شارژر لپ تاپ اچ پی 19.5ولت 3.3آمپر

شارژر لپ تاپ اچ پی 19.5ولت 3.3آمپر

?
306,000 تومان
تولید کننده:اچ پی | hp
کد محصول: 322601
موجودی: 153 عدد
گارانتی: گارانتی تعویض 6 ماهه کالاوییو
گزینه های در دسترس
شماره قطعه: A065R01DL
جریان خروجی: 3.3 آمپر
ولتاژ خروجی: 19.5 ولت
گارانتی: 6 ماه تعویض Kalaview
نام برند: اچ پی
کدینگ: 11702035
ابعاد کانکتور: 3.0*4.5 میلی متر
توان خروجی: 65 وات
-------------------
سازگاری مدل:
ENVY 17-2006tx, ENVY 17-2005tx, ENVY 17-2003ef, ENVY 17-2010tx, ENVY 17-2009tx, ENVY 17-2008tx, ENVY 17-2014tx, ENVY 17-2013tx, ENVY 17-2012tx, ENVY 17-2050eo, ENVY 17-2050eb, ENVY 17-2020ew, ENVY 17-2070nr, ENVY 17-2060ed, ENVY 17-2050es, ENVY 17-2080ed, ENVY 17-2077ez, ENVY 17-2075en, ENVY 17-2090eb, ENVY 17-2080ez, ENVY 17-2080en, ENVY 17-2090eo, ENVY 17-2090el, ENVY 17-2090eg, ENVY 17-2090nr 3D, ENVY 17-2090la, ENVY 17-2090es, ENVY 17-2095ez, ENVY 17-2093eg, ENVY 17-2092eo, ENVY 17-2100, ENVY 17-2099ez, ENVY 17-2099el, ENVY 17-2100ee, ENVY 17-2100ed, ENVY 17-2096eg, ENVY 17-2100er, ENVY 17-2100eo, ENVY 17-2100en, ENVY 17-2101ea, ENVY 17-2100tx, ENVY 17-2100ex, ENVY 17-2102tx, ENVY 17-2101tx, ENVY 17-2101er, ENVY 17-2106tx, ENVY 17-2104tx, ENVY 17-2103tx, ENVY 17-2109tx, ENVY 17-2108tx, ENVY 17-2107tx, ENVY 17-2110en, ENVY 17-2110eg, ENVY 17-2110ed, ENVY 17-2111tx, ENVY 17-2110tx, ENVY 17-2110eo, ENVY 17-2130eb, ENVY 17-2120ep, ENVY 17-2112tx, ENVY 17-2180ez, ENVY 17-2180el, ENVY 17-2130ew, ENVY 17-2190ef, ENVY 17-2170ez, ENVY 17-2190br, ENVY 17-2199ef, ENVY 17-2195ca 3D, ENVY 17-2195ca, ENVY 17-2280nr, ENVY 17-2199ez, ENVY 17-2199el, ENVY 17-3070, ENVY 17-3000, ENVY 17-2290nr, ENVY 17-3077NR, ENVY 17-3077, ENVY 17-3070NR, ENVY 17-3095, ENVY 17-3090NR, ENVY 17-3090, ENVY 17-3270, ENVY 17-3200, ENVY 17-3095CA, ENVY 17-3277NR, ENVY 17-3277, ENVY 17-3270NR, ENVY 17-3290NR 3D, ENVY 17-3290NR, ENVY 17-3290, ENVY 17t-2100 CTO, ENVY 17t Series, ENVY 17-j170ca Leap Motion SE, ENVY 17t-3200 3D, ENVY 17t-3200, ENVY 17t-2100 CTO 3D, ENVY 17t-j003, ENVY 17t-j000 Quad, ENVY 17t-j000, ENVY 17t-j100 Leap Motion QE, ENVY 17t-j100 Leap Motion, ENVY 17t-j003sg, ENVY 17t-j100 Select Edition, ENVY 17t-j100 Quad Edition, ENVY 4-1015tu, ENVY 4-1014tx, ENVY 4-1014tu, ENVY 6-1014tx, ENVY 6-1014tu, ENVY 4-1015tx, ENVY 6-1015tx, ENVY 6-1015tu, ENVY 6-1017tu, ENVY DV6-7217TX, ENVY DV6-7215TX, ENVY 6-1017tx, ENVY m6-1117tx, ENVY m6-1115tx, ENVY m6-1114tx, ENVY SELECT 17T-J000, ENVY SELECT 15T-J000, ENVY QUAD 15T-j000, ENVY Spectre 14-3000ea, ENVY Sleekbook 6-1015tx, ENVY Sleekbook 6-1014tx, ENVY Spectre 14-3103tu, ENVY Spectre 14-3102tu, ENVY Spectre 14-3101tu, ENVY Spectre 14-3106tu, ENVY Spectre 14-3105tu, ENVY Spectre 14-3104tu, ENVY Spectre 14-3109tu, ENVY Spectre 14-3108tu, ENVY Spectre 14-3107tu, ENVY Spectre 14-3112tu, ENVY Spectre 14-3111tu, ENVY Spectre 14-3110tu, ENVY Spectre 14-3115tu, ENVY Spectre 