کیبورد لپ تاپ ایسر Aspire 3810

کیبورد لپ تاپ ایسر Aspire 3810

?
161,000 تومان
کد محصول: 552
موجودی: در انبار
گارانتی: Black,US Layout

گزینه های در دسترس

این محصول کیبورد های زیر را پشتیبانی می کند ، در صورت نیاز می توانید هر کدام یک از موارد ذیل را انتخاب نمائید:


رنگ: مشکی
قالب کشور سازنده: UK Layout
شماره سریال: ACKEY011B-UK
-------------------
رنگ: مشکی
قالب کشور سازنده: US Layout
شماره سریال: ACKEY011B-US
-------------------
سازگاری با مدل های زیر:
3810, 3810t, 3810t timeline, 3810t-351g25, 3810t-351g25n, 3810t-352g32na, 3810t-354g32n, 3810t-6415, 3810t-944g32n, 3810t-h22, 3810t-h22f, 3810t-s22, 3810t-s22f, 3810tz-4880, 4535, 4535g, 4735, 4736, 4736g, 4736z, 4736zg, 4810, 4810-4439, 4810t, 4810t timeline, 4810t-352g32mn, 4810t-353g25mn, 4810t-8480, 4810tg-r23, 4810tg-r23f, 4810tz-4011, 4935, 4935g, 4935g-644g32mn,
-------------------
سازگاری با پارت نامبرهای زیر:
002-09c63lha01, 6037b0039201, 6037b0039202, 6037b0039203, 6037b0039207, 6037b0039208, 6037b0039213, 6037b0039215, 6037b0039217, 6037b0039220, 6037b0039223, 6037b0043216, 6037b0043222, 90.4cq07.c0t, 90.4cq07.s0a, 90.4hl07.c0g, 90.4hl07.s0f, 90.4hl07.s1d, 9j.n1p82.00e, 9j.n1p82.00f, 9j.n1p82.00g, 9j.n1p82.00r, 9j.n1p82.00s, 9j.n1p82.00u, 9j.n1p82.106, 9j.n1p82.10n, 9j.n1p82.10r, 9j.n1p82.10s, 9j.n1p82.10u, 9j.n1p82.11a, 9j.n1p82.11b, 9j.n1p82.11d, 9j.n1p82.203, 9j.n1p82.20a, 9j.n1p82.20f, 9j.n1p82.20r, 9j.n1p82.20s, 9j.n1p82.20t, 9j.n1p82.21d, 9j.n1p82.22m, 9j.n1p82.a03, 9j.n1p82.a0a, 9j.n1p82.a0s, 9j.n1p82.a1b, 9j.n1p82.a1d, 9j.n1p82.k06, 9j.n1p82.k0a, 9j.n1p82.k0e, 9j.n1p82.k0f, 9j.n1p82.k0g, 9j.n1p82.k0n, 9j.n1p82.k0q, 9j.n1p82.k0r, 9j.n1p82.k0s, 9j.n1p82.k0t, 9j.n1p82.k0u, 9j.n1p82.k2m, 9j.n1p82.q1b, 9j.n2c82.000, 9j.n2c82.00a, 9j.n2c82.00e, 9j.n2c82.00f, 9j.n2c82.00g, 9j.n2c82.00s, 9j.n2c82.00u, 9j.n2c82.01d, 9j.n5982.21d, 9z.n1p82.20e, 9z.n1p82.20f, 9z.n1p82.q1d, aezq1600010, aezq1700210, aezq1e00110, aezq1r00010, kb.i140a.058, kb.i140a.069, kb.i140a.077, kb.i140a.079, kb.i140a.087, kb.i140a.206, kb.i140a.229, kb.i140a.609, kb.i140a.859, kbi140a068, kbi140a071, kbi140a072, kbi140a076, kbi140a079, kbi140a083, kbi140a084, kbi140a087, kbi140a229, mp-04653u4-698x, mp-09c63su6930, mp-09c66d06930, mp-09c66tq6442, mp-09g26d0, mp-09g26d0-442, mp-09g26gb-920, mp-09g26pa-698, mp-09l66gb6930, nak-am00u, nak-amk0a, nak-amk0t, nsk-am00e, nsk-am00f, nsk-am00g, nsk-am00r, nsk-am00s, nsk-am106, nsk-am10n, nsk-am10r, nsk-am10s, nsk-am10u, nsk-am11a, nsk-am11b, nsk-am11d, nsk-am203, nsk-am20a, nsk-am20e, nsk-am20f, nsk-am20g, nsk-am20r, nsk-am20s, nsk-am20t, nsk-am21d, nsk-am22m, nsk-ama03, nsk-ama0a, nsk-ama0s, nsk-ama1b, nsk-ama1d, nsk-amk06, nsk-amk0f, nsk-amk0g, nsk-amk0r, nsk-amk0s, nsk-amk0u, nsk-amk2m, nsk-amq1b, nsk-ap000, nsk-ap00a, nsk-ap00e, nsk-ap00f, nsk-ap00g, nsk-ap00s, nsk-ap00u, nsk-ap01d, nsk-h321d, pk130020800, pk130701a21, pk1307o1a01, pk1307o1a03, pk1307o1a11, pk1307o1a16, pk1307o1a21, pk1307r1a01, pk1307r1a03, pk1307r1a21, pk1307r1a30, pk130c92a12, pk13lw80160, pk13zho01r0, pk13zhu01r0, v104626bk1, v104630bs1, v104630dk3, v104630ds3, v104646as3,
مشخصات فیزیکی کیبورد
مشخصات فنی کیبورد
شماره سریال ACKEY011B-UK , ACKEY011B-US
قالب کشور سازنده UK Layout , US Layout

