شارژر لپ تاپ لنوو 20ولت 3.25آمپر

شارژر لپ تاپ لنوو 20ولت 3.25آمپر

?
311,000 تومان
کد محصول: 322595
موجودی: 21 عدد
گارانتی: گارانتی تعویض 6 ماهه کالاوییو

گزینه های در دسترس

شماره قطعه: PA1900-081
جریان خروجی: 3.25 آمپر
ولتاژ خروجی: 20 ولت
گارانتی: 6 ماه تعویض Kalaview
نام برند: دل
کدینگ: 11706030
ابعاد کانکتور: 5.5*7.9 میلی متر
توان خروجی: 65 وات
-------------------
سازگاری مدل:
Thinkpad 3000 C200 8922-29U, Thinkpad 3000 C100 0761-EAU, Thinkpad 3000 C100 0761-26U, Thinkpad 3000 C200 Series, Thinkpad 3000 C200 8922-A2U, Thinkpad 3000 C200 8922-2AU, Thinkpad 3000 N200 Series, Thinkpad 3000 N200 14-Inch Widescreen, Thinkpad 3000 N100 Series, B585 Series Lenovo, B485 Series Lenovo, Thinkpad 3000 V200 Series, Enhanced ThinkPad X201, Elite ThinkPad SL410, B590 Bolt IV, Essential B590 3761-2NG, Essential B590 3761-2EG, Essential B590 3761-23G, Essential B590 6274-2AG, Essential B590 6274-26G, Essential B590 6274-25G, IdeaPad B480, Essential B590 6274-3BG, Essential B590 6274-2JG, Ideapad U31-70 M5007EUS, Ideapad U31-70 M5007BUS, Ideapad U31, Ideapad U31-70 M500E2US, Ideapad U31-70 M5007GUS, Ideapad U31-70 M5007FUS, K43P Lenovo, K43, Ideapad U31-70 M500E4US, ThinkPad Edge 11 inch NVY4LFR, ThinkPad E530, M490s Harbin, ThinkPad Edge 11 NVZ3BGE, ThinkPad Edge 11 inch NVZ3BGE, ThinkPad Edge 11 inch NVZ24FR, ThinkPad Edge 14 0578, ThinkPad Edge 14, ThinkPad Edge 13 0492, ThinkPad Edge E120, ThinkPad Edge 15 0319, ThinkPad Edge 15, ThinkPad Edge E130 3358-7CG, ThinkPad Edge E130 3358-5FG, ThinkPad Edge E130 3358-28G, ThinkPad Edge E130 3358-8CG, ThinkPad Edge E130 3358-8AG, ThinkPad Edge E130 3358-7DG, ThinkPad Edge E130 3358-9GG, ThinkPad Edge E130 3358-9EG, ThinkPad Edge E130 3358-8RG, ThinkPad Edge E130 3358-BEG, ThinkPad Edge E130 3358-AYG, ThinkPad Edge E130 3358-AWG, ThinkPad Edge E135 3359-67G, ThinkPad Edge E135 3359-63G, ThinkPad Edge E135 3359-5ZG, ThinkPad Edge E135 3359-7EG, ThinkPad Edge E135 3359-6ZG, ThinkPad Edge E135 3359-6EG, ThinkPad Edge E330 3354-4PG, ThinkPad Edge E330 3354-4NG, ThinkPad Edge E145 20BC0006, ThinkPad Edge E330 3354-95G, ThinkPad Edge E330 3354-93G, ThinkPad Edge E330 3354-4SG, ThinkPad Edge E330 3354-AQG, ThinkPad Edge E330 3354-AMG, ThinkPad Edge E330 3354-9RG, ThinkPad Edge E330 3354-BMG, ThinkPad Edge E330 3354-BJG, ThinkPad Edge E330 3354-AUG, ThinkPad Edge E330 3354-E9G, ThinkPad Edge E330 3354-E8G, ThinkPad Edge E330 3354-DTG, ThinkPad Edge E430 Series, ThinkPad Edge E335 3355-65G, ThinkPad Edge E335 3355-64G, ThinkPad Edge E430c 3365-4XU, ThinkPad Edge E430c 3365-49U, ThinkPad Edge E430c, ThinkPad Edge E430c 3365-6ZU, ThinkPad Edge E430c 