باتری لپ تاپ توشیبا PA3634 6Cell

باتری لپ تاپ توشیبا PA3634 6Cell

?
691,000 تومان
تولید کننده:توشیبا | toshiba
کد محصول: 354012
موجودی: 15 عدد
گارانتی: Toshiba باتری لپ تاپ توشیبا PA3634 6Cell Laptop Battery
وزن: 320gr
SKU: PA3634U-1BAS , PA3817U-1BRS , PABAS178
ظرفیت: 4000 میلی آمپر ساعت
ولتاژ: 11.7~10.8 ولت
سلول: 6 سل
قدرت: 45 وات ساعت
سازنده: توشیبا
ابعاد: 21cm*4cm*1.5cm
رنگ: مشکی
-------------------
سازگاری مدل:
Toshiba Satellite U505-SP2990A, Toshiba Satellite U505-S2961, Toshiba Satellite U505-S2950WH, Toshiba Satellite U505-SP2916R, Toshiba Satellite U505-S2935, Toshiba Satellite U500-ST632, Toshiba Satellite U505-S2975, Toshiba Satellite U505-S2925W, Toshiba Satellite U505-S2005, Toshiba Satellite U505-S2950, Toshiba Satellite U505-S2012, Toshiba Satellite U500-ST6344, Toshiba Satellite U505-S2960, Toshiba Satellite U505, Toshiba Satellite U405-S2911, Toshiba Satellite U500-186, Toshiba Satellite U500-ST5305, Toshiba Satellite U405-S2857, Toshiba Satellite U500-10Z, Toshiba Satellite U405-ST550W, Toshiba Satellite U405-S2854, Toshiba Satellite U500-10U, Toshiba Satellite U405-S29151, Toshiba Satellite U405-S2833, Toshiba Satellite U405-S2824, Toshiba Satellite U400-ST6301, Toshiba Satellite U400-144, Toshiba Satellite U405D-S284, Toshiba Satellite U400-17H, Toshiba Satellite U400-11Q, Toshiba Satellite U400-15E, Toshiba Satellite Pro U500-EZ1311, Toshiba Satellite Pro U400-SP2804C, Toshiba Satellite U400-12R, Toshiba Satellite Pro U500-1E5, Toshiba Satellite Pro U400-SP2804, Toshiba Satellite U400-10J, Toshiba Satellite Pro U500, Toshiba Satellite Pro U400-SP1801, Toshiba Satellite U400-14P, Toshiba Satellite Pro U400-SP2908R, Toshiba Satellite Pro U400-S1301, Toshiba Satellite U400-10I, Toshiba Satellite Pro U400-SP2908A, Toshiba Satellite Pro U400-S1002V, Toshiba Satellite Pro U400-153, Toshiba Satellite Pro U400, Toshiba Satellite Pro M300-S1002V, Toshiba Satellite Pro U400-13D, Toshiba Satellite Pro PS300C-04KET, Toshiba Satellite Pro M300-EZ1001V, Toshiba Satellite Pro U400-13O, Toshiba Satellite Pro PS300C-03ZET, Toshiba Satellite Pro M300, Toshiba Satellite Pro U400-142, Toshiba Satellite Pro PS300C-03EKM, Toshiba Satellite Pro C660D-1CE, Toshiba Satellite Pro C650-13D, Toshiba Satellite Pro C660-2F5, Toshiba Satellite Pro C660-2DJ, Toshiba Satellite Pro C660D, Toshiba Satellite Pro C660-1NR, Toshiba Satellite Pro C660-171, Toshiba Satellite Pro C660-2DH, Toshiba Satellite Pro C660-1NQ, Toshiba Satellite Pro C660-1V0, Toshiba Satellite Pro C660-29V, Toshiba Satellite Pro C660-219, Toshiba Satellite Pro C660-16X, Toshiba Satellite Pro C660-255, Toshiba Satellite Pro C660-1LM, Toshiba Satellite Pro C660-16R, Toshiba Satellite Pro C660-1RZ, Toshiba Satellite Pro C660-111, Toshiba Satellite Pro C650-139, Toshiba Satellite Pro C660-16W, Toshiba Satellite Pro C650-14H, Toshiba