باطری Probook 450 440 g2 4cell vi04

باطری Probook 450 440 g2 4cell vi04

?
490,000 تومان
کد محصول: 322431
موجودی: 15 عدد
گارانتی: Battery Probook 450 440 g2 4cell vi04 VM Laptop VM
شماره قطعه: VI04
ولتاژ خروجی: 14.8 ولت
ظرفیت: 2200 میلی آمپر ساعت
گارانتی: 6 ماه تعویض
نام برند: اچ پی
کدینگ: 12902016
سلول: 6 سل
رنگ: مشکی
-------------------
سازگاری مدل:
ENVY 14-u002tx, ENVY 14-u003la, ENVY 15-k001ea, ENVY 14-u001tx, ENVY 15-k000st, ENVY 15-k001nc, ENVY 14-u001la, ENVY 15-k000nx, ENVY 15-k002xx, ENVY 14-u005tx, ENVY 15-k002ne, ENVY 15-k002tx, ENVY 14-u004tx, ENVY 15-k001tx, ENVY 15-k002nx, ENVY 15-k004tx, ENVY 15-k008ng, ENVY 15-k012nr, ENVY 15-k004sv, ENVY 15-k008ne, ENVY 15-k016nr, ENVY 15-k003nx, ENVY 15-k013nl, ENVY 15-k015tx, ENVY 15-k008tx, ENVY 15-k012tx, ENVY 15-k014tx, ENVY 15-k050er, ENVY 15-k030tx, ENVY 15-k024tx, ENVY 15-k053sr, ENVY 15-k055no, ENVY 15-k118nr, ENVY 15-k051no, ENVY 15-k102ng, ENVY 15-k112nl, ENVY 15-k051er, ENVY 15-k071ng, ENVY 17-k104ng, ENVY 15-k065nz, ENVY 15-k069nz, ENVY 17-k073ca, ENVY 15-k062no, ENVY 15t-v000, ENVY 17-k000, Pavilion 14-v001tu, Pavilion 14-v003tx, Pavilion 14-v006la, Pavilion 14t-v200 CTO, Pavilion 14-v003la, Pavilion 14-v014tx, ENVY 17-k112nl, Pavilion 14-v007la, Pavilion 14-v013la, Pavilion 14-v005tx, Pavilion 14-v007tx, Pavilion 14-v011tu, Pavilion 14-v017tx, Pavilion 14-v017tu, Pavilion 14-v016tu, Pavilion 14-v021tu, Pavilion 14-v024ca, Pavilion 14-v034tx, Pavilion 14-v020tu, Pavilion 14-v029tu, Pavilion 14-v037tx, Pavilion 14-v018tu, Pavilion 14-v028tu, Pavilion 14-v061tx, Pavilion 14-v026tu, Pavilion 14-v048tx, Pavilion 14-v058tx, Pavilion 14-v025tx, Pavilion 14-v038ca, Pavilion 14-v051tx, Pavilion 14-v060br, Pavilion 14-v067br, Pavilion 14-v205tu, Pavilion 14-v065br, Pavilion 14-v203tu, Pavilion 14-v204tu, Pavilion 14-v061tx, Pavilion 14-v140la, Pavilion 14-v214tx, Pavilion 14-v108tx, Pavilion 14-v138ca, Pavilion 14-v211tx, Pavilion 14-v100, Pavilion 14-v209tx, Pavilion 14-v210tx, Pavilion 14-v225tx, Pavilion 14-v226tx, Pavilion 14-v247tx, Pavilion 14-v222tx, Pavilion 14-v238tx, Pavilion 14-v245tx, Pavilion 14-v217tu, Pavilion 14-v237tx, Pavilion 15-p000sr, Pavilion 14-v230tx, Pavilion 14-v236tx, Pavilion 15-p000nx, Pavilion 14-v227tx, Pavilion 14-v246tx, Pavilion 15-p000 cto, Pavilion 15-p001sh, Pavilion 15-p003nx, Pavilion 15-p004nx, Pavilion 15-p001na, Pavilion 15-p003la, Pavilion 15-p004ax, Pavilion 15-p001er, Pavilion 15-p003au, Pavilion 