باطری Thinkpad t440p 6cell

باطری Thinkpad t440p 6cell

?
910,000 تومان
کد محصول: 322505
موجودی: 4 عدد
گارانتی: Battery Thinkpad t440p 6cell VM Laptop VM
شماره قطعه: T440P
ولتاژ خروجی: 11.1 ولت
ظرفیت: 4400 میلی آمپر ساعت
گارانتی: 6 ماه تعویض
نام برند: آی بی ام
کدینگ: 12906014
سلول: 6 سل
رنگ: مشکی
-------------------
سازگاری مدل:
ThinkPad L440 20AS000W, ThinkPad L440 20A Series, ThinkPad L440, ThinkPad L440 20AS0012, ThinkPad L440 20AS000Y, ThinkPad L440 20AS000X, ThinkPad L440 20AS002DUS, ThinkPad L440 20AS001NUS, ThinkPad L440 20AS001C, ThinkPad L440 20AS002MUS, ThinkPad L440 20AS002HUS, ThinkPad L440 20AS002EUS, ThinkPad L440 20AS002TUS, ThinkPad L440 20AS002SUS, ThinkPad L440 20AS002NUS, ThinkPad L440 20AS002XUS, ThinkPad L440 20AS002YUS, ThinkPad L440 20AS002WUS, ThinkPad L440 20AS0063US, ThinkPad L440 20AS0062US, ThinkPad L440 20AS0033US, ThinkPad L440 20AS007UUS, ThinkPad L440 20AS0065US, ThinkPad L440 20AS0065, ThinkPad L440 20AT002DUS, ThinkPad L440 20AT0027US, ThinkPad L440 20AT, ThinkPad L440 20AT002MUS, ThinkPad L440 20AT002FUS, ThinkPad L440 20AT002EUS, ThinkPad L440 20AT002LUS, ThinkPad L440 20AT004J, ThinkPad L440 20AT002XUS, ThinkPad L440 20AT004X, ThinkPad L440 20AT004T, ThinkPad L440 20AT004M, ThinkPad L440 20AT0056, ThinkPad L440 20AT0052US, ThinkPad L440 20AT0051US, ThinkPad L440 20AT0060US, ThinkPad L440 20AT005XUS, ThinkPad L440 20AT005G, ThinkPad L540 20AU002P, ThinkPad L540 20AU002P, ThinkPad L540, ThinkPad L540 20AU002U, ThinkPad L540 20AU002SUS, ThinkPad L540 20AU002QUS, ThinkPad L540 20AU0030, ThinkPad L540 20AU002V, ThinkPad L540 20AU002UUS, ThinkPad L540 20AU0036, ThinkPad L540 20AU0035US, ThinkPad L540 20AU0034US, ThinkPad L540 20AU0037US, ThinkPad L540 20AU0037, ThinkPad L540 20AU0036US, ThinkPad L540 20AU003B, ThinkPad L540 20AU003A, ThinkPad L540 20AU0038US, ThinkPad L540 20AU003FUS, ThinkPad L540 20AU003D, ThinkPad L540 20AU003C, ThinkPad L540 20AU003KUS, ThinkPad L540 20AU003E, ThinkPad L540 20AU003DUS, ThinkPad L540 20AU005Y, ThinkPad L540 20AU003MUS, ThinkPad L540 20AU003L, ThinkPad L540 20AU0061US, ThinkPad L540 20AU0061, ThinkPad L540 20AU005YUS, ThinkPad L540 20AV0025US, ThinkPad L540 20AU006DUS, ThinkPad L540 20AU006C, ThinkPad L540 20AV002AUS, ThinkPad L540 20AV000LUS, ThinkPad L540 20AU006F, ThinkPad L540 20AV002Y, ThinkPad L540 20AV002VUS, ThinkPad L540 20AV002GUS, ThinkPad L540 20AV006H, ThinkPad L540 20AV006A, ThinkPad L540 20AV0033, ThinkPad T440p 20AN000QUS, ThinkPad T440p 20AN000HUS, ThinkPad L540 20AV006S, ThinkPad T440p 20AN006CUS, ThinkPad T440p 20AN0069US, ThinkPad T440p 20AN000UUS, ThinkPad T440p 20AN006KUS, ThinkPad T440p 20AN006GUS, ThinkPad T440p 20AN006DUS, ThinkPad T440p 20AN007E, ThinkPad T440p 20AN007A, ThinkPad T440p 20AN006V, ThinkPad T440p 20AN009A, ThinkPad T440p 20AN0096US, ThinkPad T440p 20AN007HUS, ThinkPad T440p 20AN00APUS, ThinkPad T440p 20AN009D, ThinkPad T440p 20AN009CUS, ThinkPad T440p 20AN00CD, ThinkPad T440p 20AN00CC, ThinkPad T440p 20AN00BX, ThinkPad T440p 20AW0000, ThinkPad T440p 20AN00E3, ThinkPad T440p 20AN00DBUS, ThinkPad T440p 20AW0002US, ThinkPad T440p 20AW0002, ThinkPad T440p 20AW0000US, ThinkPad T440p 20AW0007, ThinkPad T440p 20AW0003US, ThinkPad T440p 20AW0003, ThinkPad T440p 20AW000HUS, ThinkPad T440p 20AW000A, ThinkPad T440p 