14-3114tu, ENVY Spectre 14-3113tu, ENVY TouchSmart 14-k000 CTO, HP ENVY TouchSmart 14 Series, ENVY Spectre 14-3200ef, ENVY TouchSmart 14-k002tx Sleekbook, ENVY TouchSmart 14-k001xx, ENVY TouchSmart 14-k001tx Sleekbook, ENVY TouchSmart 14-k005tx, ENVY TouchSmart 14-k004tx Sleekbook, ENVY TouchSmart 14-k003tx, ENVY TouchSmart 14-k012tx, ENVY TouchSmart 14-k010us Sleekbook, ENVY TouchSmart 14-k005tx Sleekbook, ENVY TouchSmart 14-k023tx, ENVY TouchSmart 14-k022tx, ENVY TouchSmart 14-k020us Ultrabook, ENVY TouchSmart 14-k028tx, ENVY TouchSmart 14-k025tx, ENVY TouchSmart 14-k024tx, ENVY TouchSmart 14-k039tx, ENVY TouchSmart 14-k035tx, ENVY TouchSmart 14-k029tx, ENVY TouchSmart 14-k045tx, ENVY TouchSmart 14-k044tx, ENVY TouchSmart 14-k042tx, ENVY TouchSmart 14-k074ca, ENVY TouchSmart 14-k047tx, ENVY TouchSmart 14-k046tx, ENVY TouchSmart 14-k102tx Ultrabook, ENVY TouchSmart 14-k101tx Ultrabook, ENVY TouchSmart 14-k100eo Ultrabook, ENVY TouchSmart 14-k110nr Ultrabook, ENVY TouchSmart 14-k110eo, ENVY TouchSmart 14-k107tx Ultrabook, ENVY TouchSmart 14-k112nr, ENVY TouchSmart 14-k111nr, ENVY TouchSmart 14-k110tx, ENVY TouchSmart 14-k119tx, ENVY TouchSmart 14-k118tx, ENVY TouchSmart 14-k112tx, ENVY TouchSmart 14-k126tx, ENVY TouchSmart 14-k124tx Ultrabook, ENVY TouchSmart 14-k120us Ultrabook, ENVY TouchSmart 14-k134tu Ultrabook, ENVY TouchSmart 14-k127tx Ultrabook, HP ENVY TouchSmart 15 Series, ENVY TouchSmart 14z Series, ENVY TouchSmart 14t-k100 Ultrabook CTO, ENVY TouchSmart 15-j013ea, ENVY TouchSmart 15-j011tx, ENVY TouchSmart 15-j010eo, ENVY TouchSmart 15-j018tx, ENVY TouchSmart 15-j017tx, ENVY TouchSmart 15-j014sr, ENVY TouchSmart 15-j020us, ENVY TouchSmart 15-j020tx, ENVY TouchSmart 15-j020eb, ENVY TouchSmart 15-j023sa, ENVY TouchSmart 15-j023cl, ENVY TouchSmart 15-j021tx, ENVY TouchSmart 15-j024sa, ENVY TouchSmart 15-j024ea, ENVY TouchSmart 15-j023tx, ENVY TouchSmart 15-j026sr, ENVY TouchSmart 15-j026er, ENVY TouchSmart 15-j025sr, ENVY TouchSmart 15-j032tx, ENVY TouchSmart 15-j030us, ENVY TouchSmart 15-j029tx, ENVY TouchSmart 15-j034eo, ENVY TouchSmart 15-j034el, ENVY TouchSmart 15-j033es, ENVY TouchSmart 15-j036tx, ENVY TouchSmart 15-j036eo, ENVY TouchSmart 15-j035tx, ENVY TouchSmart 15-j039so, ENVY TouchSmart 15-j039eo, ENVY TouchSmart 15-j038tx, ENVY TouchSmart 15-j040us, ENVY TouchSmart 15-j040tx, ENVY TouchSmart 15-j040eb, ENVY TouchSmart 15-j046tx, ENVY TouchSmart 15-j043tx, ENVY TouchSmart 15-j042tx, ENVY TouchSmart 15-j050us Quad Edition, ENVY TouchSmart 15-j050us, ENVY TouchSmart 15-j050ex, ENVY TouchSmart 15-j051nr, ENVY TouchSmart 15-j051ei, ENVY TouchSmart 15-j051ea, ENVY TouchSmart 15-j053cl, ENVY TouchSmart 15-j052nr, ENVY TouchSmart 15-j051sa, ENVY TouchSmart 15-j055ee, ENVY TouchSmart 15-j053xx, ENVY TouchSmart 15-j053tx, ENVY TouchSmart 15-j063cl, ENVY TouchSmart 15-j057cl, ENVY