باطری Pavilion dv2000 dv6000 6cell

باطری Pavilion dv2000 dv6000 6cell

?
691,000 تومان
تولید کننده:اچ پی | hp
کد محصول: 322418
موجودی: 21 عدد
گارانتی: Battery Pavilion dv2000 dv6000 6cell VM Laptop VM
شماره قطعه: HSTNN-DB31 HSTNN-LB31 HSTNN-1B31 HSTNN-1B32 HSTNN-DB32 HSTNN-IB42 HSTNN-DB42 HSTNN-LB42 HSTNN-1B46 HSTNN-Q21C HSTNN-W20C EV088AA EV941AA EV089AA 417060-001 417067-001 432307-001 432306-001 411462-141 41164-141 411461-251 411463-261 411462-442 411462-421
ولتاژ خروجی: 10.8 ولت
ظرفیت: 5200 میلی آمپر ساعت
گارانتی: 6 ماه تعویض
نام برند: اچ پی
کدینگ: 12902083
سلول: 6 سل
رنگ: مشکی
-------------------
سازگاری مدل:
G6032EA, G6030EG, G6010 Series, G6040 Series, G6033EA, G6032EM, G6091EA, G6090 Series, G6061EA, G7001TU, G6096EG, G6092EA, G7010EG, G7010 Series, G7002TU, G7015EA, G7010EO, G7010EI, G7025EG, G7020EJ, G7020EC, G7031EO, G7030EO, G7030 CTO, G7032EO, G7031TU, G7031ER, G7040 Series, G7035ER, G7035EA, G7060 Series, G7050EI, G7040EP, G7061EO, G7060EI, G7040EG, G7065EM, G7064EA, G7063ER, G7091TU, G7073EI, G7070EB, G7096EA, G7094EM, G7093EM, Pavilion dv2003xx, Pavilion DV2002tx, Pavilion DV2000 Series, Pavilion DV2006xx, Pavilion DV2006tx, Pavilion DV2005tu, Pavilion DV2009xx, Pavilion DV2008tx, Pavilion DV2007tx, Pavilion DV2012tx, Pavilion DV2012tu, Pavilion DV2010tu, Pavilion DV2014tu, Pavilion DV2014ea, Pavilion DV2013ea, Pavilion DV2018tx, Pavilion DV2018ea, Pavilion DV2015tx, Pavilion DV2020ea, Pavilion DV2020 Series, Pavilion DV2019ea, Pavilion DV2022tu, Pavilion DV2021tx, Pavilion DV2020us, Pavilion DV2027tx, Pavilion DV2025la, Pavilion DV2024tu, Pavilion DV2035la, Pavilion DV2035 Series, Pavilion DV2030 Series, Pavilion DV2039tu, Pavilion DV2037tx, Pavilion DV2036, Pavilion DV2040ca, Pavilion DV2040 Series, Pavilion DV2039tx, Pavilion DV2042tx, Pavilion DV2041tu, Pavilion DV2040us, Pavilion DV2045, Pavilion DV2044, Pavilion DV2043, Pavilion DV2047cl, Pavilion DV2046tx, Pavilion DV2046tu, Pavilion DV2050 Series, Pavilion DV2049tx, Pavilion DV2049, Pavilion DV2058, Pavilion DV2057, Pavilion DV2050tx, Pavilion DV2082ea, Pavilion DV2081ea, Pavilion DV2065ea, Pavilion DV2097, Pavilion DV2090 Series, Pavilion DV2085ea, Pavilion DV2098ea, Pavilion DV2098, Pavilion DV2097ea, Pavilion DV2102eu, Pavilion DV2101tu, Pavilion DV2101au, Pavilion DV2103ea, Pavilion DV2103au, Pavilion DV2102tu, Pavilion DV2104eu, Pavilion DV2103tx, Pavilion DV2103tu, Pavilion DV2106ea, Pavilion DV2105tx, Pavilion DV2105ea, Pavilion DV2108tx, Pavilion DV2108tu, Pavilion DV2106tx, Pavilion DV2110tu, Pavilion dv2110rs, Pavilion DV2109tu, Pavilion DV2120 Series, Pavilion DV2115tx, Pavilion DV2113tu, Pavilion DV2122tu, Pavilion DV2121tx, Pavilion DV2120us, Pavilion DV2129tx, Pavilion DV2126tu, Pavilion DV2125tx, Pavilion DV2133ea, Pavilion DV2132tx, Pavilion DV2132ea, Pavilion DV2134tx, Pavilion dv2134eu, Pavilion DV2133tx, Pavilion DV2140 Series, Pavilion DV2139tx, Pavilion DV2135br, Pavilion dv2141ea, Pavilion DV2140eu, Pavilion