باطری Pavilion dv4 dv5 cq40 cq50 cq60 6cell

باطری Pavilion dv4 dv5 cq40 cq50 cq60 6cell

?
679,000 تومان
تولید کننده:اچ پی | hp
کد محصول: 322421
موجودی: 43 عدد
گارانتی: Battery Pavilion dv4 dv5 cq40 cq50 cq60 6cell VM Laptop VM
شماره قطعه: HSTNN-CB72
ولتاژ خروجی: 10.8 ولت
ظرفیت: 4400~5200 میلی آمپر ساعت
گارانتی: 6 ماه تعویض
نام برند: اچ پی
کدینگ: 12902067
سلول: 6 سل
رنگ: مشکی
-------------------
سازگاری مدل:
G50-100EA, G50-100 Series, G50-100 CTO, G50-108NR, G50-103CA, G50-102NR, G50-113CA, G50-111NR, G50-110EA, G60 Series, G50-213CA, G50-124NR, G60-108CA, G60-103XX, G60-100EM, G60-120EM, G60-119OM, G60-114EA, G60-127CL, G60-126CA, G60-121CA, G60-200 Series, G60-128CA, G60-127NR, G60-225CA, G60-214EM, G60-208CA, G60-231WM, G60-230CA, G60-228CA, G60-235DX, G60-235CA, G60-234CA, G60-243DX, G60-243CL, G60-235WM, G60-400 CTO, G60-324CA, G60-247CL, G60-440US, G60-440US, G60-418CA, G60-511CA, G60-445DX, G60-441US, G60-468CA, G60-526NR, G60-519WM, G60-533CL, G60-531CA, G60-530CA, G60-610CA, G60-554CA, G60-536NR, G60-634CA, G60-633NR, G60-642NR, G61-110SA, G60t-600 CTO, G60-657CA, G61-304NR, G61-302TU, G61-203TU, G61-400 Series, G61-336NR, G61-321NR, G61-407SL, G61-405SL, G61-405EL, G61-410EL, G61-409CA, G61-408CA, G61-429SA, G61-424CA, G61-420CA, G61-440EA, G61-430SF, G61-429WM, G61-453EE, G61-440SG, G61-440EL, G70-100 Series, G61-631NR, G61-465SL, G70-120EA, G70-110EM, G70-105EA, G70-250US, G70-120EM, G70-246US, G70-468NR, G70-467CL, G70-457CA, G71-430CA, G71-400, G71-333NR, HDX 16-1000 CTO, HDX 16 Series, G71t-400 CTO, HDX 16-1004TX, HDX 16-1000EO, HDX 16-1010TX, HDX 16-1025NR, HDX 16-1015TX, HDX 16-1011TX, HDX 16-1050ET, HDX 16-1040US, HDX 16-1040EL, HDX 16-1056CA, HDX 16-1101EA, HDX 16-1060EG, HDX 16-1145DX, HDX 16-1108TX, HDX 16-1102TX, HDX 16-1180EZ, HDX 16-1200EN, HDX 16-1201TX, HDX 16-1255EE, HDX 16-1204TX, HDX 16-1202TX, HDX 16t-1000 CTO, HDX 16T Premium Series, HDX 16-1280EA, HP G71-345CL, HP G71-329WM, HP G71-300, HP G71-437CA, HP G71-400, HP G71-445US, Pavilion dv4-1001ax, Pavilion dv4-1000 Series, HP G71-449WM, Pavilion dv4-1003ax, Pavilion dv4-1001tx, Pavilion dv4-1001tu, Pavilion dv4-1012tx, Pavilion dv4-1010tx, Pavilion dv4-1004tx, Pavilion DV4-1020US, Pavilion dv4-1016tx, Pavilion dv4-1015tx, Pavilion dv4-1027tx, Pavilion dv4-1026tx, Pavilion dv4-1022tx, Pavilion dv4-1030ej, Pavilion dv4-1029tx, Pavilion dv4-1028us, Pavilion dv4-1040ee, Pavilion dv4-1035tx, Pavilion dv4-1034tx, Pavilion dv4-1046tx, Pavilion dv4-1043tx, Pavilion dv4-1040ei, Pavilion dv4-1052xx, Pavilion dv4-1050ep, Pavilion dv4-1047tx, Pavilion dv4-1080es, Pavilion dv4-1080ei, Pavilion dv4-1070ef, Pavilion dv4-1105tx, Pavilion dv4-1104tu, Pavilion dv4-1106tx, Pavilion dv4-1117tx, Pavilion dv4-1117nr, Pavilion dv4-1115ef, Pavilion dv4-1120br, Pavilion dv4-1119tx, Pavilion dv4-1118tx, Pavilion dv4-1123la, Pavilion dv4-1121tx, Pavilion dv4-1121ca, Pavilion dv4-1129la, Pavilion dv4-1127la, Pavilion dv4-1126tx, Pavilion dv4-1132tx, Pavilion dv4-1131br, Pavilion dv4-1129tx, Pavilion dv4-1140ek, Pavilion