قلم تست قند خون مدل FASTTOUCH CODE1

موجودی: 1 عدد
54,000 تومان
در حال بارگذاری...

دستگاه دماسنج بدن وکتو مدل DT101

موجودی: 2 عدد
66,000 تومان
در حال بارگذاری...

کاف فشار سنج 2MD GOLD مدل 337 مشکی

موجودی: 1 عدد
112,000 تومان
در حال بارگذاری...

کاف فشار سنج وکتو مدل 0100 مشکی

موجودی: 1 عدد
120,000 تومان
در حال بارگذاری...

گوشی طبی پزشکی بی ول مدل WS-1 زرشکی

موجودی: 2 عدد
128,000 تومان
در حال بارگذاری...

چسب زخم کامفیل مدل 3539

موجودی: 3 عدد
139,000 تومان
در حال بارگذاری...

کاف فشار سنج گلامور مدل 01 مشکی

موجودی: 1 عدد
143,000 تومان
در حال بارگذاری...

در حال بارگذاری...

در حال بارگذاری...

در حال بارگذاری...

در حال بارگذاری...

دستگاه دماسنج بدن بیورر مدل BY11 طرح سگ

موجودی: 7 عدد
182,000 تومان
در حال بارگذاری...

در حال بارگذاری...

در حال بارگذاری...

در حال بارگذاری...

در حال بارگذاری...

در حال بارگذاری...

دستگاه فشارسنج سرجیا مدل HS-20A طوسی

موجودی: 4 عدد
397,000 تومان
در حال بارگذاری...

در حال بارگذاری...

دستگاه فشارسنج بریسک مدل TY-A02 مشکی

موجودی: 2 عدد
428,000 تومان
در حال بارگذاری...

در حال بارگذاری...

کاف فشار سنج گلامور مدل COMFORT مشکی

موجودی: 1 عدد
439,000 تومان