15-p005ax, Pavilion 15-p002nr, Pavilion 15-p004tu, Pavilion 15-p004tx, Pavilion 15-p005nk, Pavilion 15-p005ng, Pavilion 15-p005ej, Pavilion 15-p006ax, Pavilion 15-p006nf, Pavilion 15-p007er, Pavilion 15-p005st, Pavilion 15-p007tx, Pavilion 15-p007au, Pavilion 15-p005sr, Pavilion 15-p007tu, Pavilion 15-p008ns, Pavilion 15-p006sr, Pavilion 15-p007ns, Pavilion 15-p008ng, Pavilion 15-p006nk, Pavilion 15-p009tx, Pavilion 15-p008er, Pavilion 15-p006nx, Pavilion 15-p009ns, Pavilion 15-p011nf, Pavilion 15-p011si, Pavilion 15-p009ng, Pavilion 15-p010nz, Pavilion 15-p012tx, Pavilion 15-p014st, Pavilion 15-p013sv, Pavilion 15-p012nf, Pavilion 15-p012na, Pavilion 15-p015ax, Pavilion 15-p013na, Pavilion 15-p013tu, Pavilion 15-p014tx, Pavilion 15-p016au, Pavilion 15-p016nl, Pavilion 15-p021nr, Pavilion 15-p015ns, Pavilion 15-p018tx, Pavilion 15-p021cy, Pavilion 15-p015nf, Pavilion 15-p018nk, Pavilion 15-p019au, Pavilion 15-p018au, Pavilion 15-p018na, Pavilion 15-p023cy, Pavilion 15-p016nz, Pavilion 15-p022tu, Pavilion 15-p022tx, Pavilion 15-p024cy, Pavilion 15-p023nr, Pavilion 15-p025sr, Pavilion 15-p024na, Pavilion 15-p025ng, Pavilion 15-p026ax, Pavilion 15-p028cy, Pavilion 15-p029ne, Pavilion 15-p030nf, Pavilion 15-p026tx, Pavilion 15-p028sr, Pavilion 15-p029tx, Pavilion 15-p026tu, Pavilion 15-p028nr, Pavilion 15-p029nf, Pavilion 15-p032ns, Pavilion 15-p033no, Pavilion 15-p036tu, Pavilion 15-p032er, Pavilion 15-p032tx, Pavilion 15-p038ax, Pavilion 15-p030ng, Pavilion 15-p035nd, Pavilion 15-p037tu, Pavilion 15-p034tu, Pavilion 15-p035nf, Pavilion 15-p036tx, Pavilion 15-p038nf, Pavilion 15-p039tu, Pavilion 15-p040sw, Pavilion 15-p038ne, Pavilion 15-p039ax, Pavilion 15-p040nl, Pavilion 15-p038na, Pavilion 15-p040tu, Pavilion 15-p042no, Pavilion 15-p040ne, Pavilion 15-p040tx, Pavilion 15-p042ax, Pavilion 15-p043cl, Pavilion 15-p042tu, Pavilion 15-p044no, Pavilion 15-p041tx, Pavilion 15-p044nr, Pavilion 15-p043no, Pavilion 15-p046nb, Pavilion 15-p046no, Pavilion 15-p047nr, Pavilion 15-p046na, Pavilion 15-p046nl, Pavilion 15-p049nf, Pavilion 15-p045nb, Pavilion 15-p047nb, Pavilion 15-p047nf, Pavilion 15-p046nr, Pavilion 15-p047na, Pavilion 15-p049nr, Pavilion 15-p048no, Pavilion 15-p046tu, Pavilion 15-p050su, Pavilion 15-p056tx, Pavilion 15-p050ne, Pavilion 15-p051sr, Pavilion 15-p049ne, Pavilion 15-p050ca, Pavilion 15-p052np, Pavilion 15-p050nr, Pavilion 15-p050sh, Pavilion 15-p052ne, Pavilion 15-p054nc, Pavilion 15-p051su, Pavilion 