TouchSmart 15-j055se, ENVY TouchSmart 15-j073ca, ENVY TouchSmart 15-j070us, ENVY TouchSmart 15-j067cl, ENVY TouchSmart 15-j078sf, ENVY TouchSmart 15-j078ca, ENVY TouchSmart 15-j073cl, ENVY TouchSmart 15-j081sf, ENVY TouchSmart 15-j080us, ENVY TouchSmart 15-j080ez, ENVY TouchSmart 15-j095ef, ENVY TouchSmart 15-j091ef, ENVY TouchSmart 15-j084eg, ENVY TouchSmart 15-j099ef, ENVY TouchSmart 15-j098sf, ENVY TouchSmart 15-j098ef, ENVY TouchSmart 15t-j100 Quad Edition, ENVY TouchSmart 15-j170us, ENVY TouchSmart 15z Series, ENVY TouchSmart 15t-j100 Select Edition, ENVY TouchSmart 15z-j000 CTO, ENVY TouchSmart 17-j010dx, ENVY TouchSmart 17-j000, HP ENVY TouchSmart 17 Series, ENVY TouchSmart 17-j030us, ENVY TouchSmart 17-j023cl, ENVY TouchSmart 17-j017cl, ENVY TouchSmart 17-j043cl, ENVY TouchSmart 17-j037cl, ENVY TouchSmart 17-j078ca, ENVY TouchSmart 17-j182nr, ENVY TouchSmart 17-j141nr, ENVY TouchSmart 17-j130us, ENVY TouchSmart 17t-j000 Quad Edition CTO, ENVY TouchSmart 17-j185nr, ENVY TouchSmart Ultrabook 4-1217tu, ENVY TouchSmart 17z Series, ENVY TouchSmart 17t-j100 Quad Edition, ENVY TouchSmart m7-j020dx, ENVY TouchSmart m7-j010dx, ENVY TouchSmart m7-j003xx, ENVY Touchsmart m7-j120dx, ENVY TouchSmart m7-j078ca, ENVY TouchSmart m7-j178ca, ENVY TouchSmart Ultrabook 4-1117tu, ENVY TouchSmart M7z Series, ENVY TouchSmart M7t Series, ENVY Ultrabook 4-1017tx, ENVY Ultrabook 4-1017tu, ENVY TouchSmart Ultrabook 4-1170ez, Pavilion 15-p106ni, Pavilion 15-p106ne, Pavilion 15-p106na, Pavilion 15-p106no, Pavilion 15-p106nl, Pavilion 15-p106nia, Pavilion 15-p106nt, Pavilion 15-p106ns, Pavilion 15-p106nr, Pavilion 15 Series, Pavilion 15-p106tx, Pavilion 15-p106nx, Chromebook 14 CD570M 14.0 16GB/16 PC, Chromebook 14 14-x010nr, Chromebook 14-X, Chromebook 14 CD570M 14.0 4GB/32 PC, Chromebook 14 CD570M 14.0 4GB/16 PC, Chromebook 14 CD570M 14.0 32GB/32 PC, Chromebook 14-2015la LTNA, Chromebook 14 G3 PCNB, Chromebook 14 G3, Chromebook 14-X000NO, Chromebook 14-X000NA, Chromebook 14-X00, Chromebook 14-X001NO, Chromebook 14-X001NF, Chromebook 14-X001ND, Chromebook 14-X002NO, Chromebook 14-X002ND, Chromebook 14-X001TU, Chromebook 14-X003NF, Chromebook 14-X003ND, Chromebook 14-X002TU, Chromebook 14-X004NA, Chromebook 14-X003TU, Chromebook 14-X003NO, Chromebook 14-X005NA, Chromebook 14-X004TU, Chromebook 14-X004ND, Chromebook 14-X006TU, Chromebook 14-X006NA, Chromebook 14-X005TU, Chromebook 14-X010CA, Chromebook 14-X008TU, Chromebook 14-X007TU, Chromebook 14-X010NZ, Chromebook 14-X010NS, Chromebook 14-X010NR, Chromebook 14-X012NF, Chromebook 14-X011NF, Chromebook 14-X010WM, Chromebook 14-X013NF, Chromebook 14-X013DX, Chromebook 14-X014NF, Chromebook 14-X017NA, Chromebook 14-X016NA, Chromebook 14-X015WM, Chromebook 14-X021DS, Chromebook 14-X020NR, Chromebook 14-X020NA, Chromebook 14-X023DS, Chromebook 14-X022DS, Chromebook 