شارژر لپ تاپ اچ پی 18.5ولت 3.5آمپر

شارژر لپ تاپ اچ پی 18.5ولت 3.5آمپر

?
306,000 تومان
تولید کننده:اچ پی | hp
کد محصول: 322597
موجودی: 25 عدد
گارانتی: گارانتی تعویض 6 ماهه کالاوییو
گزینه های در دسترس
جریان خروجی: 3.5 آمپر
ولتاژ خروجی: 18.5 ولت
گارانتی: 6 ماه تعویض Kalaview
نام برند: اچ پی
کدینگ: 11702019
ابعاد کانکتور: 1.7*4.8 میلی متر
توان خروجی: 65 وات
-------------------
سازگاری مدل:
Compaq 510 Notebook PC, Compaq 530 Notebook PC, Armada 1110T, 2730p Compaq, Armada 1100, Armada 1110, 2710p Compaq, Compaq 6720t Notebook PC, Armada 3100 Series, Compaq 6520 Notebook PC, Compaq 6720 Notebook PC, Armada 1125, Compaq 610 Notebook PC, Armada 1120, Armada 1120T, Armada 3500-310200-163, Armada 3500-310200-204, Armada 3500-310200-AG1, Armada 3500-310200-016, Armada 3500-310200-AA1, Armada 3500-310200-AD6, Armada 3500-310200-006, Armada 3500-310200-374, Armada 3500-310200-BM1, Armada 3500-310200-296, Armada 3500-310200-AB1, Armada 3500-310200-BG1, Armada 3500-310200-291, Armada 3500-310200-B91, Armada 3500-310200-B94, Armada 3500-310300-006, Armada 3500-310300-061, Armada 3500-310300-163, Armada 3500-310300-003, Armada 3500-310300-011, Armada 3500-310300-AC1, Armada 3500-310300-001, Armada 3500-310300-391, Armada 3500-310300-AB1, Armada 3500-310300-121, Armada 3500-310300-331, Armada 3500-310300-AA1, Armada 3500-310300-BG1, Armada 3500-310350-024, Armada 3500-310350-004, Armada 3500-310350-026, Armada 3500-310300-AK1, Armada 3500-310350-051, Armada 3500-310300-BM1, Armada 3500-310350-007, Armada 3500-310350-034, Armada 3500-310350-116, Armada 3500-310350-161, Armada 3500-310350-291, Armada 3500-310350-094, Armada 3500-310350-136, Armada 3500-310350-204, Armada 3500-310350-076, Armada 3500-310350-134, Armada 3500-310350-166, Armada 3500-310350-371, Armada 3500-310350-376, Armada 3500-310350-391, Armada 3500-310350-AA6, Armada 3500-310350-B96, Armada 3500-310350-BT4, Armada 3500-310350-AA4, Armada 3500-310350-AD4, Armada 3500-310350-BE6, Armada 3500-310350-AA1, Armada 3500-310350-AB6, Armada 3500-310400-014, Armada 3500-310350-BE4, Armada 3500-310400-086, Armada 3500-310400-121, Armada 3500-310400-007, Armada 3500-310400-111, Armada 3500-310400-114, Armada 3500-310400-011, Armada 3500-310400-104, Armada 3500-310400-164, Armada 3500-310400-034, Armada 3500-310400-101, Armada 3500-310400-134, Armada 3500-310400-031, Armada 3500-310400-124, Armada 3500-310400-125, Armada 3500-310400-167, Armada 3500-310400-166, Armada 3500-310400-165, Armada 3500-310400-396, Armada 3500-310400-AB1, Armada 3500-310400-BP4, Armada 3500-310400-394, Armada 3500-310400-BE4, Armada 3500-310400-BP6, Armada 3500-310400-374, Armada 3500-310400-B96, Armada 4125D, Armada 3500-310400-AD4, Armada 4100, Armada 4125, Armada 3500-310400-AD1, Armada 3500-310400-BR4, Armada 4124, Armada 4200, Armada 4150T, Armada 7700 Series, Armada 4160, Armada 4210, Armada E500-127667-BM1, Armada 4131, Armada E500-127667-026, Armada E500-127667-396, Armada 4210T, Armada 7800 Series, Armada E500-127667-391, Armada