3365-6WU, ThinkPad Edge E430c 3365-4YU, ThinkPad Edge E530 3259-9VG, ThinkPad Edge E530 3259-7CG, ThinkPad Edge E430c 3365-72U, ThinkPad Edge E530 3259-HHG, ThinkPad Edge E530 3259-CAG, ThinkPad Edge E530 3259-BQG, ThinkPad Edge E530 3259-LZG, ThinkPad Edge E530 3259-HNG, ThinkPad Edge E530 3259-HKG, ThinkPad Edge E530 6272-26G, ThinkPad Edge E530 3259-MJG, ThinkPad Edge E530 3259-MFG, ThinkPad Edge E530 6272-3PG, ThinkPad Edge E530 6272-29G, ThinkPad Edge E530 6272-27G, ThinkPad Edge E530c 3366-2VU, ThinkPad Edge E530 6272-49G, ThinkPad Edge E530 6272-3QG, ThinkPad Edge E530c 3366-32U, ThinkPad Edge E530c 3366-2XU, ThinkPad Edge E530c 3366-2WU, ThinkPad Edge E530c 3366-3SG, ThinkPad Edge E530c 3366-3RG, ThinkPad Edge E530c 3366-33U, ThinkPad Edge E530c 3366-55U, ThinkPad Edge E530c 3366-3WG, ThinkPad Edge E530c 3366-3VG, ThinkPad Edge E530c 3366-66G, ThinkPad Edge E530c 3366-65G, ThinkPad Edge E530c 3366-58U, ThinkPad Edge E530c 3366-6ZG, ThinkPad Edge E530c 3366-6FG, ThinkPad Edge E530c 3366-67G, ThinkPad Edge E535 3260-5TU, ThinkPad Edge E535 3260-5SU, ThinkPad Edge E535 3260, ThinkPad Edge E535 3260-A8G, ThinkPad Edge E535 3260-7AG, ThinkPad Edge E535 3260-5VU, ThinkPad Edge E535 3260-E4U, ThinkPad Edge E535 3260-E2U, ThinkPad Edge E535 3260-DUG, ThinkPad Edge E535 3260-EBG, ThinkPad Edge E535 3260-EAU, ThinkPad Edge E535 3260-E5U, ThinkPad Edge E535 3260-EHG, ThinkPad Edge E535 3260-EFU, ThinkPad Edge E535 3260-ECG, ThinkPad Edge E535 3260-FKU, ThinkPad Edge E535 3260-EUG, ThinkPad Edge E535 3260-ELG, ThinkPad Edge E535 3260-FVG, ThinkPad Edge E535 3260-FUG, ThinkPad Edge E535 3260-FSG, ThinkPad Edge E545 20B2000QUS, ThinkPad Edge E545 20B2000KUS, ThinkPad Edge E545 20B2, ThinkPad Edge E545 20B2000XUS, ThinkPad Edge E545 20B2000UUS, ThinkPad Edge E545 20B2000SUS, ThinkPad Edge E545 20B20012US, ThinkPad Edge E545 20B20010US, ThinkPad Edge E545 20B20010, ThinkPad Edge S430 3364-58G, ThinkPad Edge S430 3364, ThinkPad Edge S230U, ThinkPad Enchanced W500, ThinkPad Enchanced T400s, ThinkPad Edge S430 3364-7AG, ThinkPad L430 2465-28U, ThinkPad L410, ThinkPad Enchanced X200s, ThinkPad L430 2465-2HU, ThinkPad L430 2465-2EU, ThinkPad L430 2465-29G, ThinkPad L430 2465-5PG, ThinkPad L430 2465-32G, ThinkPad L430 2465-2JU, ThinkPad L430 2465-5TG, ThinkPad L430 2465-5SG, ThinkPad L430 2465-5RG, ThinkPad L430 2465-62G, ThinkPad L430 2465-5YG, ThinkPad L430 2465-5UG, ThinkPad L430 2465-79U, ThinkPad L430 2465-77U, ThinkPad L430 2465-65U, ThinkPad L430 2466-32U, ThinkPad L430 2466-32G, ThinkPad L430 2465-7MU, ThinkPad L430 2466-3AU, ThinkPad L430 2466-39U, ThinkPad L430 2466-33U, ThinkPad L430 