در حال بارگذاری...

دستگاه دماسنج بدن بریسک مدل DMT-4132
موجودی: 1 عدد
131,000 تومان
146,000 تومان
در حال بارگذاری...

دستگاه دماسنج بدن بریسک مدل DMT-4233
موجودی: 3 عدد
140,000 تومان
155,000 تومان
در حال بارگذاری...

کاف فشار سنج وکتو مدل 0100 مشکی
موجودی: 3 عدد
168,000 تومان
در حال بارگذاری...

کاف فشار سنج گلامور مدل 01 مشکی
موجودی: 1 عدد
220,000 تومان
235,000 تومان
در حال بارگذاری...

نوار تست قند خون گالا مدل TD-4277 بسته 100 عددی
موجودی: 2 عدد
308,000 تومان
324,000 تومان
در حال بارگذاری...

دستگاه فشارسنج فرش لایف مدل B3 مشکی
موجودی: 1 عدد
429,000 تومان
517,000 تومان
در حال بارگذاری...

دستگاه فشارسنج فرش لایف مدل T5 سفید
موجودی: 1 عدد
605,000 تومان
660,000 تومان
در حال بارگذاری...

گوشی طبی پزشکی بی ول مدل WS-3 بنفش
موجودی: 1 عدد
655,000 تومان
668,000 تومان
در حال بارگذاری...

در حال بارگذاری...

در حال بارگذاری...

در حال بارگذاری...

دستگاه فشارسنج اکیومد مدل KJ-106 مشکی
موجودی: 2 عدد
902,000 تومان
913,000 تومان
در حال بارگذاری...