E500-127667-BP4, Armada E500-127667-BP1, Armada E500-127667-BM6, Armada E500-127668-007, Armada E500-127668-016, Armada E500-127668-127, Armada E500-127668-004, Armada E500-127668-014, Armada E500-127668-125, Armada E500-127667-C66, Armada E500-127668-094, Armada E500-127668-104, Armada E500-127668-031, Armada E500-127668-046, Armada E500-127668-371, Armada E500-127668-026, Armada E500-127668-AB1, Armada E500-127669-C64, Armada E500-127668-294, Armada E500-127668-AA1, Armada E500-127669-BP4, Armada E500-127668-201, Armada E500-127668-391, Armada E500-127668-BE6, Armada E500-127670-024, Armada E500-127670-094, Armada E500-127670-164, Armada E500-127670-004, Armada E500-127670-084, Armada E500-127670-114, Armada E500-127670-014, Armada E500-127670-054, Armada E500-127670-111, Armada E500-127670-296, Armada E500-127670-374, Armada E500-127671-021, Armada E500-127670-291, Armada E500-127670-BE4, Armada E500-127671-296, Armada E500-127670-184, Armada E500-127670-AB4, Armada E500-127672-006, Armada E500-127670-AA4, Armada E500-127671-BP1, Armada E500-127671-BR4, Armada E500-127670-396, Armada E500-127671-026, Armada E500-127671-BP6, Armada E500-127672-054, Armada E500-127672-024, Armada E500-127672-104, Armada E500-127672-046, Armada E500-127672-124, Armada E500-127672-101, Armada E500-127672-181, Armada E500-127672-374, Armada E500-146510-BM6, Armada E500-127672-126, Armada E500-127672-204, Armada E500-127672-B96, Armada E500-127672-136, Armada E500-127672-186, Armada E500-127672-391, Armada E500-146510-BP6, Armada E500-146511-081, Armada E500-146511-206, Armada E500-146510-BN1, Armada E500-146511-076, Armada E500-146511-201, Armada E500-146510-C66, Armada E500-146511-051, Armada E500-146511-166, Armada E500-146511-041, Armada E500-146511-136, Armada E500-146511-AK6, Armada E500-146511-031, Armada E500-146511-121, Armada E500-146511-AD1, Armada E500-146511-016, Armada E500-146511-106, Armada E500-146511-AA6, Armada E500-146511-BE1, Armada E500s-470009-032, Armada M2453, Armada E500-146511-BE6, Armada E500s-470007-123, Armada E500s-470010-639, Armada E500-146511-B91, Armada E500s, Armada E500s-470010-329, Armada M700-124898-102, Armada M700-124898-372, Armada M700-124898-092, Armada M700-124898-052, Armada M700-124899-004, Armada M700-124938-336, Armada M300, Armada M700-124899-204, Armada M700-124938-296, Armada M700-124898-122, Armada M700-124899-064, Armada M700-124938-006, Armada M700-124898-112, Armada M700-124899-044, Armada M700-124940-014, Armada M700-124898-392, Armada M700-124940-124, Armada M700-124941-186, Armada M700-124939-182, Armada M700-124940-204, Armada M700-124940-AK4, Armada M700-124939-112, Armada M700-124940-034, Armada M700-124940-394, Armada M700-139114-BM6, Armada M700-139114-C62, Armada M700-139116-006, Armada M700-139114-002, Armada M700-139114-BP2, Armada M700-139116-003, Armada M700-124941-336, Armada M700-139114-BN6, Armada M700-139114-C66, Armada M700-139116-082, Armada M700-139116-086, Armada M700-139116-AD4, Armada