14-X021NA, Chromebook 14-X030NR, Chromebook 14-X030NB, Chromebook 14-X023NA, Chromebook 14-X040NR, Chromebook 14-X031NB, Chromebook 14-X030NZ, Chromebook 14-X054NA, Chromebook 14-X050NR, Chromebook 14-X050NA, Chromebook 11-2100nr, Chromebook 14-X056NA, Chromebook 14-X055NA, Chromebook 11 G4, Chromebook 11 G3, Chromebook 11 G1, Chromebook 11-2102tu, Chromebook 210 G1, Chromebook 11-2101tu, Chromebook 11-2199nf, Chromebook 11-2104tu, Chromebook 11-2103tu, Chromebook 11-2100nr, Chromebook 11-2100nd, Chromebook 11-2101nf, Chromebook 11 N2840, Chromebook 11 N2830, Chromebook 11-2110nr, Chromebook N6R28AA, Chromebook N6R26AA, Chromebook N1C10UA, HP 350 Series, Chromebook N6R32AA, Chromebook N6R30AA, HP 355 Series, HP 340 Series, HP 350 G1 Series, TouchSmart 15-AC142DX, HP 340 G1 Series, HP 355 G2 Series, Pavilion 246 G4 Series, Pavilion 245 G4 Series, Pavilion 240 G4 Series, Pavilion 256 G4 Series, Pavilion 255 G4 Series, Pavilion 250 G4 Series, Pavilion 14-ac073TU, Pavilion 14-ac072TU, Pavilion 14-ac000, Pavilion 14-ac100, Pavilion 14-ac080no, Pavilion 14-ac a, Pavilion 14-ac100ne, Pavilion 14-ac100nd, Pavilion 14-ac100na, Pavilion 14-ac100nv, Pavilion 14-ac100nl, Pavilion 14-ac100nia, Pavilion 14-ac101la, Pavilion 14-ac100ur, Pavilion 14-ac100nx, Pavilion 14-ac101nf, Pavilion 14-ac101ne, Pavilion 14-ac101na, Pavilion 14-af000, Pavilion 14-ac199ur, Pavilion 14-ac101ng, Pavilion 14-af117AU, Pavilion 14-af100AU, Pavilion 14-af001AU, Pavilion 14-af119AU, Pavilion 14-af118AU, Pavilion 14-af117la, Pavilion 14-AF180NR, Pavilion 14-af121AU, Pavilion 14-af120AU, Pavilion 14g-ad002TX, Pavilion 14g-ad001TU, Pavilion 14g-ad000, Pavilion 14g-ad100, Pavilion 14g-ad007TX, Pavilion 14g-ad003TX, Pavilion 14q-aj001TX, Pavilion 14q-aj000, Pavilion 14q, Pavilion 14q-aj100, Pavilion 14q-aj003TX, Pavilion 14q-aj002TX, Pavilion 14q-aj103TX, Pavilion 14q-aj102TX, Pavilion 14q-aj101TX, Pavilion 14T-AC000, Pavilion 14q-aj105TX, Pavilion 14q-aj104TX, Pavilion 15-ac097TU, Pavilion 15-ac000, Pavilion 14Z-AF000, Pavilion 15-ac098nx, Pavilion 15-ac098nia, Pavilion 15-ac097ur, Pavilion 15-ac099nia, Pavilion 15-ac098ur, Pavilion 15-ac098TU, Pavilion 15-ac100, Pavilion 15-ac099ur, Pavilion 15-ac099TU, Pavilion 15-ac100nia, Pavilion 15-ac100ni, Pavilion 15-ac100nf, Pavilion 15-ac198TU, Pavilion 15-ac121dx, Pavilion 15-ac100nd, Pavilion 15-ac199nia, Pavilion 15-ac199ne, Pavilion 15-ac198TX, Pavilion 15-ac199ur, Pavilion 15-ac199TX, Pavilion 15-ac199TU, Pavilion 15-ac502TU, Pavilion 15-ac501TU, Pavilion 15-ac500, Pavilion 15-ac505TU, Pavilion 15-ac504TU, Pavilion 15-ac503TU, Pavilion 15-ac600ur, Pavilion 15-ac600, Pavilion 15-ac506TU, Pavilion 15-ac602TU, Pavilion 15-ac601TX, Pavilion 15-ac601TU, Pavilion 15-ac603TX, Pavilion 15-ac603TU, Pavilion 15-ac602TX, Pavilion 15-ac605TU, Pavilion 15-ac604TX, Pavilion 15-ac604TU, Pavilion 