dv2140ea, Pavilion DV2149tx, Pavilion DV2148tx, Pavilion DV2147tx, Pavilion DV2151ea, Pavilion DV2150tx, Pavilion dv2150eu, Pavilion DV2160tx, Pavilion DV2158tx, Pavilion DV2151tx, Pavilion DV2171ea, Pavilion DV2171 Series, Pavilion DV2161tx, Pavilion DV2201 Series, Pavilion dv2196ea, Pavilion DV2190ea, Pavilion DV2202au, Pavilion DV2201xx, Pavilion DV2201tu, Pavilion dv2204ca, Pavilion DV2204au, Pavilion DV2202tu, Pavilion DV2205ea, Pavilion dv2205au, Pavilion DV2204tu, Pavilion dv2208TU, Pavilion dv2207TX, Pavilion dv2205TX, Pavilion dv2211TU, Pavilion DV2210us, Pavilion dv2210TX, Pavilion dv2213ca, Pavilion DV2213 Series, Pavilion DV2212tx, Pavilion dv2215TU, Pavilion dv2215EA, Pavilion dv2214TU, Pavilion dv2222EA, Pavilion DV2220us, Pavilion DV2220la, Pavilion DV2230 Series, Pavilion dv2224TX, Pavilion DV2222la, Pavilion DV2240br, Pavilion DV2240 Series, Pavilion DV2235la, Pavilion DV2247br, Pavilion dv2244EA, Pavilion dv2241EA, Pavilion DV2260br, Pavilion DV2250 Series, Pavilion DV2249br, Pavilion DV2278ea, Pavilion dv2276EA, Pavilion dv2267EA, Pavilion dv2301TU, Pavilion DV2290 Series, Pavilion DV2280 Series, Pavilion dv2302TX, Pavilion DV2302au, Pavilion dv2301TX, Pavilion dv2309TX, Pavilion dv2307TU, Pavilion dv2303TU, Pavilion DV2312us, Pavilion DV2312 Series, Pavilion dv2310TU, Pavilion DV2317us, Pavilion dv2315TX, Pavilion dv2313tu, Pavilion DV2324ea, Pavilion DV2322la, Pavilion DV2320 Series, Pavilion dv2352EA, Pavilion dv2336EA, Pavilion dv2326EA, Pavilion dv2370EA, Pavilion dv2369EA, Pavilion dv2360 Series, Pavilion dv2402tu, Pavilion dv2402ca, Pavilion DV2375ea, Pavilion dv2406tu, Pavilion dv2404tx, Pavilion dv2404ca, Pavilion dv2409tu, Pavilion dv2408tx, Pavilion dv2408tu, Pavilion dv2410us, Pavilion dv2410tu, Pavilion dv2410ca, Pavilion dv2420en, Pavilion dv2415nr, Pavilion dv2413tx, Pavilion dv2423la, Pavilion dv2422ca, Pavilion dv2420et, Pavilion dv2503tu, Pavilion dv2502tu, Pavilion dv2501tu, Pavilion dv2504xx, Pavilion dv2503xx, Pavilion dv2503tx, Pavilion dv2507tu, Pavilion dv2506xx, Pavilion dv2506tu, Pavilion dv2509tx, Pavilion dv2509tu, Pavilion dv2507tx, Pavilion dv2510tx, Pavilion dv2510eo, Pavilion dv2510 Series, Pavilion dv2515ea, Pavilion dv2514tx, Pavilion dv2511tu, Pavilion dv2519tu, Pavilion dv2516tx, Pavilion dv2515eo, Pavilion dv2521tx, Pavilion dv2521tu, Pavilion dv2520 Series, Pavilion dv2522tx, Pavilion dv2525ea, Pavilion dv2525en, Pavilion dv2532tx, Pavilion dv2531ea, Pavilion dv2528tx, Pavilion dv2535tx, Pavilion dv2535la, Pavilion dv2534ef, Pavilion dv2550en, Pavilion dv2550el, Pavilion dv2539tx, Pavilion dv2560ea, Pavilion dv2555ea, Pavilion dv2550se, Pavilion dv2601tu, Pavilion DV2600 CTO, Pavilion dv2580eo, Pavilion dv2603tu, Pavilion dv2602ca, Pavilion dv2602au, Pavilion dv2605tx, Pavilion dv2604au, Pavilion dv2603tx, Pavilion dv2608ca, Pavilion dv2606tx, Pavilion dv2606tu, Pavilion dv2610ef, Pavilion dv2610ca, Pavilion dv2608tx, Pavilion dv2613tu, Pavilion dv2612tu, Pavilion