M700-139116-076, Armada M700-139116-AB2, Armada M700-139116-AC2, Armada M700-139116-046, Armada M700-139116-392, Armada M700-139116-AB6, Armada M700-139116-186, Armada M700-139116-202, Armada M700-139117-002, Armada M700-139116-166, Armada M700-139116-BE6, Armada M700-139116-B96, Armada M700-139117-BM2, Armada M700-139120-002, Armada M700-139120-096, Armada M700-139117-372, Armada M700-139117-BR6, Armada M700-139120-202, Armada M700-139117-004, Armada M700-139120-122, Armada M700-139120-182, Armada M700-139120-012, Armada M700-139120-102, Armada M700-139120-162, Armada M700-139120-AA4, Armada M700-139120-376, Armada M700-139120-374, Armada M700-140141-BF6, Armada M700-140142-032, Armada V300 Series, Armada M700-139120-BF2, Armada M700-140142-126, Armada V300, Armada M700-139120-AA6, Armada M700-140142-102, Armada V300-117730-036, Armada M700-140142-076, Armada M700-140142-096, Armada V300-117730-024, Armada M700-140142-046, Armada V300-117730-002, Armada V300-117730-022, Armada V300-117730-046, Armada V300-117730-084, Armada V300-117730-092, Armada V300-117730-044, Armada V300-117730-076, Armada V300-117730-112, Armada V300-117730-042, Armada V300-117730-096, Armada V300-117730-102, Armada V300-117730-086, Armada V300-117730-094, Armada V300-117730-106, Armada V300-117730-204, Armada V300-117730-162, Armada V300-117730-116, Armada V300-117730-AB2, Armada V300-117730-AD2, Armada V300-117730-BR6, Armada V300-117730-374, Armada V300-117730-C64, Armada V300-117731-022, Armada V300-117730-294, Armada V300-117731-004, Armada V300-117731-044, Armada V300-117730-BN6, Armada V300-117730-BT6, Armada V300-117731-092, Armada V300-117730-BN2, Armada V300-117731-132, Armada V300-117731-184, Armada V300-117731-054, Armada V300-117731-112, Armada V300-117732-036, Armada V300-117731-052, Armada V300-117731-AA6, Armada V300-117732-024, Armada V300-117731-164, Armada V300-117731-AA4, Armada V300-117731-AB6, Armada V300-117732-122, Armada V300-117732-096, Armada V300-117732-136, Armada V300-117732-114, Armada V300-117732-182, Armada V300-117732-134, Armada V300-117732-124, Armada V300-117732-372, Armada V300-117732-BR2, Armada V300-117732-202, Armada V300-117732-BN4, Armada V300-117732-BN6, Armada V300-117732-204, Armada V300-117732-BM4, Armada V300-117733-004, Armada V300-117732-AB2, Armada V300-117732-BE4, Armada V300-117732-C66, Armada V300-117732-376, Armada V300-117732-BT2, Armada V300-117732-BT6, Armada V300-117733-082, Armada V300-117733-096, Armada V300-117733-164, Armada V300-117733-014, Armada V300-117733-094, Armada V300-117733-132, Armada V300-117733-006, Armada V300-117733-294, Armada V300-117733-AB4, Armada V300-117733-102, Armada V300-117733-376, Armada V300-117734-026, Armada V300-117733-372, Armada V300-117734-024, Armada V300-117734-022, Armada V300-117733-B92, Armada V300-117734-C62, Folio 13-2000, Armada V300-117734-BM2, Folio 13-1029WM, Folio 13-1050CA, Armada V300-117734-BN2, Folio 13-1000, G6010 Series, Armada V300-117735-034, Armada