIO PCG-6C1N,
-------------------
سازگاری پارت نامبر:
VGP-BPS2C, VGP-BPS2B, VGP-BPS2AZ, VGP-BPS2A, VGP-BPS2, VGP-BPL2C, VGP-BPL2B, VGP-BPL2A, VGP-BPL2, PCGABPZ51, LBSNBPL2BG17, CS-BPS9NB-72806743, CS-BPS2ADB-72806760, CS-BPL9HB-72806745, CS-BPL9DB-72806747, CS-BPL13DT-72806757, CS-BPL13HB-72806754, CS-BPL8DB-72806751, B87IJKWXY28449, B86WXYVWX29408, B82JKLRST25135, B80PQRPQR29433, B79UVWOPQ28952, B77RSTMNO27521, B73GHIIJK29483, B68QRSDEF29291, B66TUVBCD28787, B-5477, B002YWES96, B001QWTZDE, A-8067-869-A, A1527399A, 4-681-318-01, 4-681-201-02, 4-672-723-01,
مشخصات فیزیکی باتری
رنگ silver (نقره ای)
برند Sony (سونی)
مشخصات فنی باتری
توان 58Wh (وات ساعت)
سلول 6 cell (سلول)
ظرفیت 5200 mAh (میلی آمپر ساعت)
ولتاژ 11.1V (ولت)
نظر جدید
اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری
پرسش جدید