dv2610tx, Pavilion dv2619nr, Pavilion dv2618tu, Pavilion dv2618ca, Pavilion dv2620ca, Pavilion dv2619tx, Pavilion dv2619tu, Pavilion dv2622ca, Pavilion dv2620et, Pavilion dv2620ea, Pavilion dv2628tx, Pavilion dv2624la, Pavilion dv2622la, Pavilion dv2636tx, Pavilion dv2632tx, Pavilion DV2630 Series, Pavilion dv2644ef, Pavilion dv2643tx, Pavilion dv2640ep, Pavilion dv2670br, Pavilion dv2650ef, Pavilion DV2650 Series, Pavilion dv2680en, Pavilion dv2680ei, Pavilion dv2675eo, Pavilion dv2699es, Pavilion dv2699ef, Pavilion dv2699ee, Pavilion dv2703, Pavilion DV2700T Special, Pavilion DV2700 Series, Pavilion dv2705tx, Pavilion dv2704tu, Pavilion dv2703tx, Pavilion dv2710tu, Pavilion dv2709tx Special Edition, Pavilion dv2707tx, Pavilion dv2714tx, Pavilion dv2714tu, Pavilion dv2711tu, Pavilion dv2719tx, Pavilion dv2719nr, Pavilion dv2716ca, Pavilion dv2721tx, Pavilion dv2720tx Special Edition, Pavilion DV2720 Series, Pavilion dv2724ca, Pavilion dv2723tx, Pavilion dv2722tx, Pavilion dv2727ca, Pavilion dv2725ee, Pavilion dv2724tx, Pavilion dv2731tx, Pavilion dv2730tx Special Edition, Pavilion dv2730ef, Pavilion dv2739tx Special Edition, Pavilion dv2735us, Pavilion dv2734tx, Pavilion dv2742se, Pavilion dv2741tx, Pavilion dv2740se, Pavilion dv2745tx, Pavilion dv2745se, Pavilion dv2744tx, Pavilion dv2750ei, Pavilion dv2750eb, Pavilion dv2746tx, Pavilion dv2755es, Pavilion dv2753tx, Pavilion dv2750es, Pavilion dv2769tx, Pavilion dv2765br, Pavilion dv2760br, Pavilion dv2777tx, Pavilion dv2775tx, Pavilion dv2770br, Pavilion dv2801au, Pavilion DV2800T Artist, Pavilion DV2800 Series, Pavilion dv2803tu, Pavilion dv2802tx, Pavilion dv2802tu, Pavilion dv2810er, Pavilion dv2810ea, Pavilion dv2810ca, Pavilion dv2814ca, Pavilion dv2811tx, Pavilion dv2810tu, Pavilion DV2817CA, Pavilion dv2816tx, Pavilion dv2815nr, Pavilion dv2830tx, Pavilion DV2823CA, Pavilion DV2823, Pavilion dv2837tx, Pavilion dv2836tx, Pavilion dv2835ef, Pavilion dv2843tx, Pavilion dv2842tx, Pavilion dv2840ee, Pavilion dv2851tx, Pavilion dv2850es, Pavilion dv2850ef, Pavilion dv2872la, Pavilion dv2872br, Pavilion dv2852tx, Pavilion dv2899ef, Pavilion DV2890CA, Pavilion DV2890, Pavilion dv2900 CTO, Pavilion dv2899el, Pavilion dv2899eg, Pavilion dv2905tu, Pavilion dv2903tu, Pavilion dv2901tx, Pavilion dv2913cl, Pavilion dv2907tx, Pavilion dv2907tu, Pavilion dv2915tx, Pavilion dv2915nr, Pavilion dv2914ca, Pavilion dv2917tx, Pavilion dv2917ca, Pavilion dv2916tx, Pavilion dv2925tx, Pavilion dv2925la, Pavilion dv2924tx, Pavilion dv2946nr, Pavilion dv2941se, Pavilion dv2934ca, Pavilion DV6000 Series, Pavilion dv2990nr, Pavilion dv2960br, Pavilion dv6003, Pavilion dv6001ea, Pavilion dv6001, Pavilion dv6010ea, Pavilion dv6010 Series, Pavilion dv6008ea, Pavilion dv6012ea, Pavilion dv6011ea, Pavilion dv6011, Pavilion dv6017, Pavilion dv6016, Pavilion dv6013, Pavilion dv6023ea, Pavilion dv6022, Pavilion dv6018ea, Pavilion DV6040CA, Pavilion DV6040 Series, Pavilion dv6050 