2466-3DU, ThinkPad L430 2466-3DG, ThinkPad L430 2466-3BG, ThinkPad L430 2466-5UU, ThinkPad L430 2466-3JU, ThinkPad L430 2466-3FU, ThinkPad L430 2468-3AU, ThinkPad L430 2468, ThinkPad L430 2466-64G, ThinkPad L430 2468-3LG, ThinkPad L430 2468-3HG, ThinkPad L430 2468-3DG, ThinkPad L430 2468-53G, ThinkPad L430 2468-3PG, ThinkPad L430 2468-3NG, ThinkPad L430 2468-58G, ThinkPad L430 2468-55G, ThinkPad L430 2468-54G, ThinkPad L430 2468-68G, ThinkPad L430 2468-62U, ThinkPad L430 2468-5AG, ThinkPad L430 2468-6KG, ThinkPad L430 2468-6EG, ThinkPad L430 2468-6BG, ThinkPad L430 2469-2ZU, ThinkPad L430 2469-2SU, ThinkPad L430 2469-25U, ThinkPad L530 2478-25U, ThinkPad L530 2478-24U, ThinkPad L512, ThinkPad L530 2478-27U, ThinkPad L530 2478-27G, ThinkPad L530 2478-26G, ThinkPad L530 2478-2CG, ThinkPad L530 2478-2AG, ThinkPad L530 2478-29G, ThinkPad L530 2478-4NG, ThinkPad L530 2478-32G, ThinkPad L530 2478-2CU, ThinkPad L530 2478-5BG, ThinkPad L530 2478-59G, ThinkPad L530 2478-4NU, ThinkPad L530 2478-5MU, ThinkPad L530 2478-5LU, ThinkPad L530 2478-5DG, ThinkPad L530 2478-62U, ThinkPad L530 2478-5QU, ThinkPad L530 2478-5NU, ThinkPad L530 2479-32U, ThinkPad L530 2479-32G, ThinkPad L530 2478-63U, ThinkPad L530 2479-3EG, ThinkPad L530 2479-3CU, ThinkPad L530 2479-33U, ThinkPad L530 2479-3PU, ThinkPad L530 2479-3GU, ThinkPad L530 2479-44G, ThinkPad L530 2479-64U, ThinkPad L530 2479-63G, ThinkPad L530 2479-45U, ThinkPad L530 2481-2WG, ThinkPad L530 2481-2VG, ThinkPad L530 2481-2RG, ThinkPad L530 2481-39G, ThinkPad L530 2481-37G, ThinkPad L530 2481-33U, ThinkPad L530 2481-3TG, ThinkPad L530 2481-3KG, ThinkPad L530 2481-3AG, ThinkPad L530 2481-4SG, ThinkPad L530 2481-4QU, ThinkPad L530 2481-48G, ThinkPad L530 2481-4VG, ThinkPad L530 2481-4UG, ThinkPad L530 2481-4TG, ThinkPad L530 2481-5AG, ThinkPad L530 2481-55U, ThinkPad L530 2481-4XG, ThinkPad L530 2481-5PG, ThinkPad L530 2481-5MG, ThinkPad L530 2481-5CG, ThinkPad L530 2485-25U, ThinkPad L530 2485-22U, ThinkPad L530 2481-5QG, ThinkPad R60 0658, ThinkPad R500, ThinkPad L530 2485-26U, ThinkPad R60 9447, ThinkPad R60 9444, ThinkPad R60 0659, ThinkPad R60e 0658, ThinkPad R60 9464, ThinkPad R60 9457, ThinkPad R60e 9455, ThinkPad R60e 9444, ThinkPad R60e 0659, ThinkPad R60e 9459, ThinkPad R60e 9457, ThinkPad R60e 9456, ThinkPad R61 15.4 inch, ThinkPad R60e 9464, ThinkPad R60e 9462, ThinkPad R61 8918, ThinkPad R61 7643, ThinkPad R61 7642, ThinkPad R61 8936, ThinkPad R61 8933, ThinkPad R61 8929, ThinkPad R61e 7644, ThinkPad R61 8942, ThinkPad R61 8937, ThinkPad R61e 8919, ThinkPad R61e 8914, ThinkPad R61e 7649, ThinkPad R61e 8934, ThinkPad R61e 8929, ThinkPad