V300-117735-042, G6000 Series, Armada V300-117735-014, Folio 13t-1000 CTO Ultrabook, Folio13t-2000 CTO, G6031EM, G6032EM, G6050EM, G6030EM, G6032EA, G6060 Series, G6030EG, G6040EG, G6090EA, G6033EA, G7020EV, G6062EA, G6060EA, G7015EA, G7010EO, G7002TU, G7030EO, G7060ER, G7030EF, G7050 Series, G7060 Series, G7015EO, G7040EM, G7070EI, G7031EO, G7031TU, G7065EA, G7030EV, G7062ER, G7063EO, G7080 Series, G7080EV, K1-333WG, G7075EK, K1-311DR, K1-323MA, G7073EI, K1-223MA, LTE 5200, K1 Express, K1-222EG, LTE 5180, G7090EM, K1-355DR, LTE 5000CX, Mini 311-1000NR, Mini 311-1019TU, Mini 311-1022TU, Mini 311-1000 CTO, Mini 311-1005TU, Mini 311-1022NR, LW65, Mini 311-1017TU, Mini 311-1037TU, Mini 311-1012TU, Mini 311-1013TU, Mini 311-1033CA, Mini 311-1007TU, Mini 311-1023TU, Mini 311-1024TU, Mini 311-1045TU, Mini 311-1048TU, Mini 311c Series, Mini 311-1028TU, Mini 311-1112TU, Mini 311-1165LA, Mini 311-1041TU, Mini 311-1107TU, Mini 311c-1010EJ, Mini 311-1103TU, Mini 311-1104TU, Mini 311c-1010EH, Mini 311-1102TU, Mini 311c-1000SO, Mini 311c-1005SW, Mini 311c-1110EJ, Mini 311c-1101SA, NC4000-DG360P, Mini 311c-1020EO, Mini 311c-1030SA, NC4000-DG244A, Mini 311c-1010SG, Mini 311c-1110EW, NC4000-DA762AV, Mini 311c-1010EV, Mini 311c-1130EZ, NC4000-DG988A, Mini 311c-1110EG, NC4000-DL010P, NC4000-DG366P, NC4000-DG365P, NC4000-DL218P, NC4000-DM894P, NC4000-DL005P, NC4000-DL032P, NC4010 HP, NC4000-DG994A, NC4000-DV103U, NC4010 Compaq, NC4000-DG990A, NC4000-DS728C, NC4000-DV105U, NC4010-DW347AV, NC4010-DY881AA, NC4010-DS613AV, NC4010-DY887AA, NC4010-PA741AA, NX7100 HP, NC4010-DY885AA, NX4800 HP, NX5040 HP, NC4010-DY883AA, NC6115 HP, NX9020 HP, NC6100 Compaq, NC6100 HP, NX7200 HP, NC6000 HP, NV4050NA, NX7200 Compaq, Pavilion dm1-1004tu, Pavilion dm1-1010eo, Pavilion dm1-1010ss, Pavilion dm1-1003tu, Pavilion dm1-1005ef, Pavilion dm1-1027tu, NX9040 HP, Pavilion dm1-1015ez, Pavilion dm1-1025tu, Pavilion dm1-1010ev, Pavilion dm1-1010st, Pavilion dm1-1020es, Pavilion dm1-1030sa, Pavilion dm1-1029tu, Pavilion dm1-1028tu, Pavilion dm1-1100eo, Pavilion dm1-1103tu, Pavilion dm1-1120ep, Pavilion dm1-1100eg, Pavilion dm1-1103eo, Pavilion dm1-1140ss, Pavilion dm1-1031tu, Pavilion dm1-1125tu, Pavilion dm1-1130tu, Pavilion dm1-1115ez, Pavilion dm1-1122tu, Pavilion dm1-1128tu, Pavilion dm1-2005au, Pavilion dm1-2009au, Pavilion dm1-2010so, Pavilion dm1-1190ee, Pavilion dm1-2006au, Pavilion dm1-2020eo, Pavilion dm1-1150sl, Pavilion dm1-2013au, Pavilion dm1-2017so, Pavilion dm1-2010au, Pavilion dm1-2011au, Pavilion dm1-2015eo, Pavilion dm1-2070la, Pavilion dm1-2030ss, Pavilion dm1-2104au, Pavilion dm1-2060la, Pavilion dm1-2129ez, Pavilion dm1-2102au, Pavilion dm1-2140eo, Pavilion dm1-2140sf, Pavilion dm3-1002ax, Pavilion dm1-2140ef, Pavilion dm1z-4300 Notebook PC, Pavilion dm3-1001au, Pavilion dm1-2140ca, Pavilion dm1z Series, Pavilion dm3-1006tx, Pavilion dm1-2160la, Pavilion dm1-4310nr Notebook PC, Pavilion dm3-1010ev, Pavilion dm1-2150ss, Pavilion dm3-1002tu, Pavilion dm3-1003tx, Pavilion