Series, Pavilion dv6057, Pavilion dv6054ea, Pavilion dv6054, Pavilion dv6059, Pavilion DV6058 Series, Pavilion dv6058, Pavilion dv6061, Pavilion dv6060 Series, Pavilion dv6059ea, Pavilion dv6086, Pavilion dv6065ea, Pavilion dv6063ea, Pavilion DV6100 Series, Pavilion dv6095, Pavilion dv6086ea, Pavilion dv6102ea, Pavilion DV6102 Series, Pavilion dv6101xx, Pavilion dv6105ca, Pavilion dv6103tx, Pavilion dv6102eu, Pavilion dv6107eu, Pavilion dv6105tx, Pavilion dv6105eu, Pavilion DV6108 Series, Pavilion dv6107us, Pavilion dv6107tx, Pavilion DV6109 Series, Pavilion dv6108us, Pavilion dv6108ea, Pavilion dv6110br, Pavilion dv6109tx, Pavilion dv6109eu, Pavilion dv6111eu, Pavilion dv6111ea, Pavilion dv6110tx, Pavilion dv6112tx, Pavilion dv6110us, Pavilion dv6112eu, Pavilion dv6114tx, Pavilion dv6113ca, Pavilion DV6113 Series, Pavilion dv6117tx, Pavilion dv6116tx, Pavilion dv6115nr, Pavilion DV6120CA, Pavilion dv6119us, Pavilion dv6118tx, Pavilion dv6123tx, Pavilion dv6122eu, Pavilion dv6121tx, Pavilion dv6125ea, Pavilion dv6124tx, Pavilion dv6124eu, Pavilion dv6127ea, Pavilion dv6126tx, Pavilion dv6126ea, Pavilion dv6129eu, Pavilion dv6128od, Pavilion dv6128eu, Pavilion dv6130tx, Pavilion dv6130eu, Pavilion dv6129us, Pavilion dv6132ea, Pavilion DV6131 Series, Pavilion dv6130us, Pavilion dv6135tx, Pavilion dv6134tx, Pavilion dv6134ea, Pavilion dv6138eu, Pavilion dv6138ea, Pavilion dv6136ea, Pavilion dv6139eu, Pavilion DV6139 Series, Pavilion dv6138tx, Pavilion dv6140ea, Pavilion dv6140ca, Pavilion dv6139us, Pavilion dv6143eu, Pavilion dv6141tx, Pavilion dv6140us, Pavilion dv6145ea, Pavilion dv6144tx, Pavilion dv6144ea, Pavilion dv6148eu, Pavilion dv6147tx, Pavilion dv6146tx, Pavilion dv6152ea, Pavilion dv6150ea, Pavilion DV6149US, Pavilion dv6157eu, Pavilion dv6157ea, Pavilion dv6156eu, Pavilion dv6162eu, Pavilion dv6160ea, Pavilion dv6159ea, Pavilion dv6166ea, Pavilion dv6165cl, Pavilion dv6164ea, Pavilion dv6171cl, Pavilion DV6171 Series, Pavilion dv6170ea, Pavilion dv6184ea, Pavilion dv6183ea, Pavilion dv6180 Series, Pavilion dv6188ea, Pavilion dv6187eu, Pavilion dv6186ea, Pavilion dv6190 Series, Pavilion dv6189eu, Pavilion dv6188eu, Pavilion dv6195eu, Pavilion dv6195ea, Pavilion dv6191ea, Pavilion dv6202eu, Pavilion dv6197xx, Pavilion dv6197ea, Pavilion dv6204ea, Pavilion dv6203tx, Pavilion dv6202tu, Pavilion DV6206 Series, Pavilion dv6205tu, Pavilion dv6205ca, Pavilion dv6207ea, Pavilion dv6206us, Pavilion dv6206ea, Pavilion dv6209us, Pavilion DV6209 Series, Pavilion DV6208 Series, Pavilion dv6215ca, Pavilion dv6214ea, Pavilion dv6213tx, Pavilion dv6217tx, Pavilion dv6217ea, Pavilion dv6216tx, Pavilion dv6219tx, Pavilion dv6219ea, Pavilion dv6218ea, Pavilion dv6221tx, Pavilion dv6221ea, Pavilion dv6220tx, Pavilion dv6225eu, Pavilion dv6224tx, Pavilion dv6223eu, Pavilion dv6227cl, Pavilion DV6227 Series, Pavilion dv6226tx, Pavilion DV6235 Series, Pavilion dv6233ea, Pavilion dv6230 Series, Pavilion dv6235us, Pavilion