dv4-1135br, Pavilion dv4-1133tx, Pavilion dv4-1145tx, Pavilion dv4-1145go, Pavilion dv4-1141tx, Pavilion dv4-1166ca, Pavilion dv4-1161tx, Pavilion dv4-1156tx, Pavilion dv4-1190el, Pavilion dv4-1190ej, Pavilion dv4-1180br, Pavilion dv4-1199et, Pavilion dv4-1199er, Pavilion dv4-1199eo, Pavilion dv4-1202tu, Pavilion dv4-1201au, Pavilion dv4-1200 CTO, Pavilion dv4-1205tu, Pavilion dv4-1203tx, Pavilion dv4-1203au, Pavilion dv4-1211ea, Pavilion dv4-1210eo, Pavilion dv4-1208tu, Pavilion dv4-1214tx, Pavilion dv4-1214tu, Pavilion dv4-1212tx, Pavilion dv4-1215tx, Pavilion dv4-1215tu, Pavilion dv4-1215ef, Pavilion dv4-1222nr, Pavilion dv4-1217tx, Pavilion dv4-1217la, Pavilion dv4-1225dx, Pavilion dv4-1224la, Pavilion dv4-1222tx, Pavilion dv4-1230br, Pavilion dv4-1228ca, Pavilion dv4-1225tx, Pavilion dv4-1235ei, Pavilion dv4-1232tx, Pavilion dv4-1231tx, Pavilion dv4-1241tx, Pavilion dv4-1240tx, Pavilion dv4-1236tx, Pavilion dv4-1244tx, Pavilion dv4-1243tx, Pavilion dv4-1242tx, Pavilion dv4-1258tx, Pavilion dv4-1254tx, Pavilion dv4-1247tx, Pavilion dv4-1283cl, Pavilion dv4-1281us, Pavilion dv4-1265dx, Pavilion dv4-1292cm, Pavilion dv4-1290el, Pavilion dv4-1287cl, Pavilion dv4-1301tu, Pavilion dv4-1301tu, Pavilion dv4-1299ee, Pavilion dv4-1305tu, Pavilion dv4-1304tx, Pavilion dv4-1302tx, Pavilion dv4-1306tx, Pavilion dv4-1306tu, Pavilion dv4-1305tx, Pavilion dv4-1313tx, Pavilion dv4-1309tu, Pavilion dv4-1307tx, Pavilion dv4-1318tu, Pavilion dv4-1316tu, Pavilion dv4-1315tx, Pavilion dv4-1324tx, Pavilion dv4-1322us, Pavilion dv4-1321tx, Pavilion dv4-1328tx, Pavilion dv4-1326tx, Pavilion dv4-1325tx, Pavilion dv4-1400 Series, Pavilion dv4-1332tx, Pavilion dv4-1330tx, Pavilion dv4-1409tx, Pavilion dv4-1404tu, Pavilion dv4-1402tu, Pavilion dv4-1413la, Pavilion dv4-1412tx, Pavilion dv4-1411tu, Pavilion dv4-1419ca, Pavilion dv4-1417ca, Pavilion dv4-1414tx, Pavilion dv4-1427nr, Pavilion dv4-1425tx, Pavilion dv4-1423tx, Pavilion dv4-1433sb, Pavilion dv4-1428tx, Pavilion dv4-1428dx, Pavilion dv4-1442tx, Pavilion dv4-1436tx, Pavilion dv4-1434tx, Pavilion dv4-1509tx, Pavilion dv4-1445ca, Pavilion dv4-1444dx, Pavilion dv4-1517tx, Pavilion dv4-1515tx, Pavilion dv4-1512tx, Pavilion dv4-1521tx, Pavilion dv4-1521la, Pavilion dv4-1520tx, Pavilion dv4-1526la, Pavilion dv4-1525la, Pavilion dv4-1523la, Pavilion dv4-1530br, Pavilion dv4-1528tx, Pavilion dv4-1528la, Pavilion dv4-1580br, Pavilion dv4-1550br, Pavilion dv4-1530tx, Pavilion dv4-2014la, Pavilion dv4-1626la, Pavilion dv4-1621la, Pavilion dv4-2016la, Pavilion dv4-2016br, Pavilion dv4-2015br, Pavilion dv4-2030br, Pavilion dv4-2028la, Pavilion dv4-2020ca, Pavilion dv4-2045dx, Pavilion dv4-2041nr, Pavilion dv4-2040br, Pavilion dv4-2055br, Pavilion dv4-2051xx, Pavilion dv4-2046nr, Pavilion dv4-2102tx, Pavilion dv4-2070br, Pavilion dv4-2058nr, Pavilion dv4-2111la, Pavilion dv4-2108tx, Pavilion dv4-2104tx, Pavilion dv4-2114tx, Pavilion dv4-2113tu, Pavilion dv4-2113la, Pavilion dv4-2124tx, Pavilion dv4-2116la, Pavilion dv4-2112br, Pavilion