R61e 8928, ThinkPad R61i 7646, ThinkPad R61i 7645, ThinkPad R61i 7643, ThinkPad R61i 8920, ThinkPad R61i 8919, ThinkPad R61i 8914, ThinkPad S230u, ThinkPad R61i 8936, ThinkPad R61i 8933, ThinkPad S230u Twist 33472K9, ThinkPad S230u Twist 33471D6, ThinkPad S230u Twist 33471C8, ThinkPad S230u Twist 33473TC, ThinkPad S230u Twist 33473JC, ThinkPad S230u Twist 33473GC, ThinkPad S230u Twist 33474W, ThinkPad S230u Twist 33474VC, ThinkPad S230u Twist 33473XC, ThinkPad SL300, ThinkPad S230u Twist 33474YC, ThinkPad S230u Twist 33474WC, ThinkPad SL500 2746, ThinkPad SL410 2874, ThinkPad SL400 2743, ThinkPad T400s 2824, ThinkPad T400s 2815, ThinkPad T400, ThinkPad T410i 2518, ThinkPad T410 2539, ThinkPad T400s 2825, ThinkPad T410s 2901, ThinkPad T410i 2522, ThinkPad T410s 2924, ThinkPad T410si, ThinkPad T410s 2928, ThinkPad T410s 2926, ThinkPad T420s, ThinkPad T420 4177, ThinkPad T410si 2926, ThinkPad T420s 4174 2BU, ThinkPad T420s 4174 2AU, ThinkPad T420s 4174 29U, ThinkPad T420s-4174, ThinkPad T420s-4172, ThinkPad T420s 4174 PPU, ThinkPad T420si 4175, ThinkPad T420si 4174, ThinkPad T420si 4170, ThinkPad T430 2342-37U, ThinkPad T430 2342-32U, ThinkPad T420si 4176, ThinkPad T430 2342-48U, ThinkPad T430 2342-47U, ThinkPad T430 2342-38U, ThinkPad T430 2342-7NU, ThinkPad T430 2342-6FU, ThinkPad T430 2342-4CU, ThinkPad T430 2344-4UG, ThinkPad T430 2344-2HU, ThinkPad T430 2342-7PU, ThinkPad T430 2344-5HU, ThinkPad T430 2344-5FU, ThinkPad T430 2344-5EU, ThinkPad T430 2344-6UU, ThinkPad T430 2344-5NU, ThinkPad T430 2344-5KU, ThinkPad T430 2344-BRG, ThinkPad T430 2344-BKU, ThinkPad T430 2344-6YU, ThinkPad T430 2344-GMU, ThinkPad T430 2344-C4U, ThinkPad T430 2344-BSG, ThinkPad T430 2347-G2G, ThinkPad T430 2344-GSU, ThinkPad T430 2344-GPU, ThinkPad T430 2347-G8G, ThinkPad T430 2347-G4U, ThinkPad T430 2347-G3U, ThinkPad T430 2347-GBU, ThinkPad T430 2347-GBG, ThinkPad T430 2347-G9G, ThinkPad T430 2347-KXG, ThinkPad T430 2347-JKU, ThinkPad T430 2347-H2U, ThinkPad T430 2347-L5U, ThinkPad T430 2347-L3U, ThinkPad T430 2349-G3U, ThinkPad T430 2349-GDG, ThinkPad T430 2349-GAU, ThinkPad T430 2349-G9U, ThinkPad T430 2349-HFU, ThinkPad T430 2349-GUU, ThinkPad T430 2349-GDU, ThinkPad T430 2349-JJG, ThinkPad T430 2349-JGG, ThinkPad T430 2349-HNG, ThinkPad T430 2349-KMG, ThinkPad T430 2349-JQU, ThinkPad T430 2349-JMG, ThinkPad T430 2349-LRU, ThinkPad T430 2349-LQG, ThinkPad T430 2349-LMG, ThinkPad T430 2349-Q5G, ThinkPad T430 2349-PYG, ThinkPad T430 2349-N3G, ThinkPad T430i 2344-FGG, ThinkPad T430i 2344-FFG, ThinkPad T430 2349-Q6G, ThinkPad T430s 2353-2NU, ThinkPad T430i 2344, ThinkPad T430s 2352, ThinkPad