dv6235ea, Pavilion dv6235ca, Pavilion dv6239ea, Pavilion dv6236us, Pavilion dv6236ea, Pavilion DV6243 Series, Pavilion dv6242eu, Pavilion dv6239eu, Pavilion dv6243eu, Pavilion dv6243ea, Pavilion dv6243cl, Pavilion dv6249ea, Pavilion DV6246 Series, Pavilion dv6245ca, Pavilion dv6255eu, Pavilion dv6254ea, Pavilion dv6250eu, Pavilion dv6258se, Pavilion dv6256eu, Pavilion DV6256 Series, Pavilion dv6261eu, Pavilion dv6260eu, Pavilion dv6260 Series, Pavilion dv6265eu, Pavilion dv6263ea, Pavilion DV6263 Series, Pavilion dv6271ea, Pavilion dv6267eu, Pavilion dv6267cl, Pavilion dv6277ea, Pavilion dv6275ea, Pavilion DV6275 Series, Pavilion dv6283eu, Pavilion dv6280ea, Pavilion dv6278eu, Pavilion dv6295eu, Pavilion dv6291ea, Pavilion dv6287eu, Pavilion dv6301tx, Pavilion dv6299ea, Pavilion dv6296ea, Pavilion dv6304tu, Pavilion dv6304ea, Pavilion dv6303eu, Pavilion dv6305tu, Pavilion dv6305ca, Pavilion dv6304tx, Pavilion dv6306eu, Pavilion DV6306 Series, Pavilion dv6305us, Pavilion dv6307ca, Pavilion DV6307 Series, Pavilion dv6306rs, Pavilion dv6308ca, Pavilion DV6308 Series, Pavilion dv6307eu, Pavilion dv6313ea, Pavilion dv6312ea, Pavilion dv6311ea, Pavilion dv6319ea, Pavilion dv6318eu, Pavilion dv6315ca, Pavilion dv6324ea, Pavilion dv6321eu, Pavilion dv6319eu, Pavilion DV6335 Series, Pavilion dv6331eu, Pavilion dv6328eu, Pavilion dv6337cl, Pavilion DV6337 Series, Pavilion dv6335eu, Pavilion dv6343ea, Pavilion dv6342ea, Pavilion dv6342ea, Pavilion dv6349ea, Pavilion dv6347eu, Pavilion dv6345ea, Pavilion dv6353cl, Pavilion dv6353ca, Pavilion dv6349eu, Pavilion dv6355us, Pavilion dv6355ca, Pavilion DV6355 Series, Pavilion dv6360eu, Pavilion dv6357ea, Pavilion dv6356ea, Pavilion DV6365 Series, Pavilion dv6363eu, Pavilion dv6363ca, Pavilion dv6374ea, Pavilion dv6372ea, Pavilion dv6366eu, Pavilion dv6376ea, Pavilion dv6375us, Pavilion DV6375 Series, Pavilion dv6385eu, Pavilion dv6385ea, Pavilion dv6384eu, Pavilion dv6388ea, Pavilion dv6387eu, Pavilion dv6387ea, Pavilion dv6400a CTO, Pavilion DV6400 Series, Pavilion dv6389ea, Pavilion dv6402tx, Pavilion dv6401eo, Pavilion dv6401ca, Pavilion dv6405ef, Pavilion dv6404tx, Pavilion dv6403cl, Pavilion DV6409 Series, Pavilion dv6408ez, Pavilion dv6406ca, Pavilion dv6413ej, Pavilion dv6412ej, Pavilion dv6409ca, Pavilion dv6420eo, Pavilion dv6420ef, Pavilion DV6415 Series, Pavilion DV6426 Series, Pavilion dv6425ef, Pavilion dv6420ep, Pavilion dv6433cl, Pavilion DV6433 Series, Pavilion DV6427 Series, Pavilion dv6446us, Pavilion DV6446 Series, Pavilion DV6445 Series, Pavilion dv6448se, Pavilion DV6448 Series, Pavilion dv6447om, Pavilion DV6452 Series, Pavilion dv6450en, Pavilion dv6449us, Pavilion dv6460ed, Pavilion dv6460ec, Pavilion dv6458se, Pavilion dv6470us, Pavilion dv6470ec, Pavilion dv6460en, Pavilion dv6501tu, Pavilion dv6501au, Pavilion dv6500t CTO, Pavilion dv6502tu, Pavilion dv6501xx, Pavilion dv6501tx, Pavilion dv6504au, Pavilion dv6503tu, Pavilion dv6503eo, Pavilion dv6505tx, Pavilion