dm3-1003ax, Pavilion dm3-1010ej, Pavilion dm3-1014tu, Pavilion dm3-1008tu, Pavilion dm3-1010ea, Pavilion dm3-1013tx, Pavilion dm3-1008ax, Pavilion dm3-1012ax, Pavilion dm3-1020eb, Pavilion dm3-1007au, Pavilion dm3-1012tx, Pavilion dm3-1020ea, Pavilion dm3-1010eo, Pavilion dm3-1017tx, Pavilion dm3-1020ax, Pavilion dm3-1022tx, Pavilion dm3-1024ax, Pavilion dm3-1039wm, Pavilion dm3-1020eg, Pavilion dm3-1030us, Pavilion dm3-1035br, Pavilion dm3-1020ed, Pavilion dm3-1030er, Pavilion dm3-1047nr, Pavilion dm3-1026tx, Pavilion dm3-1030eg, Pavilion dm3-1040ev, Pavilion dm3-1025sa, Pavilion dm3-1040ef, Pavilion dm3-1040ek, Pavilion dm3-1050ep, Pavilion dm3-1060eo, Pavilion dm3-1070es, Pavilion dm3-1050eo, Pavilion dm3-1053xx, Pavilion dm3-1105au, Pavilion dm3-1050ee, Pavilion dm3-1101ax, Pavilion dm3-1104tx, Pavilion dm3-1070ea, Pavilion dm3-1100eb, Pavilion dm3-1103tx, Pavilion dm3-1107au, Pavilion dm3-1105tu, Pavilion dm3-1105ea, Pavilion dm3-1109tu, Pavilion dm3-1110eo, Pavilion dm3-1110ed, Pavilion dm3-1109ax, Pavilion dm3-1112sa, Pavilion dm3-1115eg, Pavilion dm3-1108ax, Pavilion dm3-1111sa, Pavilion dm3-1115ax, Pavilion dm3-1110ew, Pavilion dm3-1111ax, Pavilion dm3-1113tx, Pavilion dm3-1120ep, Pavilion dm3-1121ez, Pavilion dm3-1130us, Pavilion dm3-1120eg, Pavilion dm3-1128tx, Pavilion dm3-1130eg, Pavilion dm3-1120ef, Pavilion dm3-1126ax, Pavilion dm3-1140es, Pavilion dm3-1122tx, Pavilion dm3-1123eo, Pavilion dm3-1135er, Pavilion dm3-1121tx, Pavilion dm3-1131tx, Pavilion dm3-1132tx, Pavilion dm3-1180ee, Pavilion dm3t-1100 CTO, Pavilion DV1001XX, Pavilion dm3-1160ef, Pavilion DV1000t, Pavilion DV1001AP, Pavilion dm3-1150el, Pavilion dm3z-1100 CTO, Pavilion DV1005EA, Pavilion dm3t-1000 CTO, Pavilion dm3z, Pavilion DV1005AP, Pavilion dm3-1190ee, Pavilion DV1004AP-PF354PA, Pavilion DV1004eAP, Pavilion DV1012AP, Pavilion DV1013AP, Pavilion DV1015LA, Pavilion DV1011AP, Pavilion DV1012LA, Pavilion DV1030EA, Pavilion dv1010AP, Pavilion DV1024AP, Pavilion DV1067EA, Pavilion dv1014AP, Pavilion DV1020AP, Pavilion DV1030AP, Pavilion DV1024LA, Pavilion DV1045CL, Pavilion DV1032AP, Pavilion DV1031AP, Pavilion DV1071EA, Pavilion DV1109EA, Pavilion dv1066ea, Pavilion DV1108AP, Pavilion DV1109AP, Pavilion DV1060US, Pavilion DV1106AP, Pavilion dv1122AP, Pavilion DV1049CL, Pavilion DV1102AP, Pavilion DV1116AP, Pavilion DV1100 Series, Pavilion DV1114AP, Pavilion DV1115LA, Pavilion DV1124AP, Pavilion DV1125AP, Pavilion DV1126AP, Pavilion DV1130US, Pavilion DV1135EA, Pavilion dv1145ea, Pavilion DV1130EA, Pavilion dv1133AP, Pavilion dv1139ea, Pavilion dv1129AP, Pavilion dv1132AP, Pavilion DV1136EA, Pavilion dv1155ea, Pavilion DV1153EA, Pavilion dv1152ea, Pavilion dv1170ea, Pavilion DV1180US, Pavilion DV1255EA, Pavilion DV1168EA, Pavilion DV1245CL, Pavilion DV1252EA, Pavilion DV1167EA, Pavilion DV1230EA, Pavilion DV1266EA, Pavilion DV1210US, Pavilion DV1215WM, Pavilion DV1263EA, Pavilion DV1206CL, Pavilion dv1258ea, Pavilion dv1259ea, Pavilion DV1275EA, Pavilion