dv4-2145dx, Pavilion dv4-2142nr, Pavilion dv4-2126tx, Pavilion dv4-2164us, Pavilion dv4-2155dx, Pavilion dv4-2148ca, Pavilion dv4t-1000 CTO, Pavilion dv4-2173nr, Pavilion dv4-2169nr, Pavilion dv4t-1400 CTO, Pavilion dv4t-1200se CTO, Pavilion dv4t-1100 CTO, Pavilion dv4z-1100 CTO, Pavilion DV4Z, Pavilion dv4t-1600 CTO, Pavilion dv5-1001xx, Pavilion dv5-1001tx, Pavilion DV5-1000t, Pavilion dv5-1003ef, Pavilion dv5-1003ax, Pavilion DV5-1002US, Pavilion DV5-1004, Pavilion dv5-1003xx, Pavilion dv5-1003tu, Pavilion dv5-1004xx, Pavilion dv5-1004tx, Pavilion DV5-1004NR, Pavilion dv5-1005el, Pavilion dv5-1005ef, Pavilion dv5-1005ec, Pavilion dv5-1006et, Pavilion dv5-1006ax, Pavilion dv5-1005tu, Pavilion dv5-1007tu, Pavilion dv5-1007ax, Pavilion dv5-1006tx, Pavilion dv5-1009tx, Pavilion dv5-1009el, Pavilion DV5-1008CA, Pavilion dv5-1010en, Pavilion dv5-1010eb, Pavilion dv5-1010ax, Pavilion dv5-1011ea, Pavilion dv5-1010tu, Pavilion dv5-1010ev, Pavilion dv5-1012tx, Pavilion dv5-1012ea, Pavilion dv5-1011tx, Pavilion DV5-1017NR, Pavilion dv5-1015eb, Pavilion DV5-1015, Pavilion dv5-1019tx, Pavilion dv5-1019el, Pavilion dv5-1018el, Pavilion dv5-1020tx, Pavilion dv5-1020ez, Pavilion dv5-1020ea, Pavilion dv5-1023es, Pavilion dv5-1022eo, Pavilion dv5-1021et, Pavilion dv5-1025el, Pavilion dv5-1025eg, Pavilion dv5-1025eb, Pavilion dv5-1027el, Pavilion dv5-1026tx, Pavilion dv5-1025er, Pavilion DV5-1030, Pavilion dv5-1027tx, Pavilion dv5-1027es, Pavilion dv5-1030ew, Pavilion dv5-1030eg, Pavilion dv5-1030ee, Pavilion dv5-1032eg, Pavilion dv5-1031tx, Pavilion dv5-1030tx, Pavilion dv5-1034tx, Pavilion dv5-1034el, Pavilion dv5-1033ez, Pavilion dv5-1037eo, Pavilion dv5-1036tx, Pavilion dv5-1035ec, Pavilion dv5-1040el, Pavilion dv5-1040eh, Pavilion dv5-1040ee, Pavilion dv5-1040es, Pavilion dv5-1040er, Pavilion dv5-1040ep, Pavilion dv5-1041et, Pavilion dv5-1040ez, Pavilion dv5-1040ev, Pavilion dv5-1048tx, Pavilion dv5-1045tx, Pavilion DV5-1044, Pavilion dv5-1050ep, Pavilion dv5-1050en, Pavilion dv5-1050ek, Pavilion dv5-1053tx, Pavilion dv5-1052tx, Pavilion dv5-1050ev, Pavilion dv5-1060ee, Pavilion dv5-1059tx, Pavilion dv5-1058eo, Pavilion dv5-1062tx, Pavilion dv5-1060ei, Pavilion dv5-1060el, Pavilion dv5-1070el, Pavilion dv5-1064tx, Pavilion dv5-1063tx, Pavilion dv5-1070ew, Pavilion dv5-1070es, Pavilion dv5-1070er, Pavilion dv5-1080el, Pavilion dv5-1080ei, Pavilion dv5-1075er, Pavilion dv5-1089eo, Pavilion dv5-1087eo, Pavilion dv5-1080ev, Pavilion dv5-1094xx, Pavilion dv5-1093xx, Pavilion dv5-1090es, Pavilion dv5-1101tx, Pavilion dv5-1100et, Pavilion DV5-1100 CTO, Pavilion dv5-1103em, Pavilion dv5-1103ee, Pavilion dv5-1102ax, Pavilion dv5-1104tx, Pavilion dv5-1104tx, Pavilion dv5-1103tu, Pavilion dv5-1107el, Pavilion dv5-1105ev, Pavilion dv5-1105el, Pavilion dv5-1110ei, Pavilion dv5-1109tx, Pavilion dv5-1109el, Pavilion dv5-1111ea, Pavilion dv5-1110tx, Pavilion dv5-1110ew, Pavilion dv5-1113us, Pavilion dv5-1112tx, Pavilion dv5-1112ax, Pavilion dv5-1115el, Pavilion dv5-1115eg, Pavilion dv5-1114el, Pavilion