dv6505el, Pavilion dv6504tx, Pavilion dv6509tu, Pavilion dv6507eo, Pavilion dv6506tx, Pavilion dv6510eo, Pavilion dv6510ef, Pavilion dv6509tx, Pavilion dv6513eg, Pavilion dv6511ef, Pavilion dv6510ew, Pavilion dv6515ej, Pavilion dv6514tx, Pavilion dv6513tx, Pavilion dv6519ea, Pavilion dv6515tx, Pavilion dv6515eo, Pavilion dv6521ea, Pavilion dv6520ez, Pavilion dv6520et, Pavilion dv6523ei, Pavilion dv6522em, Pavilion dv6521eo, Pavilion dv6525en, Pavilion dv6524tx, Pavilion dv6523tx, Pavilion dv6526tx, Pavilion dv6525tx, Pavilion dv6525eo, Pavilion dv6530ep, Pavilion dv6528tx Special Edition, Pavilion dv6527ea, Pavilion dv6533ez, Pavilion dv6531tx, Pavilion dv6536tx Special Edition, Pavilion dv6540eg, Pavilion dv6539tx Special Edition, Pavilion dv6538tx Special Edition, Pavilion dv6542tx, Pavilion dv6540ew, Pavilion dv6540el, Pavilion dv6545eb, Pavilion dv6544tx, Pavilion dv6543tx, Pavilion dv6550ea, Pavilion dv6547ea, Pavilion dv6545eo, Pavilion dv6551eg, Pavilion dv6550en, Pavilion dv6550ec, Pavilion dv6560el, Pavilion dv6559ea, Pavilion dv6555el, Pavilion dv6560ez, Pavilion dv6560et, Pavilion dv6560eo, Pavilion dv6565el, Pavilion DV6565CA, Pavilion DV6565 Series, Pavilion DV6568 Series, Pavilion DV6567CL, Pavilion DV6565US, Pavilion dv6570el, Pavilion dv6570ee, Pavilion DV6568SE, Pavilion DV6573 Series, Pavilion dv6570es, Pavilion dv6570en, Pavilion dv6578ea, Pavilion dv6575et, Pavilion DV6575CA, Pavilion dv6585ef, Pavilion dv6580ec, Pavilion dv6580ea, Pavilion dv6599ea, Pavilion dv6598xx, Pavilion dv6590ec, Pavilion dv6599et, Pavilion dv6599el, Pavilion dv6599eg, Pavilion dv6603ca, Pavilion dv6601tx Special Edition, Pavilion dv6601au, Pavilion dv6604tu, Pavilion dv6604nr, Pavilion dv6604cl, Pavilion dv6605tx, Pavilion dv6605eo, Pavilion dv6605ed, Pavilion dv6607nr, Pavilion dv6607cl, Pavilion DV6605US, Pavilion dv6611ez, Pavilion dv6610en, Pavilion dv6610ei, Pavilion dv6615ez, Pavilion dv6615ea, Pavilion dv6612ca, Pavilion dv6617en, Pavilion dv6617ed, Pavilion dv6616eo, Pavilion dv6618eo, Pavilion dv6618ca, Pavilion dv6617eo, Pavilion dv6620ev, Pavilion dv6620es, Pavilion dv6620eb, Pavilion dv6621em, Pavilion dv6620tx, Pavilion dv6620la, Pavilion dv6624ef, Pavilion dv6622tx, Pavilion dv6622eb, Pavilion dv6625em, Pavilion dv6625eb, Pavilion dv6624es, Pavilion dv6627el, Pavilion dv6626tx Special Edition, Pavilion dv6625ep, Pavilion dv6628tx, Pavilion dv6626es, Pavilion DV6627NR, Pavilion dv6629wm, Pavilion DV6629CA, Pavilion dv6628us, Pavilion dv6631ca, Pavilion dv6630et, Pavilion dv6630ef, Pavilion dv6635en, Pavilion dv6635em, Pavilion dv6634nr, Pavilion dv6640ev, Pavilion dv6640ee, Pavilion dv6636el, Pavilion dv6645ez, Pavilion dv6645eo, Pavilion dv6645el, Pavilion dv6647nr, Pavilion dv6647en, Pavilion dv6646us, Pavilion dv6648se, Pavilion dv6648el, Pavilion dv6648eg, Pavilion DV6653, Pavilion dv6650en, Pavilion dv6650el, Pavilion dv6670ca, Pavilion dv6663us, Pavilion dv6660el, Pavilion dv6680ec, Pavilion