15-p053sr, Pavilion 15-p053na, Pavilion 15-p056ne, Pavilion 15-p054su, Pavilion 15-p054nd, Pavilion 15-p065nf, Pavilion 15-p064us, Pavilion 15-p057sr, Pavilion 15-p062ne, Pavilion 15-p069tx, Pavilion 15-p058ng, Pavilion 15-p068tx, Pavilion 15-p069nf, Pavilion 15-p061nb, Pavilion 15-p067no, Pavilion 15-p072ng, Pavilion 15-p060er, Pavilion 15-p066no, Pavilion 15-p071nr, Pavilion 15-p058sr, Pavilion 15-p070nf, Pavilion 15-p075na, Pavilion 15-p071no, Pavilion 15-p073no, Pavilion 15-p077sa, Pavilion 15-p074no, Pavilion 15-p076no, Pavilion 15-p077no, Pavilion 15-p073tx, Pavilion 15-p075sr, Pavilion 15-p077na, Pavilion 15-p079tx, Pavilion 15-p083nr, Pavilion 15-p082no, Pavilion 15-p079sr, Pavilion 15-p083tx, Pavilion 15-p091sa, Pavilion 15-p078sa, Pavilion 15-p088ng, Pavilion 15-p088tx, Pavilion 15-p080nz, Pavilion 15-p088nd, Pavilion 15-p088sa, Pavilion 15-p085no, Pavilion 15-p088na, Pavilion 15-p098nf, Pavilion 15-p085na, Pavilion 15-p100nj, Pavilion 15-p103nr, Pavilion 15-p100na, Pavilion 15-p102ne, Pavilion 15-p103ne, Pavilion 15-p095no, Pavilion 15-p101nt, Pavilion 15-p104ni, Pavilion 15-p101nl, Pavilion 15-p101nr, Pavilion 15-p103ni, Pavilion 15-p101nia, Pavilion 15-p104ne, Pavilion 15-p104tx, Pavilion 15-p106ns, Pavilion 15-p106nl, Pavilion 15-p105ns, Pavilion 15-p107ns, Pavilion 15-p107nz, Pavilion 15-p110nz, Pavilion 15-p107no, Pavilion 15-p110ng, Pavilion 15-p110tx, Pavilion 15-p106tx, Pavilion 15-p110ne, Pavilion 15-p114dx, Pavilion 15-p109ni, Pavilion 15-p112ni, Pavilion 15-p112tx, Pavilion 15-p109nf, Pavilion 15-p111nr, Pavilion 15-p112nk, Pavilion 15-p116ne, Pavilion 15-p119ne, Pavilion 15-p125nr, Pavilion 15-p115tx, Pavilion 15-p118nf, Pavilion 15-p123nf, Pavilion 15-p115na, Pavilion 15-p117tx, Pavilion 15-p130nl, Pavilion 15-p121ng, Pavilion 15-p127nl, Pavilion 15-p130na, Pavilion 15-p128ne, Pavilion 15-p127ne, Pavilion 15-p129ne, Pavilion 15-p138nl, Pavilion 15-p139nl, Pavilion 15-p145nb, Pavilion 15-p137nl, Pavilion 15-p142nl, Pavilion 15-p142no, Pavilion 15-p133nf, Pavilion 15-p142nd, Pavilion 15-p150nh, Pavilion 15-p140na, Pavilion 15-p142na, Pavilion 15-p150ne, Pavilion 15-p139ns, Pavilion 15-p147ne, Pavilion 15-p150ca, Pavilion 15-p150np, Pavilion 15-p152nf, Pavilion 15-p151nr, Pavilion 15-p150nm, Pavilion 15-p154nr, Pavilion 15-p152np, Pavilion 15-p152no, Pavilion 15-p154na, Pavilion 15-p155nr, Pavilion 15-p152ng, Pavilion 15-p155nb, Pavilion 15-p155no, Pavilion 15-p157no, Pavilion 