T430s 2353-6EU, ThinkPad T430s 2353-6DU, ThinkPad T430s 2353-6AU, ThinkPad T430s 2353-B4U, ThinkPad T430s 2353-9VU, ThinkPad T430s 2353-6HU, ThinkPad T430s 2355-HCU, ThinkPad T430s 2355-GTU, ThinkPad T430s 2355-G3G, ThinkPad T430s 2355-HMG, ThinkPad T430s 2355-HFU, ThinkPad T430s 2355-HDU, ThinkPad T430s 2355-K7G, ThinkPad T430s 2355-K6G, ThinkPad T430s 2355-JCU, ThinkPad T430s 2356-GJG, ThinkPad T430s 2356-GBG, ThinkPad T430s 2356-G2U, ThinkPad T430s 2356-GTU, ThinkPad T430s 2356-GTG, ThinkPad T430s 2356-GRU, ThinkPad T430s 2356-HBG, ThinkPad T430s 2356-H9G, ThinkPad T430s 2356-H7G, ThinkPad T430s 2356-L7G, ThinkPad T430s 2356-L6G, ThinkPad T430s 2356-L4G, ThinkPad T430s 2356-LCU, ThinkPad T430s 2356-LBG, ThinkPad T430s 2356-LAU, ThinkPad T430s 2356-N2G, ThinkPad T430s 2356-MMG, ThinkPad T430s 2356-MHU, ThinkPad T430s 2358, ThinkPad T430s 2356-N6G, ThinkPad T430s 2356-N5G, ThinkPad T430u 3351-8EU, ThinkPad T430u 335173C, ThinkPad T430u 33512HC, ThinkPad T430u 3351A64, ThinkPad T430u 3351A51, ThinkPad T430u 3351A33, ThinkPad T430u 3352-33U, ThinkPad T430u 3352-2SG, ThinkPad T430u 3351A66, ThinkPad T430u 3353-37G, ThinkPad T430u 3352-4ZU, ThinkPad T430u 3352-3KG, ThinkPad T430u 3353-3SG, ThinkPad T430u 3353-3NG, ThinkPad T430u 3353-3JG, ThinkPad T430u 6273-23G, ThinkPad T430u 6273, ThinkPad T430u 3353-3TG, ThinkPad T430u 6273-3CG, ThinkPad T430u 6273-2SU, ThinkPad T430u 6273-2SG, ThinkPad T430u 86141C3, ThinkPad T430u 8614, ThinkPad T430u 6273-3DU, ThinkPad T430u 8614-8BU, ThinkPad T430u 8614-6XU, ThinkPad T430u 86141C4, ThinkPad T430u 8614-APU, ThinkPad T430u 86149FC, ThinkPad T430u 8614-ARU, ThinkPad T500 2081, ThinkPad T500 2055, ThinkPad T430u 8614-ASG, ThinkPad T510 4349, ThinkPad T500 2261, ThinkPad T500 2242, ThinkPad T510i 4314, ThinkPad T510 8787, ThinkPad T510 4484, ThinkPad T510i 5584, ThinkPad T510i 4484, ThinkPad T510i 4384, ThinkPad T520 4242, ThinkPad T520 4239, ThinkPad T520, ThinkPad T530 2359, ThinkPad T520 4246, ThinkPad T520 4244, ThinkPad T530 2392-37G, ThinkPad T530 2359-2EU, ThinkPad T530 2359-2CU, ThinkPad T530 2392-4BU, ThinkPad T530 2392-42U, ThinkPad T530 2392-38G, ThinkPad T530 2392-65U, ThinkPad T530 2392-64U, ThinkPad T530 2392-4DU, ThinkPad T530 2392-6AU, ThinkPad T530 2392-69U, ThinkPad T530 2392-67U, ThinkPad T530 2392-EHG, ThinkPad T530 2392-ECU, ThinkPad T530 2392-6HU, ThinkPad T530 2394-2SU, ThinkPad T530 2394-22G, ThinkPad T530 2392-EKG, ThinkPad T530 2394-42G, ThinkPad T530 2394-41U, ThinkPad T530 2394-35U, ThinkPad T530 2394-44G, ThinkPad T530 2394-43U, ThinkPad T530 2394-42U, ThinkPad T530 2394-5XU, ThinkPad T530 2394-5RG, ThinkPad T530 