15-ac608TU, Pavilion 15-ac607TU, Pavilion 15-ac606TU, Pavilion 15-af091ng, Pavilion 15-af087nw, Pavilion 15-af075N, Pavilion 15-af100na, Pavilion 15-af100, Pavilion 15-af093ng, Pavilion 15-af100nia, Pavilion 15-af100nf, Pavilion 15-af100nc, Pavilion 15g-ad000, Pavilion 15G, Pavilion 15-af131dx, Pavilion 15g-ad003TX, Pavilion 15g-ad002TX, Pavilion 15g-ad001TX, Pavilion 15g-ad006TX, Pavilion 15g-ad005TX, Pavilion 15g-ad004TX, Pavilion 15g-ad101TX, Pavilion 15g-ad100, Pavilion 15g-ad007TX, Pavilion 15g-ad104TX, Pavilion 15g-ad103TX, Pavilion 15g-ad102TX, Pavilion 15g-ad107TX, Pavilion 15g-ad106TX, Pavilion 15g-ad105TX, Pavilion 15g-ad110TX, Pavilion 15g-ad109TX, Pavilion 15g-ad108TX, Pavilion 15q-aj001TX, Pavilion 15q-aj000, HP Pavilion 15Q, Pavilion 15q-aj004TX, Pavilion 15q-aj003TX, Pavilion 15q-aj002TX, Pavilion 15q-aj100, Pavilion 15q-aj006TX, Pavilion 15q-aj005TX, Pavilion 15q-aj103TX, Pavilion 15q-aj102TX, Pavilion 15q-aj101TX, Pavilion 15q-aj107TX, Pavilion 15q-aj105TX, Pavilion 15q-aj104TX, Pavilion 15q-aj110TX, Pavilion 15q-aj109TX, Pavilion 15q-aj108TX, Pavilion 15T-AC100, Pavilion 15T-AC000, Pavilion 15q-aj111TX, Pavilion 15-AY161TX, Pavilion 15-AY160TX, Pavilion 15Z-AF000, Pavilion 15-AY163TX, Pavilion 15-AY163NR, Pavilion 15-AY162TX, Pavilion 15-AY166TX, Pavilion 15-AY165TX, Pavilion 15-AY164TX, Pavilion 15-AY167TX, Pavilion 15-AY167SA, Pavilion 15-AY167NA, Pavilion 15-AY168TX, Pavilion 15-AY168SA, Pavilion 15-AY168NA, HP CQ14 Series, Pavilion 15-AY169TX, Pavilion 15-AY169NR, Presario 14-a001tu Series, Presario 14-a000 Series, HP CQ15 Series, Presario 14-a003tx Series, Presario 14-a002tx Series, Presario 14-a001tx Series, Presario 14-a104tx Series, Presario 14-a101tx Series, Presario 14-a100 Series, Presario 14-d001ax Series, Presario 14-d001au Series, Presario 14-a105tx Series, Presario 14-d002tx Series, Presario 14-d001tx Series, Presario 14-d001tu Series, Presario 14-d003la Series, Presario 14-d003ax Series, Presario 14-d003au Series, Presario 14-d004ax Series, Presario 14-d004au Series, Presario 14-d003tx Series, Presario 14-d005au Series, Presario 14-d004tx Series, Presario 14-d004tu Series, Presario 14-d006au Series, Presario 14-d005tx Series, Presario 14-d005ax Series, Presario 14-d006tu Series, Presario 14-d006la Series, Presario 14-d006ax Series, Presario 14-d007ax Series, Pesario 14-d007la Series, Presario 14-d007au Series, Presario 14-d008tx Series, Presario 14-d008tu Series, Presario 14-d008au Series, Presario 14-d009tu Series, Presario 14-d009au Series, Presario 14-d009tx Series, Presario 14-h000 Series, Presario 14-d010tu Series, Presario 14-d010au Series, Presario 15-a001ef Series, Presario 15-a000 Series, Presario 14-S000 Series, Presario 15-a001tu Series, Presario 15-a001sf Series, Presario 15-a001ef Series, Presario 15-a002tu Series, Presario 15-a002tu Series, Presario 