DV1300 Series, Pavilion DV1302XX, Pavilion dv1272ea, Pavilion DV1280EA, Pavilion DV1314AP, Pavilion dv1270ea, Pavilion DV1310 Series, Pavilion DV1313AP, Pavilion DV1301AP, Pavilion DV1309AP, Pavilion DV1311AP, Pavilion DV1319AP, Pavilion DV1317LA, Pavilion DV1317AP, Pavilion DV1327AP, Pavilion DV1328AP, Pavilion DV1340BR, Pavilion DV1326EA, Pavilion DV1335AP, Pavilion DV1338AP, Pavilion DV1321US, Pavilion DV1329AP, Pavilion DV1345AP, Pavilion DV1333AP, Pavilion DV1333EA, Pavilion DV1342AP, Pavilion dv1330AP, Pavilion DV1340US, Pavilion dv1341AP, Pavilion DV1351EA, Pavilion dv1355ea, Pavilion DV1363EA, Pavilion DV1348AP, Pavilion DV1353EA, Pavilion dv1474ea, Pavilion DV1347AP, Pavilion DV1430 Series, Pavilion dv1473ea, Pavilion DV1363AP, Pavilion dv1354AP, Pavilion DV1629 Series, Pavilion dv1448ea, Pavilion dv1608tn, Pavilion DV1550 Series, Pavilion dv1489ea, Pavilion DV1624 Series, Pavilion DV1700, Pavilion dv1617tn, Pavilion DV1688 Series, Pavilion dv1746tu, Pavilion dv1610tn, Pavilion DV1622 Series, Pavilion dv1723tu, Pavilion DV1610 Series, Pavilion dv1618tn, Pavilion dv1717tu, Pavilion DV2001tx, Pavilion DV2005tx, Pavilion DV2007tu, Pavilion DV2000z CTO, Pavilion DV2003tx, Pavilion DV2006tx, Pavilion DV2000, Pavilion DV2007tx, Pavilion DV2010 Series, Pavilion DV2006ea, Pavilion DV2008tu, Pavilion DV2009tu, Pavilion DV2014tu, Pavilion DV2010tu, Pavilion DV2016ea, Pavilion DV2012tx, Pavilion DV2016tx, Pavilion DV2015ea, Pavilion DV2019tx, Pavilion DV2020ea, Pavilion DV2029ea, Pavilion DV2018tu, Pavilion DV2028ea, Pavilion DV2029, Pavilion DV2017ea, Pavilion DV2026tu, Pavilion DV2031ea, Pavilion DV2024, Pavilion DV2024tu, Pavilion DV2031, Pavilion DV2023tu, Pavilion DV2030ea, Pavilion DV2030tu, Pavilion DV2033tx, Pavilion DV2035la, Pavilion DV2036ea, Pavilion DV2041, Pavilion DV2035ea, Pavilion DV2036, Pavilion DV2032ea, Pavilion DV2034tu, Pavilion DV2038tu, Pavilion DV2031tu, Pavilion DV2037 Series, Pavilion DV2037us, Pavilion DV2037tu, Pavilion DV2042tu, Pavilion DV2043tx, Pavilion DV2046tu, Pavilion DV2048tx, Pavilion DV2065, Pavilion DV2046, Pavilion DV2064, Pavilion DV2064ea, Pavilion DV2044, Pavilion DV2058, Pavilion DV2084ea, Pavilion DV2050us, Pavilion DV2054ea, Pavilion DV2083, Pavilion DV2050tx, Pavilion DV2080 Series, Pavilion DV2-1003AX, Pavilion DV2-1007AU, Pavilion DV2088xx, Pavilion dv2-1002au, Pavilion DV2080ea, Pavilion dv2-1000ep, Pavilion dv2-1001xx, Pavilion DV2097, Pavilion dv2-1000eo, Pavilion DV2-1020AX, Pavilion DV2090 Series, Pavilion DV2100 Series, Pavilion dv2-1001et, Pavilion DV2-1005AX, Pavilion DV2-1002AX, Pavilion DV2-1008AU, Pavilion dv2-1009au, Pavilion dv2-1010et, Pavilion dv2-1020es, Pavilion DV2-1010AX, Pavilion dv2-1010eo, Pavilion dv2-1020er, Pavilion dv2-1010au, Pavilion DV2101eu, Pavilion DV2-1024AX, Pavilion DV2-1009AX, Pavilion DV2-1018AX, Pavilion dv2-1023ef, Pavilion dv2-1015ee, Pavilion DV2-1016AX, Pavilion DV2-1023AX, Pavilion DV2-1029AX, Pavilion dv2-1030ed, Pavilion dv2-1030ew, Pavilion