15-p156nr, Pavilion 15-p156no, Pavilion 15-p159nr, Pavilion 15-p161ng, Pavilion 15-p160nf, Pavilion 15-p158na, Pavilion 15-p164ca, Pavilion 15-p163nr, Pavilion 15-p157sa, Pavilion 15-p163ng, Pavilion 15-p167us, Pavilion 15-p162nr, Pavilion 15-p168ca, Pavilion 15-p165nr, Pavilion 15-p174na, Pavilion 15-p181nb, Pavilion 15-p183na, Pavilion 15-p173ur, Pavilion 15-p181nf, Pavilion 15-p200na, Pavilion 15-p172nr, Pavilion 15-p195no, Pavilion 15-p199nb, Pavilion 15-p174no, Pavilion 15-p194na, Pavilion 15-p198nb, Pavilion 15-p201ax, Pavilion 15-p203ne, Pavilion 15-p201ur, Pavilion 15-p200nh, Pavilion 15-p202nt, Pavilion 15-p202au, Pavilion 15-p203nv, Pavilion 15-p204au, Pavilion 15-p205na, Pavilion 15-p203nj, Pavilion 15-p204tx, Pavilion 15-p205nia, Pavilion 15-p203ng, Pavilion 15-p204ur, Pavilion 15-p206ng, Pavilion 15-p204nt, Pavilion 15-p205nm, Pavilion 15-p206ne, Pavilion 15-p204nj, Pavilion 15-p205nj, Pavilion 15-p205tx, Pavilion 15-p206nw, Pavilion 15-p207nm, Pavilion 15-p207na, Pavilion 15-p206nt, Pavilion 15-p210ax, Pavilion 15-p211ng, Pavilion 15-p206nk, Pavilion 15-p209ur, Pavilion 15-p210nz, Pavilion 15-p209ne, Pavilion 15-p209ni, Pavilion 15-p210nr, Pavilion 15-p211ur, Pavilion 15-p211tx, Pavilion 15-p211nl, Pavilion 15-p213ur, Pavilion 15-p214nt, Pavilion 15-p215ng, Pavilion 15-p213nt, Pavilion 15-p214dx, Pavilion 15-p216tu, Pavilion 15-p212tx, Pavilion 15-p215nl, Pavilion 15-p216nia, Pavilion 15-p214tx, Pavilion 15-p215nk, Pavilion 15-p216ni, Pavilion 15-p217ne, Pavilion 15-p217ur, Pavilion 15-p218tx, Pavilion 15-p217na, Pavilion 15-p217nk, Pavilion 15-p218nia, Pavilion 15-p217ax, Pavilion 15-p219ne, Pavilion 15-p219tu, Pavilion 15-p218ax, Pavilion 15-p219ng, Pavilion 15-p219ni, Pavilion 15-p223ne, Pavilion 15-p220tu, Pavilion 15-p223ng, Pavilion 15-p221nr, Pavilion 15-p225na, Pavilion 15-p225nr, Pavilion 15-p226nz, Pavilion 15-p227nr, Pavilion 15-p229ax, Pavilion 15-p226ng, Pavilion 15-p229sa, Pavilion 15-p229na, Pavilion 15-p226ne, Pavilion 15-p231ax, Pavilion 15-p231tu, Pavilion 15-p228tu, Pavilion 15-p229tx, Pavilion 15-p231nw, Pavilion 15-p227tx, Pavilion 15-p229tu, Pavilion 15-p231no, Pavilion 15-p234tu, Pavilion 15-p236nz, Pavilion 15-p238ne, Pavilion 15-p234ng, Pavilion 15-p234tx, Pavilion 15-p241nf, Pavilion 15-p233tu, Pavilion 15-p239ne, Pavilion 15-p239tx, Pavilion 15-p237nf, Pavilion 15-p239na, Pavilion 15-p239sa, Pavilion 15-p243ne, Pavilion 15-p241no, Pavilion 15-p241ng, Pavilion 