2394-45U, ThinkPad T530 2394-65U, ThinkPad T530 2394-5YU, ThinkPad T530 2394-5YG, ThinkPad T530 2394-61U, ThinkPad T530 2394-70G, ThinkPad T530 2394-6DU, ThinkPad T530 2429-22G, ThinkPad T530 2394-7FG, ThinkPad T530 2394-7EG, ThinkPad T530 2429-2UG, ThinkPad T530 2429-2CU, ThinkPad T530 2429-22U, ThinkPad T530 2429-44U, ThinkPad T530 2429-43G, ThinkPad T530 2429-2VG, ThinkPad T530 2429-5VU, ThinkPad T530 2429-5VG, ThinkPad T530 2429-5UG, ThinkPad T530 2429-6MG, ThinkPad T530 2429-6DG, ThinkPad T530 2429-62U, ThinkPad T530 2429-76G, ThinkPad T530 2429-75G, ThinkPad T530 2429-74G, ThinkPad T530 2429-7ZG, ThinkPad T530 2429-7YG, ThinkPad T530 2429-7XG, ThinkPad T530 2429-8DG, ThinkPad T530 2429-85G, ThinkPad T530 2429-82G, ThinkPad T530i 2392, ThinkPad T530 2429-8FG, ThinkPad T530 2429-8EG, ThinkPad T530i 2392-E5G, ThinkPad T530i 2392-E4G, ThinkPad T530i 2392-39G, ThinkPad T60 6459, ThinkPad T60 2613, ThinkPad T60 1952, ThinkPad T60 6468, ThinkPad T60 6467, ThinkPad T60 6460, ThinkPad T60 8743, ThinkPad T60 8741, ThinkPad T60 6469, ThinkPad T60p 2007, ThinkPad T60p 1955, ThinkPad T60p 1952, ThinkPad T60p 6374, ThinkPad T60p 6370, ThinkPad T60p 2623, ThinkPad T60p 6468, ThinkPad T60p 6466, ThinkPad T60p 6463, ThinkPad T60p 8741, ThinkPad T60p 6471, ThinkPad T60p 6470, ThinkPad T61 6461, ThinkPad T61 14.1inch, ThinkPad T60p 8745, ThinkPad T61 8894, ThinkPad T61 6468, ThinkPad T61 6467, ThinkPad T61p 14 in widescreen, ThinkPad T61 Series, ThinkPad T61 8896, ThinkPad T61p 6458, ThinkPad T61p 6457, ThinkPad T61p 15.4 inch, ThinkPad T61p 6466, ThinkPad T61p 6462, ThinkPad T61p 6460, ThinkPad T61p 8891, ThinkPad T61p 8889, ThinkPad T61p 6467, ThinkPad T61p 8899, ThinkPad T61p 8898, ThinkPad T61p 8896, ThinkPad Twist S230u 20C4-22U, ThinkPad T61p 8938, ThinkPad T61p 8900, ThinkPad Twist S230u 3347-28G, ThinkPad Twist S230u 3347-27G, ThinkPad Twist S230u 20C4-27U, ThinkPad Twist S230u 3347-6WU, ThinkPad Twist S230u 3347-2YU, ThinkPad Twist S230u 3347-29G, ThinkPad Twist S230u 3347-7CU, ThinkPad Twist S230u 3347-77U, ThinkPad Twist S230u 3347-76U, ThinkPad Twist S230u 3347-8NU, ThinkPad Twist S230u 3347-8MU, ThinkPad Twist S230u 3347-84U, ThinkPad W500, ThinkPad Twist S230u 3347-8TG, ThinkPad W510 4876, ThinkPad X130e 2338, ThinkPad X130e, ThinkPad X121e 3045, ThinkPad X131e 3367-8FU, ThinkPad X131e 3367-8EU, ThinkPad X130e 2339, ThinkPad X131e 3367-9AU, ThinkPad X131e 3367-98G, ThinkPad X131e 3367-8GU, ThinkPad X131e 3367-9EU, ThinkPad X131e 3367-9DU, ThinkPad X131e 3367-9CU, ThinkPad X131e 3368-4SU, ThinkPad X131e 3368-4QU, ThinkPad X131e 3368-3PU, ThinkPad X131e 3371-2KU, ThinkPad X131e 