Satellite Pro C650/017, Toshiba Satellite Pro C660-16N, Toshiba Satellite Pro C650-11Z, Toshiba Satellite Pro C650-17G, Toshiba Satellite Pro C650-121, Toshiba Satellite Pro C650D-10Z, Toshiba Satellite P775-S7238, Toshiba Satellite Pro C650/00Y, Toshiba Satellite P775D-S7360, Toshiba Satellite P775D, Toshiba Satellite P775-S7320, Toshiba Satellite P775-S7234, Toshiba Satellite P775-100, Toshiba Satellite P775-S7236, Toshiba Satellite P755-S5392, Toshiba Satellite P770-ST4NX1, Toshiba Satellite P775, Toshiba Satellite P755-S5278, Toshiba Satellite P755-S5262, Toshiba Satellite P770-ST5GX2, Toshiba Satellite P755-S5390, Toshiba Satellite P755D-S5266, Toshiba Satellite P770-ST5GX1, Toshiba Satellite P755-S5274, Toshiba Satellite P755-S5268, Toshiba Satellite P755-S5396, Toshiba Satellite P755-S5261, Toshiba Satellite P755, Toshiba Satellite P755-S5263, Toshiba Satellite P750-ST4NX2, Toshiba Satellite P750/0NW, Satellite P755-S5259, Toshiba Satellite P750-ST4N02, Toshiba Satellite P750-00Y, Toshiba Satellite P750-ST5N01, Toshiba Satellite P750-136, Toshiba Satellite P750-13N, Toshiba Satellite P750/02K, Toshiba Satellite P750/0MR, Toshiba Satellite P745D, Toshiba Satellite P750/02S, Toshiba Satellite P750/02J, Toshiba Satellite P745D, Toshiba Satellite P750/01Y, Toshiba Satellite P745-S4250, Toshiba Satellite M645-S4070, Toshiba Satellite P745, Toshiba Satellite P740-BT4N22, Toshiba Satellite M640-ST3N01X, Toshiba Satellite P740-ST4N01, Toshiba Satellite M645-SP4010M, Toshiba Satellite M640-BT2N22, Toshiba Satellite M645-S4062, Toshiba Satellite M645-S4049, Toshiba Satellite M645-S4047, Toshiba Satellite M511, Toshiba Satellite M505-S4940, Toshiba Satellite M505D-S4000RD, Toshiba Satellite M505-S4972, Toshiba Satellite M505-S4949, Toshiba Satellite M500-ST6444, Toshiba Satellite M505-S4022, Toshiba Satellite M338, Toshiba Satellite M319, Toshiba Satellite M500-ST54X1, Toshiba Satellite M328, Toshiba Satellite M310, Toshiba Satellite M500-ST6421, Toshiba Satellite M323, Toshiba Satellite M305-S4819, Toshiba Satellite M500, Toshiba Satellite M305-S4991E, Toshiba Satellite M305-S4815, Toshiba Satellite M305-S4826, Toshiba Satellite M305D-S48441, Toshiba Satellite M305D-S4831, Toshiba Satellite M301, Toshiba Satellite M300-600, Toshiba Satellite L515-SP4929A, Toshiba Satellite M300-ST4060, Toshiba Satellite L515-SP4032L, Toshiba Satellite L515-SC3002, Toshiba Satellite M300, Toshiba Satellite L537, Toshiba Satellite L515-SP4015, Toshiba Satellite L515-SP4032M, Toshiba Satellite L515-SP4031M, Toshiba Satellite L515-S4925, Toshiba Satellite M300-900, Toshiba Satellite L515-SP3013M, Toshiba Satellite L515-S4962, Toshiba Satellite L515-SP3014M, Toshiba Satellite L510-02Q, Toshiba Satellite L310, Toshiba Satellite L515-S4007, Toshiba Satellite L510-02S, Toshiba Satellite C660D-194, Toshiba Satellite