15-p246ne, Pavilion 15-p247ne, Pavilion 15-p249no, Pavilion 15-p246na, Pavilion 15-p248nf, Pavilion 15-p249ne, Pavilion 15-p242tu, Pavilion 15-p248nb, Pavilion 15-p249na, Pavilion 15-p247sa, Pavilion 15-p247tx, Pavilion 15-p250nh, Pavilion 15-p247nf, Pavilion 15-p250na, Pavilion 15-p249tx, Pavilion 15-p251no, Pavilion 15-p252nh, Pavilion 15-p252tx, Pavilion 15-p250ur, Pavilion 15-p251nt, Pavilion 15-p252nq, Pavilion 15-p250nl, Pavilion 15-p254ng, Pavilion 15-p255nh, Pavilion 15-p252np, Pavilion 15-p255nb, Pavilion 15-p256nc, Pavilion 15-p255nf, Pavilion 15-p256nm, Pavilion 15-p255nz, Pavilion 15-p257na, Pavilion 15-p257no, Pavilion 15-p260tx, Pavilion 15-p256ur, Pavilion 15-p259ns, Pavilion 15-p259tx, Pavilion 15-p256nz, Pavilion 15-p259no, Pavilion 15-p261ur, Pavilion 15-p259nf, Pavilion 15-p259nm, Pavilion 15-p261tx, Pavilion 15-p257tx, Pavilion 15-p261ne, Pavilion 15-p261sa, Pavilion 15-p262tx, Pavilion 15-p263nb, Pavilion 15-p263no, Pavilion 15-p262nd, Pavilion 15-p263ca, Pavilion 15-p267nf, Pavilion 15-p262ne, Pavilion 15-p264ne, Pavilion 15-p265na, Pavilion 15-p263nl, Pavilion 15-p263nr, Pavilion 15-p264ns, Pavilion 15-p268ur, Pavilion 15-p268no, Pavilion 15-p267no, Pavilion 15-p271nd, Pavilion 15-p273nd, Pavilion 15-p272tx, Pavilion 15-p269no, Pavilion 15-p276tx, Pavilion 15-p277na, Pavilion 15-p269nf, Pavilion 15-p275nb, Pavilion 15-p277ny, Pavilion 15-p275na, Pavilion 15-p277tx, Pavilion 15-p277no, Pavilion 15-p284tx, Pavilion 15-p279na, Pavilion 15-p282tx, Pavilion 15-p278na, Pavilion 15-p284ca, Pavilion 15-p287nd, Pavilion 15-p284nr, Pavilion 15-p288ur, Pavilion 15-p284ur, Pavilion 15-p290nf, Pavilion 15-p294na, Pavilion 15-p295nf, Pavilion 15-p289tx, Pavilion 15-p293na, Pavilion 15-p290tx, Pavilion 15-p289ng, Pavilion 15-p294tx, Pavilion 15-p294no, Pavilion 15-p298na, Pavilion 15-p298nb, Pavilion 15z-p200 CTO, Pavilion 15-p297nf, Pavilion 15-p299na, Pavilion 17-f000, Pavilion 15-p297na, Pavilion 15t-p000 CTO, Pavilion 17-f001sr, Pavilion 15t-p000, Pavilion 17-f000sm, Pavilion 17-f000sv, Pavilion 15z-p200, Pavilion 17-f000na, Pavilion 17-f000sq, Pavilion 17-f004dx, Pavilion 17-f005sr, Pavilion 17-f019wm, Pavilion 17-f003nl, Pavilion 17-f010sv, Pavilion 17-f011sv, Pavilion 17-f006sr, Pavilion 17-f009sr, Pavilion 17-f020nd, Pavilion 17-f006nf, Pavilion 17-f007ng, Pavilion 17-f022ng, Pavilion 17-f021cy, Pavilion 17-f020us, Pavilion 17-f027nf, Pavilion 17-f026nr, Pavilion 17-f034ng, Pavilion 