DV2-1027CA, Pavilion dv2-1030ea, Pavilion DV2103au, Pavilion DV2-1025AX, Pavilion DV2-1034AX, Pavilion DV2-1039WM, Pavilion dv2-1030en, Pavilion DV2-1031AX, Pavilion dv2-1035ea, Pavilion dv2-1040eb, Pavilion dv2-1040, Pavilion DV2103tu, Pavilion DV2-1043CA, Pavilion DV2104ea, Pavilion DV2108tx, Pavilion dv2-1040ew, Pavilion dv2-1080, Pavilion dv2-1080en, Pavilion dv2-1040eo, Pavilion dv2-1070eg, Pavilion DV2-1101AU, Pavilion dv2-1050en, Pavilion DV2106tx, Pavilion DV2-1100EG, Pavilion DV2104eu, Pavilion dv2-1090eg, Pavilion DV2109nr, Pavilion DV2-1125AX, Pavilion dv2-1107, Pavilion DV2-1106AU, Pavilion DV2-1102AX, Pavilion DV2-1106AX, Pavilion DV2-1112AX, Pavilion DV2-1102AU, Pavilion DV2-1108AX, Pavilion dv2110ea, Pavilion DV2-1101AX, Pavilion DV2-1120EL, Pavilion DV2111tx, Pavilion DV2-1121AX, Pavilion DV2-1124AX, Pavilion DV2-1117AX, Pavilion DV2-1120EO, Pavilion DV2-1129AX, Pavilion DV2-1130AX, Pavilion dv2-1125ea, Pavilion DV2-1126AX, Pavilion DV2115ea, Pavilion DV2-1125EE, Pavilion DV2-1131AX, Pavilion DV2-1140EN, Pavilion DV2112tu, Pavilion DV2-1130ES, Pavilion dv2-1160, Pavilion DV2-1137AX, Pavilion DV2-1199, Pavilion DV2116 Series, Pavilion dv2-1201ax, Pavilion DV2140tx, Pavilion DV2120la, Pavilion DV2119tx, Pavilion dv2-1210ax, Pavilion DV2127tx, Pavilion DV2-1199US, Pavilion DV2120tu, Pavilion DV2126tu, Pavilion DV2124TU, Pavilion DV2166eu, Pavilion DV2128tx, Pavilion DV2130br, Pavilion DV2129ea, Pavilion DV2131tx, Pavilion DV2131ea, Pavilion DV2144tx, Pavilion DV2141eu, Pavilion dv2130eu, Pavilion DV2202tx, Pavilion DV2147ea, Pavilion DV2140eu, Pavilion DV2201xx, Pavilion dv2207EA, Pavilion dv2132eu, Pavilion DV2152tx, Pavilion DV2158tx, Pavilion DV2132ea, Pavilion DV2150tx, Pavilion DV2156tx, Pavilion DV2153tx, Pavilion DV2171cl, Pavilion DV2175ea, Pavilion DV2171 Series, Pavilion DV2171ca, Pavilion DV2200ea, Pavilion DV2161tx, Pavilion DV2184ea, Pavilion dv2195ea, Pavilion DV2174 Series, Pavilion dv2180ea, Pavilion DV2190ea, Pavilion DV2201tu, Pavilion DV2204tx, Pavilion DV2204tu, Pavilion dv2203ca, Pavilion dv2205TU, Pavilion dv2213CL, Pavilion DV2206tx, Pavilion dv2211TX, Pavilion dv2213ca, Pavilion dv2205TX, Pavilion dv2210TX, Pavilion dv2215TU, Pavilion DV2205ea, Pavilion dv2210TU, Pavilion DV2214 Series, Pavilion dv2207TU, Pavilion dv2213TU, Pavilion dv2213TX, Pavilion DV2221 Series, Pavilion dv2225TX, Pavilion dv2227EA, Pavilion dv2219TX, Pavilion DV2225 Series, Pavilion DV2260br, Pavilion dv2218TX, Pavilion DV2249br, Pavilion DV2260 Series, Pavilion dv2226EA, Pavilion dv2245EA, Pavilion DV2250 Series, Pavilion DV2270 Series, Pavilion dv2268EA, Pavilion dv2267EA, Pavilion DV2290 Series, Pavilion dv2290EA, Pavilion dv2306EA, Pavilion DV2282ea, Pavilion dv2305EA, Pavilion dv2305TX, Pavilion DV2278ea, Pavilion dv2303TX, Pavilion dv2311tu, Pavilion DV2300 Series, Pavilion dv2301TU, Pavilion dv2310us, Pavilion DV2298ea, Pavilion dv2309TU, Pavilion DV2310 Series, Pavilion DV2312us, Pavilion dv2313tu, Pavilion dv2335EA, Pavilion