باتری لپ تاپ سونی BPS2-6Cell مشکی

باتری لپ تاپ سونی BPS2-6Cell مشکی

?
620,000 تومان
تولید کننده:سونی | sony
کد محصول: 354210
موجودی: 26 عدد
گارانتی: Sony باتری لپ تاپ سونی BPS2 6Cell مشکی Laptop Battery
وزن: 302gr
SKU: VGP-BPS2
ظرفیت: 4000 میلی آمپر ساعت
ولتاژ: 11.7~10.8 ولت
سلول: 6 سل
قدرت: 45 وات ساعت
سازنده: سونی
ابعاد: 21cm*5cm*2cm
رنگ: مشکی
-------------------
سازگاری مدل:
Sony VGN-SZ, Sony VGN-SZ3, Sony VGN-FE30B, Sony VGN-AR21, Sony VGN-N17C, Sony VGN-FE33, Sony PCG-7D1L, Sony PCG-7A2L, Sony PCG-7D3L, Sony PCG-6Q1L, Sony PCG-6P1P, Sony PCG-6N1L, Sony PCG-6L3L, Sony PCG-6N3L, Sony PCG-6H4L, Sony VGN-SZ81S, Sony PCG-6G2L, Sony PCG-6F1L, Sony VGN-SZ440, Sony PCG-6C1N, Sony VGN-SZ83S, Sony VGN-SZ42C, Sony VGN-SZ82S, Sony VGN-SZ1HP, Sony VGN-N250E, Sony VGN-N150P, Sony VGN-N330N, Sony VGN-FT31B, Sony VGN-FS92S, Sony VGN-N27GH, Sony VGN-FS71B, Sony VGN-FS32B, Sony VGN-FT51B, Sony VGN-FS28C, Sony VGN-FS25C, Sony VGN-FS91S, Sony VGN-FJ91S, Sony VGN-FJ92S, Sony VGN-FS30B, Sony VGN-FE48C, Sony VGN-FJ90S, Sony VGN-FS23B, Sony VGN-FE41Z, Sony VGN-FE31M, Sony VGN-FJ78C, Sony VGN-FE28B, Sony VGN-FE11S, Sony VGN-FE48C, Sony VGN-FE21S, Sony VGN-FE15C, Sony VGN-FE28H, Sony VGN-AR80S, Sony VGN-AR91S, Sony VGN-FE18C, Sony VGN-AR50B, Sony VGN-AR21B, Sony VGN-AR81S, Sony VGN-AR31E, Sony VGC-LB91S, Sony VGC-LA38T, Sony VGC-LA38G, Sony VGC-LB53B, Sony VGC-LA38C, Sony VGN-SZ3XPC, Sony VGN-SZ83HS, Sony VGN-SZ92PS, Sony VGN-SZ82PS, Sony VGN-SZ3WPX, Sony VGN-SZ80PS, Sony VGN-SZ381P, Sony VGN-SZ72BB, Sony VGN-SZ38TP, Sony VGN-SZ36TP, Sony VGN-SZ330P, Sony VGN-SZ36CP, Sony VGN-SZ320P, Sony VGN-SZ35CP, Sony VGN-SZ32CP, Sony VGN-SZ480E, Sony VGN-SZ480N, Sony VGN-SZ27CP, Sony VGN-SZ25CP, Sony VGN-SZ220B, Sony VGN-SZ46CN, Sony VGN-SZ18GP, Sony VGN-SZ440N, Sony VGN-SZ170P, Sony VGN-SZ45CN, Sony VGN-SZ440E, Sony VGN-SZ140P, Sony VGN-N37GHB, Sony VGN-SZ432N, Sony VGN-SZ43CN, Sony VGN-N38E/W, Sony VGN-N31M/W, Sony VGN-N250EW, Sony VGN-N21Z/W, Sony VGN-N21E/W, Sony VGN-N11H/W, Sony VGN-FT73DB, Sony VGN-FT90PS, Sony VGN-FS875P, Sony VGN-FS750F, Sony VGN-FS8900, Sony VGN-FS740Q, Sony VGN-FS830W, Sony VGN-FS760Q, Sony VGN-FS730W, Sony VGN-FS715P, Sony VGN-FS730F, Sony VGN-FS675P, Sony VGN-FS645P, Sony VGN-FS660W, Sony VGN-FS635B, Sony VGN-FS550P, Sony VGN-FS500B, Sony VGN-FS550F, Sony VGN-FS415M, Sony VGN-FS520B, Sony VGN-FS625B, Sony VGN-FS315E, Sony VGN-FS315B, Sony VGN-FS25SP, Sony VGN-FS285M, Sony VGN-FS25GP, Sony VGN-FS285H, Sony VGN-FS215E, Sony VGN-FS18GP, Sony VGN-FS215S, Sony VGN-FS18TP, Sony VGN-FS15TP, Sony VGN-FS115B, Sony VGN-FS115M, Sony VGN-FJ91PS, Sony VGN-FE690P, Sony VGN-FE32HW, Sony VGN-FE35GP, Sony VGN-FE21HR, Sony VGN-AR90PS, Sony VGN-FE21/W, Sony VGN-FE25GP, Sony VGN-AR390E, Sony VGN-AR28GP, Sony VGN-AR71DB, Sony VGN-SZ3XWPC, Sony VGN-SZ3HP/B, Sony VGN-AR290G, Sony VGN-SZ70B/B, Sony VGN-SZ483NC, Sony