17-f035nd, Pavilion 17-f024cy, Pavilion 17-f033nf, Pavilion 17-f043nr, Pavilion 17-f032cy, Pavilion 17-f032ng, Pavilion 17-f040us, Pavilion 17-f030ds, Pavilion 17-f040nd, Pavilion 17-f040nz, Pavilion 17-f028cy, Pavilion 17-f038nf, Pavilion 17-f045nr, Pavilion 17-f047nr, Pavilion 17-f061us, Pavilion 17-f051nf, Pavilion 17-f050no, Pavilion 17-f050ns, Pavilion 17-f051nc, Pavilion 17-f049nb, Pavilion 17-f050nr, Pavilion 17-f053nb, Pavilion 17-f045nr, Pavilion 17-f052ng, Pavilion 17-f053ca, Pavilion 17-f044nb, Pavilion 17-f050np, Pavilion 17-f052ns, Pavilion 17-f060sr, Pavilion 17-f070no, Pavilion 17-f074nr, Pavilion 17-f054no, Pavilion 17-f072no, Pavilion 17-f080er, Pavilion 17-f053us, Pavilion 17-f077no, Pavilion 17-f080ca, Pavilion 17-f065us, Pavilion 17-f077ng, Pavilion 17-f077sr, Pavilion 17-f071no, Pavilion 17-f075no, Pavilion 17-f093ng, Pavilion 17-f101no, Pavilion 17-f092ng, Pavilion 17-f085sa, Pavilion 17-f081no, Pavilion 17-f080nf, Pavilion 17-f100nm, Pavilion 17-f080ng, Pavilion 17-f090ng, Pavilion 17-f100np, Pavilion 17-f100nh, Pavilion 17-f100nv, Pavilion 17-f100no, Pavilion 17-f102nh, Pavilion 17-f102ng, Pavilion 17-f105nx, Pavilion 17-f102np, Pavilion 17-f110nw, Pavilion 17-f130ng, Pavilion 17-f102nk, Pavilion 17-f110nr, Pavilion 17-f127ds, Pavilion 17-f111nr, Pavilion 17-f123nf, Pavilion 17-f125nr, Pavilion 17-f111nf, Pavilion 17-f114dx, Pavilion 17-f134ng, Pavilion 17-f132ng, Pavilion 17-f135ds, Pavilion 17-f145nb, Pavilion 17-f132ds, Pavilion 17-f144nb, Pavilion 17-f152nm, Pavilion 17-f140nb, Pavilion 17-f143no, Pavilion 17-f151nv, Pavilion 17-f136ds, Pavilion 17-f151nm, Pavilion 17-f142no, Pavilion 17-f147ng, Pavilion 17-f154nf, Pavilion 17-f157ng, Pavilion 17-f151nr, Pavilion 17-f155nr, Pavilion 17-f165nr, Pavilion 17-f153nr, Pavilion 17-f160nf, Pavilion 17-f168ng, Pavilion 17-f153ng, Pavilion 17-f167nr, Pavilion 17-f180ca, Pavilion 17-f154nr, Pavilion 17-f166nf, Pavilion 17-f175nf, Pavilion 17-f155nb, Pavilion 17-f168nr, Pavilion 17-f175ng, Pavilion 17-f165nf, Pavilion 17-f170no, Pavilion 17-f200nk, Pavilion 17-f194nf, Pavilion 17-f197nf, Pavilion 17-f201nw, Pavilion 17-f187nf, Pavilion 17-f201nh, Pavilion 17-f201nv, Pavilion 17-f186nf, Pavilion 17-f201ng, Pavilion 17-f201ns, Pavilion 17-f197ng, Pavilion 17-f201nf, Pavilion 17-f203ns, Pavilion 17-f202ur, Pavilion 17-f207na, Pavilion 17-f206ns, Pavilion 17-f207ur, Pavilion 17-f228ng, Pavilion 17-f207ns, Pavilion 17-f202ns, Pavilion 