dv2312tu, Pavilion DV2315us, Pavilion DV2320la, Pavilion DV2312 Series, Pavilion dv2315tu, Pavilion DV2320 Series, Pavilion dv2314TX, Pavilion DV2315 Series, Pavilion dv2350 Series, Pavilion dv2314tu, Pavilion dv2348EA, Pavilion dv2344EA, Pavilion DV2363ea, Pavilion dv2402au, Pavilion dv2403tu, Pavilion dv2360 Series, Pavilion dv2401tu, Pavilion dv2409tu, Pavilion dv2352EA, Pavilion dv2405au, Pavilion dv2408tu, Pavilion dv2402xx, Pavilion dv2404ca, Pavilion dv2406tu, Pavilion dv2414tx, Pavilion dv2516tu, Pavilion dv2410us, Pavilion dv2410tx, Pavilion dv2422la, Pavilion dv2419us, Pavilion dv2420la, Pavilion dv2430 Series, Pavilion dv2503xx, Pavilion dv2420ef, Pavilion dv2425la, Pavilion dv2503tu, Pavilion DV2500 Series, Pavilion dv2506xx, Pavilion dv2533tx, Pavilion dv2507tx, Pavilion dv2504xx, Pavilion dv2510 Series, Pavilion dv2509tx, Pavilion dv2517tx, Pavilion dv2519ea, Pavilion dv2508tu, Pavilion dv2518tu, Pavilion dv2525ea, Pavilion dv2514tx, Pavilion dv2521ee, Pavilion dv2610tx, Pavilion dv2511tu, Pavilion dv2519tu, Pavilion dv2521xx, Pavilion dv2510tu, Pavilion dv2525en, Pavilion dv2530ee, Pavilion dv2521tx, Pavilion dv2525ei, Pavilion dv2529tx, Pavilion dv2527tx, Pavilion dv2531ee, Pavilion dv2535tx, Pavilion dv2534tx, Pavilion dv2536tx, Pavilion dv2540ev, Pavilion dv2540 Series, Pavilion dv2555ez, Pavilion dv2602xx, Pavilion dv2539tx, Pavilion dv2550 Series, Pavilion dv2602ca, Pavilion dv2590 Series, Pavilion dv2603tu, Pavilion dv2613tx, Pavilion dv2607tu, Pavilion dv2611tu, Pavilion dv2613tu, Pavilion dv2606tu, Pavilion DV2610 Series, Pavilion dv2612ca,
-------------------
سازگاری پارت نامبر:
120765-001, 101898-001, 101880-001, 147671-002, 147671-001, 147663-001, 149527-001, 147679-002, 147679-001, 179725-003, 163444-001, 159224-001, 199231-001, 190621-001, 190526-001, 213514-001, 209126-001, 209124-001, 239427-004, 239427-001, 213563-001, 285288-001, 265602-001, 239704-001, 357978-001, 338136-001, 285546-001, 380467-001, 371790-001, 358909-001, 381090-001, 380467-004, 380467-003, 386315-001, 383494-001, 386315-002, 394278-001, 388929-001, 387661-001, 409843-001, 403810-001, 402018-001, B65602-001, 91-55068, 417220-001, PP003, PA-1651-02C, LPACQ3, 239427-003, 208190-001, PP2022, 287694-001, 239704-291, 319860-001, DC395A, A265, 374473-001, PPP002D, PP1006, PA-1650-02C, 163444-291, 128556-001, 0335A1865, 265602-011, 239427-002, 179725-001, 265602-061, 265602-031, 265602-021, 265602-AA1, 265602-291, 265602-081, 265602-D61, 265602-AG1, 265602-AD1, 371790-081, 371790-011, 319860-035, 371790-AD1, 371790-AA1, 371790-201, 403810-291, 380467-005, 371790-BB1, 609936-001, 534092-002, 534092-001, ADP-65HB FC, A065R01AL-HW01, 613149-003, DL606A, DC359A, HP-OK065B13, EG409AA, PA-1650-02H, P-0K065B13, HP-OK065B13 LF, PPP009D,
مشخصات فیزیکی آداپتور
اندازه سوکت 4.8mm * 1.7mm (میلی متر)
برند HP (اچ پی)
مشخصات فنی آداپتور
توان 65W (وات)
جریان خروجی 3.5A (آمپر)
ولتاژ خروجی 18.5V (ولت)
نظر جدید
اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری
پرسش جدید