DV6675US, Pavilion dv6670el, Pavilion dv6680en, Pavilion dv6680ej, Pavilion dv6680ef Special Edition, Pavilion dv6690ec, Pavilion dv6687el, Pavilion dv6685eo, Pavilion dv6690ev, Pavilion dv6690es, Pavilion dv6690ej, Pavilion dv6696es, Pavilion dv6693us, Pavilion dv6693es, Pavilion dv6699ea Special Edition, Pavilion dv6699ea, Pavilion dv6696nr, Pavilion DV6700/CT, Pavilion dv6699ez Special Edition, Pavilion dv6699ew Special Edition, Pavilion dv6702, Pavilion dv6701vx, Pavilion dv6701ax, Pavilion dv6702tx, Pavilion dv6702tu, Pavilion dv6702ax, Pavilion dv6703vx, Pavilion dv6703tx, Pavilion dv6702vx, Pavilion dv6705ef, Pavilion dv6705ax, Pavilion dv6704au, Pavilion dv6706tx Special Edition, Pavilion dv6705tu, Pavilion dv6705ew, Pavilion DV6707US, Pavilion dv6707tx Special Edition, Pavilion dv6707tx, Pavilion dv6710ax, Pavilion dv6709tx Special Edition, Pavilion dv6709ax, Pavilion dv6711ax, Pavilion dv6710ew, Pavilion dv6710ef, Pavilion dv6715ed, Pavilion dv6714ca, Pavilion dv6711tx Special Edition, Pavilion DV6716CA, Pavilion dv6715es, Pavilion dv6715el, Pavilion dv6720ej, Pavilion dv6720ef, Pavilion dv6720eb, Pavilion dv6720tx, Pavilion dv6720ez, Pavilion dv6720er, Pavilion DV6724CA, Pavilion DV6724, Pavilion dv6722la, Pavilion dv6725en, Pavilion dv6725el, Pavilion dv6724tx, Pavilion DV6729CA, Pavilion dv6727tx, Pavilion dv6725es, Pavilion dv6732eo, Pavilion dv6730ep, Pavilion DV6729US, Pavilion dv6735ef, Pavilion dv6735ee, Pavilion dv6733tx, Pavilion dv6740br, Pavilion dv6735ez, Pavilion dv6735es, Pavilion dv6740ez, Pavilion dv6740es, Pavilion dv6740ec, Pavilion DV6744CA, Pavilion dv6743tx, Pavilion dv6742tx, Pavilion dv6745eo, Pavilion dv6745el, Pavilion dv6744eo, Pavilion dv6747nr, Pavilion dv6747cl, Pavilion dv6745ez, Pavilion DV6748CA, Pavilion dv6747tx, Pavilion dv6748tx, Pavilion dv6749tx, Pavilion dv6749es, Pavilion dv6749eo, Pavilion dv6750ec, Pavilion dv6750eb, Pavilion dv6750br, Pavilion dv6752tx, Pavilion dv6750tx, Pavilion dv6750ee, Pavilion dv6755ee, Pavilion dv6753cl, Pavilion dv6755es, Pavilion dv6758es, Pavilion DV6758, Pavilion DV6757CA, Pavilion dv6759tx, Pavilion dv6759eo, Pavilion DV6758US, Pavilion dv6760er, Pavilion dv6760ef, Pavilion dv6760ea, Pavilion dv6767ez, Pavilion dv6765eg, Pavilion dv6760tx, Pavilion dv6770ef, Pavilion dv6768eo, Pavilion dv6768eg, Pavilion dv6770se, Pavilion dv6770et, Pavilion dv6770ep, Pavilion dv6777tx, Pavilion dv6775eg, Pavilion dv6773tx, Pavilion dv6782eg, Pavilion DV6780SE, Pavilion dv6780eg, Pavilion dv6785el Special Edition, Pavilion dv6783eg, Pavilion dv6786eg, Pavilion dv6791tx, Pavilion dv6790el, Pavilion dv6789ej, Pavilion dv6799ef Special Edition, Pavilion dv6799ea Special Edition, Pavilion dv6795el, Pavilion dv6799en Special Edition, Pavilion dv6799en, Pavilion dv6799eg Special Edition, Pavilion dv6804ax, Pavilion dv6801ca, Pavilion DV6800 Series, Pavilion dv6805ep, Pavilion dv6805eo, Pavilion dv6804tx Thrive Special Edition, Pavilion dv6809eo, Pavilion