17-f208nx, Pavilion 17-f209ns, Pavilion 17-f205nf, Pavilion 17-f208ng, Pavilion 17-f210ur, Pavilion 17-f209ng, Pavilion 17-f208na, Pavilion 17-f210nw, Pavilion 17-f207ng, Pavilion 17-f210no, Pavilion 17-f213nf, Pavilion 17-f210nr, Pavilion 17-f211nf, Pavilion 17-f225nf, Pavilion 17-f211ur, Pavilion 17-f220nr, Pavilion 17-f224nr, Pavilion 17-f211nw, Pavilion 17-f220ng, Pavilion 17-f223cl, Pavilion 17-f230nf, Pavilion 17-f231ng, Pavilion 17-f230nr, Pavilion 17-f230ca, Pavilion 17-f230nw, Pavilion 17-f233no, Pavilion 17-f233cl, Pavilion 17-f237nz, Pavilion 17-f238ds, Pavilion 17-f232no, Pavilion 17-f237nd, Pavilion 17-f240nz, Pavilion 17-f235nd, Pavilion 17-f236ng, Pavilion 17-f240no, Pavilion 17-f234nr, Pavilion 17-f239ds, Pavilion 17-f240ds, Pavilion 17-f234nd, Pavilion 17-f238nd, Pavilion 17-f241no, Pavilion 17-f241nf, Pavilion 17-f245nz, Pavilion 17-f248ca, Pavilion 17-f241ds, Pavilion 17-f250nu, Pavilion 17-f251sa, Pavilion 17-f247nf, Pavilion 17-f250ng, Pavilion 17-f253nc, Pavilion 17-f247cl, Pavilion 17-f251nf, Pavilion 17-f252ns, Pavilion 17-f251nu, Pavilion 17-f252nc, Pavilion 17-f256ng, Pavilion 17-f254np, Pavilion 17-f262ng, Pavilion 17-f257ng, Pavilion 17-f254no, Pavilion 17-f260nf, Pavilion 17-f258ur, Pavilion 17-f258nm, Pavilion 17-f262ur, Pavilion 17-f262nr, Pavilion 17-f258ca, Pavilion 17-f267nr, Pavilion 17-f269nf, Pavilion 17-f271nf, Pavilion 17-f266nz, Pavilion 17-f274nf, Pavilion 17-f263nz, Pavilion 17-f271nb, Pavilion 17-f283nf, Pavilion 17-f279nb, Pavilion 17-f275nd, Pavilion 17-f282nb, Pavilion 17-f275nf, Pavilion 17-f286nb, Pavilion 17-f281no, Pavilion 17-f285nd, Pavilion 17-f291nf, Pavilion 17-f297nb, Pavilion 17-f291ng, Pavilion 17-f290ng, Pavilion 17-f295nf, Pavilion 17-f295nd, Pavilion Beats Special Edition 15-p099na, Pavilion Beats Special Edition 15-p098nd, Pavilion 17t-f000, Pavilion Beats Special Edition 15-p008au, Pavilion Touchsmart 15-p080ca, Pavilion 17-f299nb, ProBook 455 G2 Series, Pavilion 17-f287nd, Pavilion 17-f297ng,
-------------------
سازگاری پارت نامبر:
756743-001, 756479-421, 756478-421, 756746-001, 756745-001, 756744-001, HSTNN-DB6K, HSTNN-DB6I, G6E88AA, HSTNN-LB6J, HSTNN-LB6I, HSTNN-DB6L, TPN-Q144, TPN-Q140, HSTNN-LB6K, VI04XL, VI04,
مشخصات فیزیکی باتری
رنگ black (مشکی)
برند HP (اچ پی)
مشخصات فنی باتری
توان 33Wh (وات ساعت)
سلول 4 cell (سلول)
ظرفیت 2200 mAh (میلی آمپر ساعت)
ولتاژ 14.8V (ولت)

نظر جدید

اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری

پرسش جدید