پرسش جدید

اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری
سازگاری با مدل های زیر:
3810 , 3810t , 3810t timeline , 3810t-351g25 , 3810t-351g25n , 3810t-352g32na , 3810t-354g32n , 3810t-6415 , 3810t-944g32n , 3810t-h22 , 3810t-h22f , 3810t-s22 , 3810t-s22f , 3810tz-4880 , 4535 , 4535g , 4735 , 4736 , 4736g , 4736z , 4736zg , 4810 , 4810-4439 , 4810t , 4810t timeline , 4810t-352g32mn , 4810t-353g25mn , 4810t-8480 , 4810tg-r23 , 4810tg-r23f , 4810tz-4011 , 4935 , 4935g , 4935g-644g32mn ,
-------------------
سازگاری با پارت نامبرهای زیر:
002-09c63lha01 , 6037b0039201 , 6037b0039202 , 6037b0039203 , 6037b0039207 , 6037b0039208 , 6037b0039213 , 6037b0039215 , 6037b0039217 , 6037b0039220 , 6037b0039223 , 6037b0043216 , 6037b0043222 , 90.4cq07.c0t , 90.4cq07.s0a , 90.4hl07.c0g , 90.4hl07.s0f , 90.4hl07.s1d , 9j.n1p82.00e , 9j.n1p82.00f , 9j.n1p82.00g , 9j.n1p82.00r , 9j.n1p82.00s , 9j.n1p82.00u , 9j.n1p82.106 , 9j.n1p82.10n , 9j.n1p82.10r , 9j.n1p82.10s , 9j.n1p82.10u , 9j.n1p82.11a , 9j.n1p82.11b , 9j.n1p82.11d , 9j.n1p82.203 , 9j.n1p82.20a , 9j.n1p82.20f , 9j.n1p82.20r , 9j.n1p82.20s , 9j.n1p82.20t , 9j.n1p82.21d , 9j.n1p82.22m , 9j.n1p82.a03 , 9j.n1p82.a0a , 9j.n1p82.a0s , 9j.n1p82.a1b , 9j.n1p82.a1d , 9j.n1p82.k06 , 9j.n1p82.k0a , 9j.n1p82.k0e , 9j.n1p82.k0f , 9j.n1p82.k0g , 9j.n1p82.k0n , 9j.n1p82.k0q , 9j.n1p82.k0r , 9j.n1p82.k0s , 9j.n1p82.k0t , 9j.n1p82.k0u , 9j.n1p82.k2m , 9j.n1p82.q1b , 9j.n2c82.000 , 9j.n2c82.00a , 9j.n2c82.00e , 9j.n2c82.00f , 9j.n2c82.00g , 9j.n2c82.00s , 9j.n2c82.00u , 9j.n2c82.01d , 9j.n5982.21d , 9z.n1p82.20e , 9z.n1p82.20f , 9z.n1p82.q1d , aezq1600010 , aezq1700210 , aezq1e00110 , aezq1r00010 , kb.i140a.058 , kb.i140a.069 , kb.i140a.077 , kb.i140a.079 , kb.i140a.087 , kb.i140a.206 , kb.i140a.229 , kb.i140a.609 , kb.i140a.859 , kbi140a068 , kbi140a071 , kbi140a072 , kbi140a076 , kbi140a079 , kbi140a083 , kbi140a084 , kbi140a087 , kbi140a229 , mp-04653u4-698x , mp-09c63su6930 , mp-09c66d06930 , mp-09c66tq6442 , mp-09g26d0 , mp-09g26d0-442 , mp-09g26gb-920 , mp-09g26pa-698 , mp-09l66gb6930 , nak-am00u , nak-amk0a , nak-amk0t , nsk-am00e , nsk-am00f , nsk-am00g , nsk-am00r , nsk-am00s , nsk-am106 , nsk-am10n , nsk-am10r , nsk-am10s , nsk-am10u , nsk-am11a , nsk-am11b , nsk-am11d , nsk-am203 , nsk-am20a , nsk-am20e , nsk-am20f , nsk-am20g , nsk-am20r , nsk-am20s , nsk-am20t , nsk-am21d , nsk-am22m , nsk-ama03 , nsk-ama0a , nsk-ama0s , nsk-ama1b , nsk-ama1d , nsk-amk06 , nsk-amk0f , nsk-amk0g , nsk-amk0r , nsk-amk0s , nsk-amk0u , nsk-amk2m , nsk-amq1b , nsk-ap000 , nsk-ap00a , nsk-ap00e , nsk-ap00f , nsk-ap00g , nsk-ap00s , nsk-ap00u , nsk-ap01d , nsk-h321d , pk130020800 , pk130701a21 , pk1307o1a01 , pk1307o1a03 , pk1307o1a11 , pk1307o1a16 , pk1307o1a21 , pk1307r1a01 , pk1307r1a03 , pk1307r1a21 , pk1307r1a30 , pk130c92a12 , pk13lw80160 , pk13zho01r0 , pk13zhu01r0 , v104626bk1 , v104630bs1 , v104630dk3 , v104630ds3 , v104646as3 ,