L515, Toshiba Satellite L510-01Q, Toshiba Satellite C660D-15Z, Toshiba Satellite L510-02R, Toshiba Satellite L323, Toshiba Satellite C660D-15H, Toshiba Satellite C660D-15D, Toshiba Satellite C660D-150, Toshiba Satellite C660D-10D, Toshiba Satellite C660D-151, Toshiba Satellite C660D-10P, Toshiba Satellite C660D, Toshiba Satellite C660D-124, Toshiba Satellite C660D-152, Toshiba Satellite C660-28V, Toshiba Satellite C660D-155, Toshiba Satellite C660D-140, Toshiba Satellite C660-23N, Toshiba Satellite C660-2GM, Toshiba Satellite C660-2F2, Toshiba Satellite C660-2E3, Toshiba Satellite C660-23T, Toshiba Satellite C660-220, Toshiba Satellite C660-1LD, Toshiba Satellite C660-21Z, Toshiba Satellite C660-217, Toshiba Satellite C660-1L2, Toshiba Satellite C660-1NJ, Toshiba Satellite C660-1F1, Toshiba Satellite C660-1D7, Toshiba Satellite C660-1JX, Toshiba Satellite C660-15T, Toshiba Satellite C660-119, Toshiba Satellite C660-1JJ, Toshiba Satellite C660-156, Toshiba Satellite C660-10T, Toshiba Satellite C660-18C, Toshiba Satellite C655-SP6009M, Toshiba Satellite C660-17E, Toshiba Satellite C660-106, Toshiba Satellite C655-S9530, Toshiba Satellite C655-S5312, Toshiba Satellite C660-03C, Toshiba Satellite C655-S5333, Toshiba Satellite C655-SP6001M, Toshiba Satellite C660-184, Toshiba Satellite C655-SP6007L, Toshiba Satellite C655-S5310, Toshiba Satellite C655-SP6011L, Toshiba Satellite C655-S9520D, Toshiba Satellite C655-S5225, Toshiba Satellite C655-SP6001L, Toshiba Satellite C655-S5119, Toshiba Satellite C655-S5142, Toshiba Satellite C655-S5211, Toshiba Satellite C655-S5208, Toshiba Satellite C655-S5090, Toshiba Satellite C655-S5206, Toshiba Satellite C655-S5056, Toshiba Satellite C655-S5047, Toshiba Satellite C655-S5125, Toshiba Satellite C655D-SP6004M, Toshiba Satellite C655D-S5232, Toshiba Satellite C655-S5082, Toshiba Satellite C655D-S5337, Toshiba Satellite C655D-S5202, Toshiba Satellite C655D-S5334, Toshiba Satellite C655D-S5136, Toshiba Satellite C655D-S5046, Toshiba Satellite C655D-S5209, Toshiba Satellite C655D-S5192, Toshiba Satellite C655D-S5135, Toshiba Satellite C655D-S5331, Toshiba Satellite C655D-S5130, Toshiba Satellite C655D-S5063, Toshiba Satellite C655D-S5143, Toshiba Satellite C655D-S5087, Toshiba Satellite C655D-S5045, Toshiba Satellite C655D-S5124, Toshiba Satellite C655D-S5042, Toshiba Satellite C655, Toshiba Satellite C655D-S5057, Toshiba Satellite C655D-S5043, Toshiba Satellite C650D-ST2NX2, Toshiba Satellite C655D, Toshiba Satellite C655D, Toshiba Satellite C655, Toshiba Satellite C655D-S5044, Toshiba Satellite C650-ST5NX1, Toshiba Satellite C650D-ST2N01, Toshiba Satellite C650D-BT2N13, Toshiba Satellite C650D-11E, Toshiba Satellite C650D-10K, Toshiba Satellite C650D-12C, Toshiba Satellite C650D-112, Toshiba Satellite C650-1CR, Toshiba Satellite C650D-11R, Toshiba Satellite