dv5-1116ez, Pavilion dv5-1115es, Pavilion dv5-1116ee, Pavilion dv5-1117el, Pavilion dv5-1117eb, Pavilion dv5-1116tx, Pavilion dv5-1120ed, Pavilion dv5-1119em, Pavilion dv5-1118ca, Pavilion dv5-1120ez, Pavilion dv5-1120ew, Pavilion dv5-1120eg, Pavilion dv5-1122el, Pavilion dv5-1122eg, Pavilion dv5-1121el, Pavilion dv5-1124ca, Pavilion dv5-1123tx, Pavilion dv5-1122tx, Pavilion dv5-1126ee, Pavilion dv5-1125ef, Pavilion dv5-1125ec, Pavilion dv5-1128el, Pavilion dv5-1127eg, Pavilion dv5-1126em, Pavilion dv5-1130ed, Pavilion dv5-1130ec, Pavilion dv5-1128eo, Pavilion dv5-1130en, Pavilion dv5-1130ek, Pavilion dv5-1130ej, Pavilion dv5-1133ca, Pavilion dv5-1132us, Pavilion dv5-1130ew, Pavilion dv5-1135la, Pavilion dv5-1135ca, Pavilion dv5-1133es, Pavilion dv5-1139tx, Pavilion dv5-1138tx, Pavilion dv5-1137la, Pavilion dv5-1140ek, Pavilion dv5-1140ei, Pavilion dv5-1140eh, Pavilion dv5-1140ep, Pavilion dv5-1140en, Pavilion dv5-1140em, Pavilion dv5-1141en, Pavilion dv5-1140tx, Pavilion dv5-1140ez, Pavilion dv5-1150ei, Pavilion dv5-1150ef, Pavilion dv5-1150ec, Pavilion dv5-1154ec, Pavilion dv5-1151eg, Pavilion dv5-1150er, Pavilion dv5-1160ed, Pavilion dv5-1156eg, Pavilion dv5-1155es, Pavilion dv5-1160ep, Pavilion dv5-1160ej, Pavilion dv5-1160ei, Pavilion dv5-1160ew, Pavilion dv5-1160ev, Pavilion dv5-1160et, Pavilion dv5-1165er, Pavilion dv5-1165ep, Pavilion dv5-1163el, Pavilion dv5-1170ei, Pavilion dv5-1169er, Pavilion dv5-1166us, Pavilion dv5-1175eo, Pavilion dv5-1170ew, Pavilion dv5-1170ep, Pavilion dv5-1180et, Pavilion dv5-1178er, Pavilion dv5-1177er, Pavilion dv5-1190eo, Pavilion dv5-1190eg, Pavilion dv5-1181en, Pavilion dv5-1196eo, Pavilion dv5-1192eo, Pavilion dv5-1191eg, Pavilion dv5-1199ef, Pavilion dv5-1199ee, Pavilion dv5-1198eg, Pavilion DV5-1200 CTO, Pavilion dv5-1199ew, Pavilion dv5-1199eh, Pavilion dv5-1201tx, Pavilion dv5-1201ax, Pavilion dv5-1201au, Pavilion dv5-1203ax, Pavilion dv5-1203au, Pavilion dv5-1202au, Pavilion dv5-1204ax, Pavilion dv5-1204au, Pavilion dv5-1203tu, Pavilion dv5-1205el, Pavilion dv5-1205ei, Pavilion dv5-1205ef, Pavilion dv5-1206au, Pavilion dv5-1205tx, Pavilion dv5-1205tu, Pavilion dv5-1207tx, Pavilion dv5-1207tu, Pavilion dv5-1206tu, Pavilion dv5-1210ax, Pavilion dv5-1209eo, Pavilion dv5-1209ax, Pavilion dv5-1210ep, Pavilion dv5-1210em, Pavilion dv5-1210ed, Pavilion dv5-1210tu, Pavilion dv5-1210es, Pavilion dv5-1210eq, Pavilion dv5-1213tx, Pavilion dv5-1213em, Pavilion dv5-1211ax, Pavilion dv5-1215ca, Pavilion dv5-1214el, Pavilion dv5-1214ee, Pavilion dv5-1216tx, Pavilion dv5-1216ax, Pavilion dv5-1215et, Pavilion dv5-1218tx, Pavilion dv5-1217tx, Pavilion dv5-1217ax, Pavilion dv5-1222tx, Pavilion dv5-1221er, Pavilion dv5-1220es, Pavilion dv5-1225el, Pavilion dv5-1225ca, Pavilion dv5-1224tx, Pavilion dv5-1230tx, Pavilion dv5-1230ew, Pavilion dv5-1227tx, Pavilion dv5-1235la, Pavilion dv5-1235ec, Pavilion dv5-1233tx, Pavilion dv5-1240et, Pavilion dv5-1240br, Pavilion dv5-1237la, Pavilion dv5-1250eg, Pavilion dv5-1241la, Pavilion