کیبورد لپ تاپ ایسر Aspire 5338

کیبورد لپ تاپ ایسر Aspire 5338

?
168,000 تومان
کد محصول: 772
موجودی: 402 عدد
گارانتی: Black,US Layout
این محصول کیبورد های زیر را پشتیبانی می کند ، در صورت نیاز می توانید هر کدام یک از موارد ذیل را انتخاب نمائید:


رنگ: مشکی
قالب کشور سازنده: UK Layout
شماره سریال: ACKEY006B-UK
-------------------
رنگ: مشکی
قالب کشور سازنده: US Layout
شماره سریال: ACKEY006B-US
-------------------
سازگاری با مدل های زیر:
5236, 5242, 5338, 5340, 5410, 5410t, 5536, 5536g, 5538, 5538g, 5542, 5542g, 5738, 5738dg, 5738dzg, 5738g, 5738pg, 5738pzg, 5738z, 5738zg, 5739, 5739g, 5740, 5740dg, 5740g, 5741, 5741g, 5741z, 5741zg, 5810, 5810t, 5810t timeline, 5810t-354g32mn, 5810t-8929, 5810t-8952, 5810t-944g32mn, 5810t-d34, 5810t-d34f, 5810tg-d45, 5810tg-d45f, 5810tz-4112, 5810tz-4238, 5810tz-4274, 5810tz-4657, 5810tzg, 7336, 7340, 7340g, 7535, 7535g, 7735, 7735g, 7735z, 7735zg, 7736, 7736g, 7736z, 7736zg, 7738, 7738g, 7740, 7740g, travelmate 8571, travelmate 8571g, travelmate 8571t,
-------------------
سازگاری با پارت نامبرهای زیر:
90.4cd07.c0g, 90.4cd07.s0f, 90.4cd07.s0g, 90.4cd07.s0r, 90.4cd07.s0s, 90.4cd07.s0u, 90.4cd07.s1d, 90.4cd07.s1f, 90.4cd07.s1k, 90.4ch07.c0u, 90.4ch07.s06, 90.4ch07.s0e, 90.4ch07.s0g, 90.4ch07.s0r, 90.4ch07.s0s, 90.4ch07.s0t, 90.4ch07.s0u, 90.4ch07.s1a, 90.4ch07.s1b, 90.4ch0t.s10, 90.4hv07.s06, 90.4hv07.s0f, 90.4hv07.s0g, 90.4hv07.s0s, 90.4hv07.s0t, 90.4hv07.s0u, 90.4hv07.s1d, 9j.4ch07.s0t, 9j.4ch07.s0u, 9j.n1h82.001, 9j.n1h82.006, 9j.n1h82.00a, 9j.n1h82.00e, 9j.n1h82.00f, 9j.n1h82.00g, 9j.n1h82.00r, 9j.n1h82.00s, 9j.n1h82.00u, 9j.n1h82.01a, 9j.n1h82.01d, 9j.n1h82.12m, 9j.n1h82.a0e, 9j.n1h82.a0f, 9j.n1h82.a0g, 9j.n1h82.a0r, 9j.n1h82.a0s, 9j.n1h82.a0t, 9j.n1h82.a1a, 9j.n1h82.a1b, 9j.n1h82.a1d, 9j.n1h82.k06, 9j.n1h82.k0a, 9j.n1h82.k0f, 9j.n1h82.k0r, 9j.n1h82.k0s, 9j.n1h82.k0t, 9j.n1h82.k1d, 9j.n1h82.k1k, 9j.n1h82.q06, 9j.n1h82.q0a, 9j.n1h82.q0f, 9j.n1h82.q0r, 9j.n1h82.q1a, 9j.n2382.00r, 9j.n2b82.006, 9j.n2b82.00e, 9j.n2b82.00f, 9j.n2b82.00r, 9j.n2b82.00s, 9j.n2b82.00u, 9j.n2b82.01a, 9j.n2b82.01d, 9j.n2b82.01n, 9j.n2b82.02m, 9z.n1h82.10e, 9z.n1h82.10f, 9z.n1h82.10g, 9z.n1h82.10r, 9z.n1h82.10s, 9z.n1h82.10t, 9z.n1h82.10u, 9z.n1h82.11d, 9z.n1h82.11k, 9z.n1h82.c06, 9z.n1h82.c0a, 9z.n1h82.c0g, 9z.n1h82.c0r, 9z.n1h82.c0u, 9z.n1h82.c1a, 9z.n1h82.c1b, 9z.n1h82.c1d, 9z.n1h82.l00, 9z.n1h82.l0q, 9z.n1h82.l0s, 9z.n1h82.l1d, 9z.n1h82.s0h, 