3368-5AU, ThinkPad X131e 3368-53U, ThinkPad X131e 3371-8CU, ThinkPad X131e 3371-7PU, ThinkPad X131e 3371-2LU, ThinkPad X131e 3372-2EU, ThinkPad X131e 3372-2CU, ThinkPad X131e 3371-8HG, ThinkPad X131e 3372-2WU, ThinkPad X131e 3372-2RU, ThinkPad X131e 3372-2GU, ThinkPad X131e 3372-3HU, ThinkPad X131e 3372-32U, ThinkPad X131e 3372-2XU, ThinkPad X131e 3372-3PU, ThinkPad X131e 3372-3NU, ThinkPad X131e 3372-3JU, ThinkPad X140e 20BL000FUS, ThinkPad X140e 20BL000CUS, ThinkPad X140e 20BL0008US, ThinkPad X200 7455, ThinkPad X200 2024, ThinkPad X140e 20BM000CUS, ThinkPad X200 Tablet 2047, ThinkPad X200 7458, ThinkPad X200 7457, ThinkPad X200 Tablet 7448, ThinkPad X200 Tablet 2266, ThinkPad X200 Tablet 2263, ThinkPad X200s 2046, ThinkPad X200s, ThinkPad X200 Tablet 7453, ThinkPad X201 Tablet, ThinkPad X201, ThinkPad X200s 7465, ThinkPad X201 Tablet 3113, ThinkPad X201 Tablet 3093, ThinkPad X201 Tablet 0053, ThinkPad X201i 3249, ThinkPad X201i, ThinkPad X201 Tablet 3239, ThinkPad X201s 5142, Thinkpad X201i Series, ThinkPad X201i 3357, ThinkPad X220 4290, ThinkPad X220 4289, ThinkPad X201s 5397, ThinkPad X220 Tablet 4296-38U, ThinkPad X220 Tablet 4296-34U, ThinkPad X220 Tablet, ThinkPad X220 Tablet 4299, ThinkPad X220 Tablet 4298-3SU, ThinkPad X220 Tablet 4298, ThinkPad X220i 4287, ThinkPad X220 Tablet 4299-2WU, ThinkPad X220 Tablet 4299-27U, ThinkPad X230 2320-34U, ThinkPad X230 2320-32U, ThinkPad X220t 4298, ThinkPad X230 2320-A7U, ThinkPad X230 2320-8TU, ThinkPad X230 2320-3AU, ThinkPad X230 2320-JPU, ThinkPad X230 2320-HQU, ThinkPad X230 2320-A8U, ThinkPad X230 2320-LUU, ThinkPad X230 2320-LTU, ThinkPad X230 2320-L7U, ThinkPad X230 2324-3PU, ThinkPad X230 2324-3PG, ThinkPad X230 2324-22U, ThinkPad X230 2324-3SU, ThinkPad X230 2324-3RU, ThinkPad X230 2324-3QU, ThinkPad X230 2324-3YU, ThinkPad X230 2324-3WG, ThinkPad X230 2324-3VU, ThinkPad X230 2324-5XU, ThinkPad X230 2324-5WU, ThinkPad X230 2324-5RU, ThinkPad X230 2324-84U, ThinkPad X230 2324-67G, ThinkPad X230 2324-62U, ThinkPad X230 2325-2EG, ThinkPad X230 2325, ThinkPad X230 2324-9CU, ThinkPad X230 2325-2RU, ThinkPad X230 2325-2NU, ThinkPad X230 2325-2FG, ThinkPad X230 2325-3QG, ThinkPad X230 2325-2VU, ThinkPad X230 2325-2UU, ThinkPad X230 2325-5UG, ThinkPad X230 2325-5SU, ThinkPad X230 2325-5RU, ThinkPad X230 2325-65U, ThinkPad X230 2325-64U, ThinkPad X230 2325-62U, ThinkPad X230 2325-79G, ThinkPad X230 2325-6GG, ThinkPad X230 2325-66U, ThinkPad X230 2325-B8G, ThinkPad X230 2325-ALG, ThinkPad X230 2325-86U, ThinkPad X230 2325-BHG, ThinkPad X230 2325-BEG, ThinkPad X230 2325-BCG, ThinkPad X230 2325-BNU, ThinkPad X230 2325-BMU, ThinkPad