dv5-1240ew, Pavilion dv5-1250eq, Pavilion dv5-1250en, Pavilion dv5-1250ej, Pavilion dv5-1260br, Pavilion dv5-1250us, Pavilion dv5-1250er, Pavilion dv5-1290eg, Pavilion dv5-1290ec, Pavilion dv5-1260er, Pavilion dv5-1299ez, Pavilion dv5-1299es, Pavilion dv5-1299ej, Pavilion DV5T-1000, Pavilion dv5-1388us, Pavilion dv5-1334ca, Pavilion dv5t-1200 CTO, Pavilion dv5t-1100 CTO, Pavilion dv5t-1000 CTO, Pavilion dv6-1000et, Pavilion dv5z-1100 CTO, Pavilion dv5z-1000 CTO, Pavilion dv6-1010ef, Pavilion dv6-1009el, Pavilion dv6-1003tx, Pavilion dv6-1020el, Pavilion dv6-1014el, Pavilion dv6-1010tx, Pavilion dv6-1025ez, Pavilion dv6-1022el, Pavilion dv6-1021el, Pavilion dv6-1039el, Pavilion DV6-1030US, Pavilion dv6-1027ef, Pavilion dv6-1042el, Pavilion dv6-1040ei, Pavilion dv6-1040ed, Pavilion dv6-1050ef, Pavilion dv6-1045ee, Pavilion dv6-1044el, Pavilion dv6-1060eo, Pavilion dv6-1054cl, Pavilion dv6-1050eo, Pavilion dv6-1080es, Pavilion dv6-1080eq, Pavilion dv6-1060ev, Pavilion dv6-1100so, Pavilion dv6-1100eo, Pavilion dv6-1090eo, Pavilion dv6-1101tx, Pavilion dv6-1101tu, Pavilion dv6-1100sv, Pavilion dv6-1105ei, Pavilion dv6-1105au, Pavilion dv6-1104ax, Pavilion dv6-1107tx, Pavilion dv6-1107eo, Pavilion dv6-1105sl, Pavilion dv6-1108tx, Pavilion dv6-1108sl, Pavilion dv6-1108ax, Pavilion dv6-1110eo, Pavilion dv6-1110au, Pavilion dv6-1109eo, Pavilion dv6-1110ez, Pavilion dv6-1110ew, Pavilion dv6-1110es, Pavilion dv6-1114tx, Pavilion dv6-1112ax, Pavilion dv6-1111ax, Pavilion dv6-1115ez, Pavilion dv6-1115ew, Pavilion dv6-1115es, Pavilion dv6-1119tx, Pavilion dv6-1118el, Pavilion dv6-1117es, Pavilion dv6-1120ej, Pavilion dv6-1120ei, Pavilion dv6-1120eg, Pavilion dv6-1120sf, Pavilion dv6-1120ev, Pavilion dv6-1120ep, Pavilion dv6-1123el, Pavilion dv6-1122us, Pavilion dv6-1121tx, Pavilion dv6-1125ei, Pavilion dv6-1124tx, Pavilion dv6-1123tx, Pavilion dv6-1128eo, Pavilion dv6-1125er, Pavilion dv6-1125eo, Pavilion dv6-1130eg, Pavilion dv6-1130ef, Pavilion dv6-1128tx, Pavilion dv6-1132sa, Pavilion dv6-1131sa, Pavilion dv6-1130el, Pavilion dv6-1133sa, Pavilion dv6-1133et, Pavilion dv6-1132tx, Pavilion dv6-1135ei, Pavilion dv6-1134tx, Pavilion dv6-1133tx, Pavilion dv6-1136tx, Pavilion dv6-1135eo, Pavilion dv6-1135el, Pavilion dv6-1140ei, Pavilion dv6-1140eg, Pavilion dv6-1140ef, Pavilion dv6-1140es, Pavilion dv6-1140eq, Pavilion dv6-1140eo, Pavilion dv6-1142et, Pavilion dv6-1140ez, Pavilion dv6-1140ew, Pavilion dv6-1145ew, Pavilion dv6-1144tx, Pavilion dv6-1142tx, Pavilion dv6-1150eo, Pavilion dv6-1143tx, Pavilion dv6-1150ec, Pavilion dv6-1155tx, Pavilion dv6-1153tx, Pavilion dv6-1152tx, Pavilion dv6-1160et, Pavilion dv6-1160ej, Pavilion dv6-1157eg, Pavilion dv6-1170ed, Pavilion dv6-1160ev, Pavilion dv6-1160ep, Pavilion dv6-1180ev, Pavilion dv6-1180es, Pavilion dv6-1170eg, Pavilion dv6-1199eg, Pavilion dv6-1199ee, Pavilion dv6-1185eo, Pavilion dv6-1204au, Pavilion dv6-1203ee, Pavilion dv6-1200sh, Pavilion dv6-1205er, Pavilion dv6-1205ee, Pavilion dv6-1204tx, Pavilion dv6-1210et, Pavilion dv6-1210er, Pavilion