dv6805tu Thrive Special Edition, Pavilion dv6805es, Pavilion dv6811tx, Pavilion dv6810em, Pavilion dv6809tx Influx Special Edition, Pavilion dv6812nr, Pavilion dv6812er, Pavilion dv6812eg, Pavilion dv6814tx Influx Special Edition, Pavilion dv6814ca, Pavilion dv6812tx Thrive Special Edition, Pavilion dv6815er, Pavilion dv6815eg, Pavilion dv6815ec, Pavilion dv6820er, Pavilion dv6819el, Pavilion dv6815et, Pavilion dv6820ez, Pavilion dv6820et, Pavilion dv6820es, Pavilion dv6822er, Pavilion dv6821tx, Pavilion dv6821el, Pavilion dv6823eo, Pavilion dv6822tx Thrive Special Edition, Pavilion dv6822tx, Pavilion dv6825ed, Pavilion dv6825eb, Pavilion dv6823tx, Pavilion dv6825et, Pavilion dv6825es, Pavilion dv6825eg, Pavilion dv6828eo, Pavilion dv6827ca, Pavilion dv6826tx Thrive Special Edition, Pavilion dv6830eg, Pavilion dv6829tx, Pavilion dv6828tx, Pavilion dv6830tx, Pavilion dv6830ew, Pavilion dv6830ek, Pavilion dv6832es, Pavilion dv6832el, Pavilion DV6830US, Pavilion DV6835CA, Pavilion dv6833us, Pavilion dv6832tx Influx Special Edition, Pavilion dv6835et, Pavilion dv6835er, Pavilion dv6835es, Pavilion dv6838ez, Pavilion dv6836tx, Pavilion dv6835tx, Pavilion dv6840eo, Pavilion dv6840el, Pavilion dv6839cl, Pavilion dv6840ev, Pavilion dv6840es, Pavilion dv6840ep, Pavilion dv6850ee, Pavilion dv6843el, Pavilion dv6841tx, Pavilion dv6854ca, Pavilion DV6853CA, Pavilion DV6853, Pavilion dv6855ez, Pavilion dv6855eg, Pavilion dv6855ea, Pavilion dv6870el, Pavilion DV6864, Pavilion dv6860ep, Pavilion DV6874, Pavilion dv6872la, Pavilion DV6871, Pavilion dv6875se Influx Special Edition, Pavilion DV6875SE, Pavilion DV6875, Pavilion dv6887eo, Pavilion DV6880SE, Pavilion dv6880ew, Pavilion dv6890ew, Pavilion dv6890et, Pavilion dv6890es, Pavilion dv6899ec Special Edition, Pavilion dv6899ea Special Edition, Pavilion dv6894ca, Pavilion dv6900es, Pavilion dv6899er Special Edition, Pavilion d,
-------------------
سازگاری پارت نامبر:
436281-422, 436281-361, 436281-241, 441611-001, 441425-001, 440772-001, 452057-001, 446507-001, 446506-001, 460143-001, 455804-001, 454931-001, HSTNN-DB32 Compaq, HSTNN-DB31 Compaq, 462853-001, 411462-251, 411462-141, HSTNN-DB46, 411462-361, 411462-321, 411462-261, 411463-141, 411462-442, 411462-421, 411464-141, 411463-251, 411463-161, 432306-001, 417067-001, 417066-001, 436281-251, 436281-141, 432307-001, 451864-001, 441462-251, 441243-141, 462337-001, 455806-001, 452056-001, EX940AA, EV089AA, EV088AA, HSTNN-DB31, HSTNN-C17C, EX941AA, HSTNN-DB32 HP, HSTNN-DB32, HSTNN-DB31 HP, HSTNN-IB31, HSTNN-FB42, HSTNN-DB42, HSTNN-IB46, HSTNN-IB42, HSTNN-IB32, HSTNN-LB42, HSTNN-LB311, HSTNN-LB31, HSTNN-Q21C, HSTNN-OB42, HSTNN-OB31, HSTNN-W34C, HSTNN-W20C, HSTNN-Q33C, VE12, VE06, NBP6A48A1,
مشخصات فیزیکی باتری
رنگ black (مشکی)
برند HP (اچ پی)
مشخصات فنی باتری
توان 45Wh (وات ساعت)
سلول 6 cell (سلول)
ظرفیت 4000 mAh (میلی آمپر ساعت)
ولتاژ 11.25V (ولت)
نظر جدید
اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری
پرسش جدید