C650D-11K, Toshiba Satellite C650-1CP, Toshiba Satellite C650D-BT2N11, Toshiba Satellite C650-1E1, Toshiba Satellite C650-1CN, Toshiba Satellite C650-191, Toshiba Satellite C650-17Z, Toshiba Satellite C650-02S, Toshiba Satellite C650-154, Toshiba Satellite C650-034, Toshiba Satellite C645D-SP4134L, Toshiba Satellite C650-101, Toshiba Satellite C650-031, Toshiba Satellite C645D-SP4018M, Toshiba Satellite C645D-SP4130L, Toshiba Satellite C645D-SP4130, Toshiba Satellite C645D-SP4018L, Toshiba Satellite C650-01E, Toshiba Satellite C645D, Toshiba Satellite A665-SP6012M, Toshiba Satellite C645D-SP4017L, Toshiba Satellite A665-SP6012L, Toshiba Satellite A665-SP6011M, Toshiba Satellite A665-SP6011L, Toshiba Satellite A665-S6081, Toshiba Satellite A665-S6054, Toshiba Satellite A665-S6086, Toshiba Satellite A665-S5199X, Toshiba Satellite A665-S5185, Toshiba Satellite A665-S6095, Toshiba Satellite A665-S5180, Toshiba Satellite A665D-S6075, Toshiba Satellite A665-SP6002L, Toshiba Satellite A665-S5179, Toshiba Satellite A665-S5173, Toshiba Satellite A665D-S6091, Toshiba Satellite A665D-S5172, Toshiba Satellite A665D, Toshiba Satellite A665D-S6084, Toshiba Satellite A665-3DV7, Toshiba Satellite A665, Toshiba Satellite A665D-S6051, Toshiba Satellite A665-3DV11X, Toshiba Satellite A665-3DV10X, Toshiba Satellite A665, Toshiba Satellite A660-ST2N03, Toshiba Satellite A665-3DV, Toshiba Satellite A660-ST3NX2X, Toshiba Satellite A660-ST2N01, Toshiba Satellite A660-ST2N02, Toshiba Satellite A660-ST3NX1, Toshiba Satellite A660-ST2NX2, Toshiba Satellite A660-ST2GX1, Toshiba Satellite A660D-BT2N23, Toshiba Satellite A660-BT2N22, Toshiba Satellite A655-10013D, Toshiba Satellite A660-BT3N25X, Toshiba Satellite A655-S6056, Toshiba Portege M823, Toshiba Satellite A660-BT2N25, Toshiba Satellite A660-BT2N23, Toshiba Portege M819, Toshiba Satellite A660-BT3G25X, Toshiba Satellite A655-S6070, Toshiba Portege M805, Toshiba Portege M822, Toshiba Dynabook T351/46CB, Toshiba Dynabook T351/34CB, Toshiba Portege M800-10W, Toshiba Dynabook T350/56BB, Toshiba Dynabook SS M50 200C/3W, Toshiba Portege M800-10C, Toshiba Dynabook T350/34BR, Toshiba Dynabook T350/46BW, Toshiba Dynabook SS M50 226E/3W, Toshiba Dynabook Qosmio T550/T4BB, Toshiba Dynabook EX/48MWHMA, Toshiba Dynabook Qosmio T560/T4AB, Toshiba Dynabook EX/56MWH, Toshiba Dynabook CX/45KWH, Toshiba Dynabook Qosmio T560/T4AW, Toshiba Dynabook CX/48F,
-------------------
سازگاری پارت نامبر:
TS-M305, PABAS229, PABAS228, PABAS230, PABAS227, PABAS178, PABAS116, PABAS117, PABAS118, PA3638U-1BAP, PA3636U-1BRL, PA3636U-1BAL, PA3634U-1BRS, PA3635U-1BRM, PA3635U-1BAM, PA3634U-1BAS,
مشخصات فیزیکی باتری
رنگ مشکی
مشخصات فنی باتری
سلول 6 سل
ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت
ولتاژ 11.7~10.8 ولت
نظر جدید
اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری
پرسش جدید