dv6-1205sg, Pavilion dv6-1210sl, Pavilion dv6-1210sa, Pavilion dv6-1210ew, Pavilion dv6-1211tx, Pavilion dv6-1211sg, Pavilion dv6-1211ax, Pavilion dv6-1215ei, Pavilion dv6-1214ax, Pavilion dv6-1210sr, Pavilion dv6-1215sa, Pavilion dv6-1215ew, Pavilion dv6-1215er, Pavilion dv6-1215sl, Pavilion dv6-1215sg, Pavilion dv6-1216er, Pavilion dv6-1216tx, Pavilion dv6-1216ss, Pavilion dv6-1218ca, Pavilion dv6-1220ew, Pavilion dv6-1220ev, Pavilion dv6-1220ek, Pavilion dv6-1222ax, Pavilion dv6-1220sb, Pavilion dv6-1220ez, Pavilion dv6-1223sf, Pavilion dv6-1223eo, Pavilion dv6-1223eg, Pavilion dv6-1230ec, Pavilion dv6-1229et, Pavilion dv6-1223sl, Pavilion dv6-1230eo, Pavilion dv6-1230ej, Pavilion dv6-1230ed, Pavilion dv6-1230sf, Pavilion dv6-1230et, Pavilion dv6-1230er, Pavilion dv6-1232et, Pavilion dv6-1231eo, Pavilion DV6-1230us, Pavilion dv6-1235ss, Pavilion dv6-1235et, Pavilion dv6-1233eo, Pavilion dv6-1237es, Pavilion dv6-1237ca, Pavilion dv6-1236et, Pavilion dv6-1240ed, Pavilion dv6-1240ec, Pavilion dv6-1238ca, Pavilion dv6-1241et, Pavilion dv6-1240sb, Pavilion dv6-1240el, Pavilion dv6-1246tx, Pavilion dv6-1246eo, Pavilion dv6-1245x, Pavilion dv6-1250el, Pavilion dv6-1249eo, Pavilion dv6-1248eo, Pavilion dv6-1250sp, Pavilion dv6-1250eq, Pavilion dv6-1250ep, Pavilion dv6-1253cl, Pavilion dv6-1250us, Pavilion dv6-1250ss, Pavilion DV6-1260se, Pavilion dv6-1259dx, Pavilion dv6-1255eg, Pavilion dv6-1264ca, Pavilion dv6-1263cl, Pavilion dv6-1260sg, Pavilion dv6-1266el, Pavilion dv6-1265tx, Pavilion dv6-1264tx, Pavilion dv6-1270st, Pavilion dv6-1270et, Pavilion dv6-1268tx, Pavilion dv6-1280es, Pavilion dv6-1280el, Pavilion dv6-1275eg, Pavilion dv6-1288la, Pavilion dv6-1285es, Pavilion dv6-1280sn, Pavilion dv6-1303tx, Pavilion dv6-1301tx, Pavilion dv6-1290en, Pavilion dv6-1306el, Pavilion dv6-1305sl, Pavilion dv6-1308ew, Pavilion dv6-1311tx, Pavilion dv6-1310sf, Pavilion dv6-1310ez, Pavilion dv6-1315et, Pavilion dv6-1315eg, Pavilion dv6-1312el, Pavilion dv6-1316er, Pavilion dv6-1317er, Pavilion dv6-1315tx, Pavilion dv6-1320en, Pavilion dv6-1320eh, Pavilion dv6-1318tx, Pavilion dv6-1320eq, Pavilion dv6-1320ep, Pavilion dv6-1320eo, Pavilion dv6-1320sp, Pavilion dv6-1320sf, Pavilion dv6-1320et, Pavilion dv6-1325et, Pavilion dv6-1325er, Pavilion dv6-1322tx, Pavilion dv6-1326ss, Pavilion dv6-1326ez, Pavilion dv6-1325tx, Pavilion dv6-1330en, Pavilion dv6-1329el, Pavilion dv6-1328sl, Pavilion dv6-1334ca, Pavilion dv6-1331tx, Pavilion dv6-1330ep, Pavilion dv6-1337sf, Pavilion dv6-1336tx, Pavilion dv6-1335ss, Pavilion dv6-1340ed, Pavilion dv6-1339et, Pavilion dv6-1338ca, Pavilion dv6-1345sl, Pavilion dv6-1341eo, Pavilion dv6-1340ev, Pavilion dv6-1352dx, Pavilion dv6-1351nr, Pavilion dv6-1350em, Pavilion dv6-1360ep, Pavilion dv6-1359wm, Pavilion dv6-1353cl, Pavilion dv6-1363cl, Pavilion dv6-1361sb, Pavilion dv6-1360et, Pavilion dv6-1370es, Pavilion dv6-1369es, Pavilion dv6-1365et, Pavilion dv6-1378nr, Pavilion dv6-1375es, Pavilion dv6-1374et, Pavilion dv6-1385et, Pavilion