20AW0007US, ThinkPad T440p 20AW000JUS, ThinkPad T440p 20AW000EUS, ThinkPad T440p 20AW000B, ThinkPad T440p 20AW000RUS, ThinkPad T440p 20AW000R, ThinkPad T440p 20AW000K, ThinkPad T440p 20AW0048, ThinkPad T440p 20AW0047, ThinkPad T440p 20AW0046, ThinkPad T440p 20AW004B, ThinkPad T440p 20AW0049US, ThinkPad T440p 20AW0048US, ThinkPad T440p 20AW004J, ThinkPad T440p 20AW004F, ThinkPad T440p 20AW004EUS, ThinkPad T440p 20AW005D, ThinkPad T440p 20AW004LUS, ThinkPad T440p 20AW004KUS, ThinkPad T440p 20AW0093, ThinkPad T440p 20AW0092, ThinkPad T440p 20AW0091US, ThinkPad T540p 20BE003GUS, ThinkPad T540p 20BE003EUS, ThinkPad T440p 20AW0094, ThinkPad T540p 20BE0061, ThinkPad T540p 20BE0060, ThinkPad T540p 20BE004D, ThinkPad T540p 20BE0085US, ThinkPad T540p 20BE0083, ThinkPad T540p 20BE0082, ThinkPad T540p 20BE008N, ThinkPad T540p 20BE008K, ThinkPad T540p 20BE0088, ThinkPad T540p 20BE00B1, ThinkPad T540p 20BE0095US, ThinkPad T540p 20BE008P, ThinkPad T540p 20BE00BA, ThinkPad T540p 20BE00B4, ThinkPad T540p 20BE00B2, ThinkPad T540p 20BE00CE, ThinkPad T540p 20BE00CC, ThinkPad T540p 20BE00CB, ThinkPad T540p 20BF0018US, ThinkPad T540p 20BEA0A1HH, ThinkPad T540p 20BE00CF, ThinkPad T540p 20BF001EUS, ThinkPad T540p 20BF001DUS, ThinkPad T540p 20BF0019US, ThinkPad T540p 20BF001QUS, ThinkPad T540p 20BF001PUS, ThinkPad T540p 20BF001MUS, ThinkPad T540p 20BF001TUS, ThinkPad T540p 20BF001SUS, ThinkPad T540p 20BF001RUS, ThinkPad T540p 20BF002EUS, ThinkPad T540p 20BF0025US, ThinkPad T540p 20BF0023US, ThinkPad T540p 20BF002N, ThinkPad T540p 20BF002J, ThinkPad T540p 20BF002F, ThinkPad T540p 20BF002QUS, ThinkPad T540p 20BF002P, ThinkPad T540p 20BF002NUS, ThinkPad T540p 20BF002SUS, ThinkPad T540p 20BF002RUS, ThinkPad T540p 20BF002R, ThinkPad T540p 20BF002Y, ThinkPad T540p 20BF002XUS, ThinkPad T540p 20BF002T, ThinkPad T540p 20BF0036, ThinkPad T540p 20BF0034, ThinkPad T540p 20BF0030, ThinkPad T540p 20BF005U, ThinkPad T540p 20BF0039, ThinkPad T540p 20BF0037, ThinkPad W540 20BH001EUS, ThinkPad W540, ThinkPad T540p 20BF005UUS, ThinkPad W540 20BH001VUS, ThinkPad W540 20BH001MUS, ThinkPad W540 20BH001KUS, ThinkPad W541 20EF000LUS, ThinkPad W541 20EF000KUS, ThinkPad W541 20EF000JUS, ThinkPad W541 20EF000Q, ThinkPad W541 20EF000PUS, ThinkPad W541 20EF000MUS, ThinkPad W541 20EF0011, ThinkPad W541 20EF000X, ThinkPad W541 20EF000V, ThinkPad W541 20EF001DUS, ThinkPad W541 20EF0013, ThinkPad W541 20EF0012, ThinkPad W541 20EF002NUS, ThinkPad W541 20EF002LUS, ThinkPad W541 20EF001X, ThinkPad W541 20EF002SUS, ThinkPad W541 20EF002RUS, ThinkPad W541 20EF002PUS, ThinkPad W541 20EG000EUS, ThinkPad W541 20EG000E, ThinkPad W541 20EG000D, ThinkPad W541 20EG0041, ThinkPad W541 20EG000HUS, ThinkPad W541 20EG000G, ThinkPad T540p 20BF001FUS, ThinkPad W541 20EG0007US, ThinkPad W541 20EG0006US, ThinkPad W541 20EG0002US, ThinkPad W541 20EG000CUS, ThinkPad W541 20EG000BUS, ThinkPad W541 20EG0009, ThinkPad T540p 20BF001KUS,
-------------------
سازگاری پارت نامبر:
45N1145, 0C52864, 0C52863, 45N1149, 45N1148, 45N1147, 45N1158, 45N1153, 45N1151, 45N1159,
مشخصات فیزیکی باتری
رنگ black (مشکی)
برند Lenovo (لنوو)
مشخصات فنی باتری
توان 49Wh (وات ساعت)
سلول 6 cell (سلول)
ظرفیت 4400 mAh (میلی آمپر ساعت)
ولتاژ 11.1V (ولت)

نظر جدید

اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری

پرسش جدید