15-a001tu Series, Presario 15-a003sa Series, Presario 15-a003ea Series, Presario 15-a003ea Series, Presario 15-a003sf Series, Presario 15-a003sf Series, Presario 15-a003sa Series, Presario 15-a006sf Series, Presario 15-a004sg Series, Presario 15-a004sg Series, Presario 15-a006sg Series, Presario 15-a006sg Series, Presario 15-a006sf Series, Presario 15-a007sz Series, Presario 15-a007sf Series, Presario 15-a007sf Series, Presario 15-a010sb Series, Presario 15-a010eb Series, Presario 15-a007sz Series, Presario 15-a013nf Series, Presario 15-a013nf Series, Presario 15-a010sb Series, Presario 15-a024sg Series, Presario 15-a019sg Series, Presario 15-a019sg Series, Presario 15-a026eg Series, Presario 15-a026eg Series, Presario 15-a024sg Series, Presario 15-a052sg Series, Presario 15-a026sg Series, Presario 15-a026sg Series, Presario 15-a054so Series, Presario 15-a054so Series, Presario 15-a052sg Series, Presario 15-a100 Series, Presario 15-a055so Series, Presario 15-a055so Series, Presario 15-d000sl Series, Presario 15-d000se Series, Presario 15-d000ee Series, Presario 15-d002ee Series, Presario 15-d001sl Series, Presario 15-d001au Series, Presario 15-d002ss Series, Presario 15-d002sl Series, Presario 15-d002se Series, Presario 15-d003sl Series, Presario 15-d003se Series, Presario 15-d003ee Series, Presario 15-d006au Series, Presario 15-d005au Series, Presario 15-d004au Series, Presario 15-d008ee Series, Presario 15-d007se Series, Presario 15-d007ee Series, Presario 15-d011tu Series, Presario 15-d010ca Series, Presario 15-d008se Series, Presario 15-d013sl Series, Presario 15-d013c Series, Presario 15-d012tu Series, Presario 15-d020ca Series, Presario 15-d017cl Series, Presario 15-d014tu Series, Presario 15-g059wm Series, Presario 15-d089wm Series, Presario 15-d020dx Series, Presario 15-h000nb Series, Presario 15-h000na Series, Presario 15-h000 Series, Presario 15-h000sa Series, Presario 15-h000no Series, Presario 15-h000nb Series, Presario 15-h000sf Series, Presario 15-h000sd Series, Presario 15-h000sb Series, Presario 15-h000ss Series, Presario 15-h000ss Series, Presario 15-h000sg Series, Presario 15-h001no Series, Presario 15-h001nl Series, Presario 15-h001la Series, Pavilion 14-r000 Series, Pavilion 14-g000 Series, Presario 15-h001sf Series, Pavilion 15-g000 Series, Pavilion 14-w000 Series, Pavilion 14-r100 Series, Pavilion 15-r000, Pavilion 15-h000, Pavilion 15-g100 Series, EliteBook 1040 G1, HP BL06XL series, Pavilion 15-r100, EliteBook Folio 1040 G2, EliteBook Folio 1040 G1, EliteBook 1040 G2, Pavilion 14-N Touchsmart Series, Pavilion 15-N Touchsmart Series, HP 250 Series, TouchSmart 14-N200 Series, TouchSmart 14-N100 Series, TouchSmart 14-N000 Series, TouchSmart 15-N000 Series, TouchSmart 14z-N200 Series, TouchSmart 14z-N100 Series, TouchSmart 15-N200 Series, TouchSmart 15-N151XX