dv6-1380et, Pavilion dv6-1380ek, Pavilion dv6-1401tu, Pavilion dv6-1390ev, Pavilion dv6-1387tx, Pavilion dv6-2003so, Pavilion dv6-2002ew, Pavilion dv6-1410ez, Pavilion dv6-2005sl, Pavilion dv6-2005ev, Pavilion dv6-2005eo, Pavilion dv6-2008eo, Pavilion dv6-2007sf, Pavilion dv6-2007ax, Pavilion dv6-2010eh, Pavilion dv6-2010ea, Pavilion dv6-2009ax, Pavilion dv6-2010sl, Pavilion dv6-2010sg, Pavilion dv6-2010sf, Pavilion dv6-2015sv, Pavilion dv6-2015eg, Pavilion dv6-2010sv, Pavilion dv6-2018ax, Pavilion dv6-2016ez, Pavilion dv6-2015sw, Pavilion dv6-2020sb, Pavilion dv6-2020er, Pavilion dv6-2019er, Pavilion dv6-2023eg, Pavilion dv6-2020sl, Pavilion dv6-2020sg, Pavilion dv6-2030ez, Pavilion dv6-2030er, Pavilion dv6-2030ec, Pavilion dv6-2040sa, Pavilion dv6-2040er, Pavilion dv6-2040eb, Pavilion dv6-2044el, Pavilion dv6-2043us, Pavilion dv6-2043el, Pavilion dv6-2050es, Pavilion dv6-2050eg, Pavilion dv6-2046ez, Pavilion dv6-2057eo, Pavilion dv6-2053eo, Pavilion dv6-2051xx, Pavilion dv6-2060ea, Pavilion dv6-2058so, Pavilion dv6-2057ez, Pavilion dv6-2090ep, Pavilion dv6-2070et, Pavilion dv6-2070eo, Pavilion dv6-2101au, Pavilion dv6-2100es, Pavilion dv6-2090er, Pavilion dv6-2103sa, Pavilion dv6-2101tx, Pavilion dv6-2101tu, Pavilion dv6-2107eo, Pavilion dv6-2106er, Pavilion dv6-2105so, Pavilion dv6-2110es, Pavilion dv6-2110eo, Pavilion dv6-2108sa, Pavilion dv6-2111ez, Pavilion dv6-2110sw, Pavilion dv6-2110sm, Pavilion dv6-2112ez, Pavilion dv6-2112er, Pavilion dv6-2111sl, Pavilion dv6-2113sa, Pavilion dv6-2112sf, Pavilion dv6-2112sa, Pavilion dv6-2115sf, Pavilion dv6-2115ew, Pavilion dv6-2114er, Pavilion dv6-2117eg, Pavilion dv6-2115sv, Pavilion dv6-2115sl, Pavilion dv6-2120ek, Pavilion dv6-2120eh, Pavilion dv6-2118el, Pavilion dv6-2120sl, Pavilion dv6-2120sg, Pavilion dv6-2120em, Pavilion dv6-2122ez, Pavilion dv6-2121er, Pavilion dv6-2121eo, Pavilion dv6-2124tx, Pavilion dv6-2124eo, Pavilion dv6-2123ef, Pavilion dv6-2126ef, Pavilion dv6-2125sf, Pavilion dv6-2125el, Pavilion dv6-2130ca, Pavilion dv6-2127sv, Pavilion dv6-2127sf, Pavilion dv6-2130tx, Pavilion dv6-2130eg, Pavilion dv6-2130ec, Pavilion dv6-2131et, Pavilion dv6-2131el, Pavilion dv6-2131ee, Pavilion dv6-2135ee, Pavilion dv6-2131so, Pavilion dv6-2134eo, Pavilion dv6-2136ev, Pavilion dv6-2136el, Pavilion dv6-2135eg, Pavilion dv6-2140ei, Pavilion dv6-2140eh, Pavilion dv6-2137sl, Pavilion dv6-2142ee, Pavilion dv6-2140se, Pavilion dv6-2140er, Pavilion dv6-2145ew, Pavilion dv6-2145eo, Pavilion dv6-2143ca, Pavilion dv6-2150ei, Pavilion dv6-2146er, Pavilion dv6-2145sf, Pavilion dv6-2150sb, Pavilion dv6-2150eq, Pavilion dv6-2150el, Pavilion dv6-2151ez, Pavilion dv6-2151ee, Pavilion dv6-2151cl, Pavilion dv6-2157us, Pavilion dv6-2157eo, Pavilion dv6-2155ew, Pavilion dv6-2160eq, Pavilion dv6-2160em, Pavilion dv6-2158so, Pavilion dv6-2162ez, Pavilion dv6-2160et, Pavilion dv6-2160er, Pavilion dv6-2164ca, Pavilion dv6-2163sl, Pavilion dv6-2162nr, Pavilion dv6-2168es, Pavilion dv6-2167tx, Pavilion dv6-2166tx, Pavilion dv6-2170sl, Pavilion