VGN-SZ3HRPB, Sony VGN-SZ320CP, Sony VGN-SZ1XRPC, Sony VGN-SZ5MN/B, Sony VGN-SZ140PC, Sony VGN-SZ 81PS, Sony VGN-SZ4VN/X, Sony VGN-N385E/W, Sony VGN-SZ12C/B, Sony VGN-SZ1HP/B, Sony VGN-N350E/B, Sony VGN-N270E/W, Sony VGN-N395E/W, Sony VGN-N250QEW, Sony VGN-N230E/B, Sony VGN-N365E/B, Sony VGN-N150G/W, Sony VGN-N170G/W, Sony VGN-N230N/B, Sony VGN-N170G/T, Sony VGN-N130G/B, Sony VGN-N19EP/B, Sony VGN-FS92PS1, Sony VGN-FS91PSY, Sony VGN-N150P/B, Sony VGN-FS742/W, Sony VGN-FS740FP, Sony VGN-FS92PS6, Sony VGN-FS680/W, Sony VGN-FS640QW, Sony VGN-FS810/W, Sony VGN-FE48G/H, Sony VGN-FE690GB, Sony VGN-FS710/W, Sony VGN-FE53B/W, Sony VGN-FE45T/W, Sony VGN-FS630/W, Sony VGC-LB61B/P, Sony VGN-AR290FG, Sony VGN-FE32H/W, Sony VGN-SZ4VWN/X, Sony VGC-LB63B/W, Sony VGC-LB63B/P, Sony VGN-SZ483N/C, Sony VGN-SZ381P/X, Sony VGN-SZ3VWP/X, Sony VGN-SZ476N/C, Sony VGN-SZ48TN/C, Sony VGN-SZ320CQP, Sony VGN-SZ180P/C, Sony VGN-SZ33TP/B, Sony VGN-SZ281P/X, Sony VGN-SZ43GN/B, Sony VGN-SZ46TN/C, Sony VGN-SZ170P/C, Sony VGN-SZ436N/B, Sony VGN-SZ16CP/C, Sony VGN-SZ140P/B, Sony VGN-AR390, Sony VGN-SZ140P/A, Sony VGN-SZ140P/C, Sony VGN-FS775P/H, Sony VGN-FS660P/W, Sony VGN-SZ13CP/B, Sony VGN-FS625B/W, Sony VGN-FJ78GP/B, Sony VGN-FE32HB/W, Sony VGN-FT, Sony VGN-FS, Sony VGN-SZ480N/W1, Sony VGN-AR, Sony VGN-K50, Sony VGN-K70, Sony VGN-N370, Sony VGN-FS8900P3K1, Sony VGN-FS875P/HK1, Sony VGN-N385, Sony VGN-N325, Sony VGN-N395, Sony VGN-N270, Sony VGN-N250, Sony VGN-N350, Sony VGN-N150, Sony VGN-K70B, Sony VGN-N330, Sony VGN-FE31, Sony VGN-FE28, Sony VGN-N160, Sony PCG-7V1L, Sony PCG-7Q1L, Sony PCG-7N1L, Sony VGN-SZ320, Sony PCG-7R2L, Sony PCG-7K1L, Sony VGN-SZ230, Sony VGN-SZ330, Sony VGN-SZ281, Sony VGN-SZ110, Sony VGN-SZ280, Sony VGN-SZ250, Sony VGN-FS980, Sony VGN-SZ450, Sony VGN-SZ150, Sony VGN-FS715, Sony VGN-N250G, Sony VGN-N110G, Sony VGN-FS675, Sony VGN-FS770, Sony VGN-FS750, Sony VGN-FS515, Sony VGN-FS680, Sony VGN-FS645, Sony VGN-FE670, Sony VGN-FS640, Sony VGN-FS630, Sony VGN-FE680, Sony VGN-FS625, Sony VGN-FE600, Sony VGN-AR290, Sony VGN-FE590, Sony VGN-FE650,
-------------------
سازگاری پارت نامبر:
VGP-BPL2, VGP-BPS2, B-5477, VGP-BPS2B, VGP-BPS2A, VGP-BPS2C, PCGABPZ51, VGP-BPL2B, VGP-BPL2C, VGP-BPS2AZ, A1527399A, VGP-BPL2A, LBSNBPL2BG17, B002YWES96, B001QWTZDE, 4-672-723-01, 4-681-318-01, A-8067-869-A, B86WXYVWX29408, B87IJKWXY28449, 4-681-201-02, B79UVWOPQ28952, B80PQRPQR29433, B82JKLRST25135, B66TUVBCD28787, B73GHIIJK29483, B77RSTMNO27521, CS-BPL9HB-72806745, CS-BPS9NB-72806743, B68QRSDEF29291, CS-BPS2ADB-72806760, CS-BPL8DB-72806751, CS-BPL9DB-72806747, CS-BPL13HB-72806754, CS-BPL13DT-72806757,
مشخصات فیزیکی باتری
رنگ مشکی
مشخصات فنی باتری
سلول 6 سل
ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت
ولتاژ 11.7~10.8 ولت
نظر جدید
اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری
پرسش جدید