Series, TouchSmart 15-N100 Series, TouchSmart 15T-N200 Series, TouchSmart 15T-N100 Series, TouchSmart 15-N200NR Series, Pavilion 14-N000 Touchsmart Series, TouchSmart 15Z-N200 Series, TouchSmart 15Z-N100 Series, Pavilion 14-n000sc Touchsmart Series, Pavilion 14-n000sa Touchsmart Series, Pavilion 14-n000ej Touchsmart Series, Pavilion 14-n001TX Touchsmart Series, Pavilion 14-n001TU Touchsmart Series, Pavilion 14-n001AX Touchsmart Series, Pavilion 14-n002TX Touchsmart Series, Pavilion 14-n002TU Touchsmart Series, Pavilion 14-n002AX Touchsmart Series, Pavilion 14-n003la Touchsmart Series, Pavilion 14-n003ej Touchsmart Series, Pavilion 14-n003ax Touchsmart Series, Pavilion 14-n004AX Touchsmart Series, Pavilion 14-n003TX Touchsmart Series, Pavilion 14-n003TU Touchsmart Series, Pavilion 14-n005la Touchsmart Series, Pavilion 14-n005AX Touchsmart Series, Pavilion 14-n004TX Touchsmart Series, Pavilion 14-n005TX Touchsmart Series, Pavilion 14-n005TU Touchsmart Series, Pavilion 14-n004TU Touchsmart Series, Pavilion 14-n006TX Touchsmart Series, Pavilion 14-n006TU Touchsmart Serie, Pavilion 14-n006AX Touchsmart Series, Pavilion 14-n007TU Touchsmart Series, Pavilion 14-n007la Touchsmart Series, Pavilion 14-n007AX Touchsmart Series, Pavilion 14-n008TX Touchsmart Series, Pavilion 14-n008TU Touchsmart Series, Pavilion 14-n007TX Touchsmart Series, Pavilion 14-n009TU Touchsmart Series, Pavilion 14-n009la Touchsmart Series, Pavilion 14-n009AX Touchsmart Series, Pavilion 14-n010br Touchsmart Series, Pavilion 14-n010AX Touchsmart Series, Pavilion 14-n009TX Touchsmart Series, Pavilion 14-n011ex Touchsmart Series, Pavilion 14-n011au Touchsmart Series, Pavilion 14-n010sx Touchsmart Series, Pavilion 14-n012au Touchsmart Series, Pavilion 14-n011TX Touchsmart Series, Pavilion 14-n011sx Touchsmart Series, Pavilion 14-n013AX Touchsmart Series, Pavilion 14-n012eo Touchsmart Series, Pavilion 14-n012AX Touchsmart Series,
-------------------
سازگاری پارت نامبر:
709985-003, 709985-002, 709985-001, 709986-002, 709986-001, 709985-004, 709987-001, 709986-004, 709986-003, 710412-001, 709987-003, 709987-002, 714149-001, 710414-001, 710413-001, 714158-001, 714149-003, 714149-002, 719309-001, 714657-001, 714159-001, 740015-001, 721092-001, 719309-003, 741427-001, 740015-003, 740015-002, A045R07DH, 854054-002, 741727-001, ADP-45FE B, AD9043-022G2, A090A07DL, ADP-90WH D, ADP-90WH, ADP-45WD B, H6Y89AA, H6Y83AA, H6Y82AA, HSTNN-CA15, H6Y90AA, HSTNN-DA15, HSTNN-DA13, HSTNN-CA40, HSTNN-LA35, HSTNN-DA40, HSTNN-DA35, PA-1650-32HE, PA-1450-36HE, HSTNN-LA40, PA-1900-34HE, PA-1650-34HE, PA-1650-34H, PPP012C-S, PPP012D-S,
مشخصات فیزیکی آداپتور
اندازه سوکت 4.5mm * 3.0mm (میلی متر)
برند HP (اچ پی)
مشخصات فنی آداپتور
توان 65W (وات)
جریان خروجی 3.3A (آمپر)
ولتاژ خروجی 19.5V (ولت)
نظر جدید
اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری
پرسش جدید