dv6-2170et, Pavilion dv6-2170es, Pavilion dv6-2174tx, Pavilion dv6-2171sl, Pavilion dv6-2170us, Pavilion dv6-2180ep, Pavilion dv6-2175ss, Pavilion dv6-2175et, Pavilion dv6-2190et, Pavilion dv6-2190ep, Pavilion dv6-2185es, Pavilion dv6t-1000 CTO, Pavilion dv6-2195et, Pavilion dv6-2190sl, Pavilion dv6t-2300 CTO, Pavilion dv6t-1200 CTO, Pavilion dv6t-1000 Series, Pavilion G50-112NR, Pavilion DV6Z Artist Edition 2, Pavilion DV6Z, Pavilion G61 Series, Pavilion G50-124NR, Pavilion G50-123NR, Pavilion HDX16T, Pavilion HDX16 Series, Pavilion G70-460us, Presario CQ40-102au, Presario CQ40-101XX, Presario CQ40-101AU, Presario CQ40-103AX, Presario CQ40-102TU, Presario CQ40-102AX, Presario CQ40-106AX, Presario CQ40-105TU, Presario CQ40-103TU, Presario CQ40-109AX, Presario CQ40-107ax, Presario CQ40-107au, Presario CQ40-111AU, Presario CQ40-110ax, Presario CQ40-110AU, Presario CQ40-113au, Presario CQ40-112TU, Presario CQ40-112au, Presario CQ40-114TU, Presario CQ40-114AX, Presario CQ40-113ax, Presario CQ40-117AX, Presario CQ40-117au, Presario CQ40-115AX, Presario CQ40-119AX, Presario CQ40-119au, Presario CQ40-117TX, Presario CQ40-122ax, Presario CQ40-121AU, Presario CQ40-120AU, Presario CQ40-125AX, Presario CQ40-125AU, Presario CQ40-123AU, Presario CQ40-130ax, Presario CQ40-129ax, Presario CQ40-127ax, Presario CQ40-133tu, Presario CQ40-132ax, Presario CQ40-131TU, Presario CQ40-147TU, Presario CQ40-141TU, Presario CQ40-140TU, Presario CQ40-151TU, Presario CQ40-150TU, Presario CQ40-148TU, Presario CQ40-156TU, Presario CQ40-154TU, Presario CQ40-152TU, Presario CQ40-215WM, Presario CQ40-200 Series, Presario CQ40-157TU,
-------------------
سازگاری پارت نامبر:
462889-141, 462889-122, 462889-121, 462889-421, 462889-261, 462889-142, 462889-741, 462889-721, 462889-541, 462890-141, 462890-121, 462889-761, 462890-161, 462890-151, 462890-142, 462890-421, 462890-251, 462890-241, 462890-741, 462890-721, 462890-541, 462891-141, 462890-761, 462890-751, 462891-161, 462891-142, 482186-003, 484171-001, 484170-002, 484170-001, 485041-002, 485041-001, 484172-001, 487354-001, 487296-001, 485041-003, 498482-001, 497695-001, 497694-001, 516915-001, 516477-191, 511883-001, 462889-262, 570228-001, 534115-291, 462890-851, 462890-722, 462890-542, 511872-001, 509458-001, 497694-002, 513775-001, 511884-001, 511872-002, EV06047, EV06, 536436-001, EV12095, EV12, EV06055, HSTNN-C53C, HSTNN-C52C, HSTNN-C51C, HSTNN-DB72, HSTNN-CB73, HSTNN-CB72, HSTNN-IB73, HSTNN-IB72, HSTNN-DB73, HSTNN-LB72, HSTNN-IB96, HSTNN-IB79, HSTNN-Q34C, HSTNN-N50C, HSTNN-LB73, HSTNN-Q39C, HSTNN-Q37C, HSTNN-Q36C, HSTNN-UB72, HSTNN-Q58C, HSTNN-Q40C, HSTNN-W49C, HSTNN-W48C, HSTNN-UB73, HSTNN-W52C, HSTNN-W51C, HSTNN-W50C, HSTNN-XB79, HSTNN-XB73, HSTNN-XB72, KS526AA, KS524AA, HSTNN-YB72, NC273AA, KS527AA, KS527A, NH493AA,
مشخصات فیزیکی باتری
رنگ black (مشکی)
برند HP (اچ پی)
مشخصات فنی باتری
توان 45Wh (وات ساعت)
سلول 6 cell (سلول)
ظرفیت 4000 mAh (میلی آمپر ساعت)
ولتاژ 11.25V (ولت)
نظر جدید
اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری
پرسش جدید