X230 2325-BJU, ThinkPad X230 Tablet 3435, ThinkPad X230 Tablet, ThinkPad X230 Series, ThinkPad X230 Tablet 3435-2RU, ThinkPad X230 Tablet 3435-2KU, ThinkPad X230 Tablet 3435-2JU, ThinkPad X230 Tablet 3435-5HU, ThinkPad X230 Tablet 3435-2WU, ThinkPad X230 Tablet 3435-2TU, ThinkPad X230 Tablet 3437-2QU, ThinkPad X230 Tablet 3437-23U, ThinkPad X230 Tablet 3437-23G, ThinkPad X230 Tablet 3437-2WG, ThinkPad X230 Tablet 3437-2TU, ThinkPad X230 Tablet 3437-2TG, ThinkPad X230 Tablet 3437-3KG, ThinkPad X230 Tablet 3437-32U, ThinkPad X230 Tablet 3437-2XU, ThinkPad X230 Tablet 3438-2QU, ThinkPad X230 Tablet 3438-27G, ThinkPad X230 Tablet 3438-24U, ThinkPad X230i Series, ThinkPad X230i 2324-96G, ThinkPad X230i 2324, ThinkPad X300 4052, ThinkPad X300 2749, ThinkPad X230t, ThinkPad X60 1703, ThinkPad X301, ThinkPad X300 Series, ThinkPad X60 Tablet 6363, ThinkPad X60 2533, ThinkPad X60 1707, ThinkPad X60 Tablet 6368, ThinkPad X60 Tablet 6366, ThinkPad X60 Tablet 6364, ThinkPad X60s, ThinkPad X60 Tablet 7763, ThinkPad X60 Tablet 7762, ThinkPad X60s 2507, ThinkPad X60S 1709, ThinkPad X60S 1707, ThinkPad X61 Tablet, ThinkPad X61 7678, ThinkPad X60s 2534, ThinkPad X61s 7670, ThinkPad X61s 7668, ThinkPad X61 Tablet 7763, ThinkPad Z61m 0672, ThinkPad Z61e 0672, ThinkPad Z60m 2530, ThinkPad Z61m Series, ThinkPad Z61m 9450, ThinkPad Z61m 0675, Thinkpad Z61t Type 9441, Thinkpad Z61t Type 9440, ThinkPad Z61t Type 8747, Thinkpad Z61t Type 9443,
-------------------
سازگاری پارت نامبر:
41R4493, 40Y7696, 40Y7659, 92P1107, 92P1106, 92P1104, 92P1111, 92P1109, 92P1108, 92P1110, 92P1114, 92P1112, 92P1155, 92P1154, 92P1153, 92P1158, 92P1157, 92P1156, 92P1211, 92P1160, 92P1159, 93P5026, 92P1214, 92P1212, PA-1900-17I, PA-1900-081, PA-1650-161, 40Y7663, 40Y7662, 40Y7661, 40Y7666, 40Y7665, 40Y7664, 40Y7669, 40Y7668, 40Y7667, 40Y7672, 40Y7671, 40Y7670, 41R4322, 40Y7674, 40Y7673, 42T4418, 42T4417, 42T4416, 42T4423, 42T4421, 42T4419, 42T4429, 42T4427, 42T4425, 42T5000, 42T4439, 42T4431, 45J7717, 42T5283, 42T5282, 45N0057, 45N0055, 45N0053, 45N0080, 45N0068, 45N0059, 45N0114, 45N0112, 45N0110, 45N0120, 45N0118, 45N0116, 45N0182, 45N0180, 45N0122, 45N0192, 45N0186, 45N0184, 45N0198, 45N0196, 45N0194, 45N0208, 45N0202, 45N0200, 45N0214, 45N0212, 45N0210, 45N0306, 45N0304, 45N0302, 45N0312, 45N0310, 45N0308, 45N0318, 45N0316, 45N0314, 45N0324, 45N0322, 45N0320, 92P1103, PA-1650-53I,
مشخصات فیزیکی آداپتور
اندازه سوکت 7.9mm * 5.5mm (میلی متر)
برند Lenovo (لنوو)
مشخصات فنی آداپتور
توان 65W (وات)
جریان خروجی 3.25A (آمپر)
ولتاژ خروجی 20V (ولت)

نظر جدید

اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری

پرسش جدید