9z.n3m82.q1d, 9z.nh182.l0g, aeql1y00010, aezk6b00010, aezk6f00010, aezk6i00110, aezk6n00010, aezk6p00010, aezk6q00010, aezk6r00010, aezk6t00010, aezk6t00110, aezr7400010, aezr7700010, aezr7e00010, aezr7g00010, aezr7n00110, aezr7p00010, aezr7r00010, aezr7s00010, aezy8700010, aezy8b00010, aezy8d00010, aezy8e00010, aezy8f00010, aezy8i00010, aezy8k00020, aezy8n00010, aezy8r00010, aezy8t00010, aezydr00010, kb.i170a.059, kb.i170a.072, kb.i170a.074, kb.i170a.083, kb.i170a.155, kb.i170a.157, kb.i170a.164, kb.i170a.166, kb.i170a.171, kb.i170a.174, kb.i170a.228, kb.i170g.165, kb.t170a.172, mp-09b23a0-6983, mp-09b26d0-6983, mp-09b26dn-920, mp-09b26e0-442, mp-09b26e0-6983, mp-09b26f0-6983, mp-09b26gb-442, mp-09b26gb-6983, mp-09b26i0-6983, mp-09b26p0, mp-09b26p0-6983, mp-09b26tq-442, mp-09b26tq-6983, mp-09b36d06442, mp-09b36e06920, mp-09b36i06920, mp-09b36p06920, mp-09b36tq6442, mp-09g33u4-920, mp-09g36d0-698, mp-09h23u4-698, nsk-al001, nsk-al006, nsk-al00a, nsk-al00e, nsk-al00f, nsk-al00g, nsk-al00r, nsk-al00s, nsk-al00u, nsk-al01a, nsk-al01d, nsk-al10e, nsk-al10f, nsk-al10g, nsk-al10r, nsk-al10s, nsk-al10t, nsk-al10u, nsk-al11d, nsk-al11k, nsk-al12m, nsk-ala0e, nsk-ala0f, nsk-ala0g, nsk-ala0r, nsk-ala0s, nsk-ala0t, nsk-ala0u, nsk-ala1a, nsk-ala1b, nsk-ala1d, nsk-alc06, nsk-alc0a, nsk-alc0u, nsk-alc1a, nsk-alc1b, nsk-alc1d, nsk-alk0f, nsk-alk0r, nsk-alk0s, nsk-alk0t, nsk-alk1d, nsk-all0q, nsk-all0r, nsk-alq06, nsk-alq0a, nsk-alq0f, nsk-alq0r, nsk-alq1a, nsk-als0h, nsk-als1d, nsk-an006, nsk-an00e, nsk-an00f, nsk-an00r, nsk-an01a, nsk-an01d, nsk-an01n, nsk-an02m, nsk-auq1d, nsk-aus1d, pk1309f2002, pk1309f2004, pk1309f2010, pk1309f2013, pk1309f2016, pk130ae1000, pk130c91100, pk130c91112, pk130c91116, pk130c92a00, pk130c92a04, pk130c92a10, pk130c92a25, pk130c93a02, pk130c93a07, pk130c93a08, pk130c93a13, pk130c93a16, pk130c93a17, pk130c93a19, pk130c94a12, pk130c94a17, pk130dq2a09, pk130l93a12, sg-52500-2ea, sg-52500-2ta, sn8101, v104702ak3 po, v104702as3, v104730ak, v104730ak1, v104730as1, v104730b, v104730bk1, v104730bk1 gr, v104730bs1, v104730bs1 ru, v104746ak3, v104746as1,
مشخصات فیزیکی کیبورد
مشخصات فنی کیبورد
شماره سریال ACKEY006B-UK , ACKEY006B-US
قالب کشور سازنده UK Layout , US Layout

نظر جدید

اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری

پرسش جدید

سازگاری با مدل های زیر:
5236 , 5242 , 5338 , 5340 , 5410 , 5410t , 5536 , 5536g , 5538 , 5538g , 5542 , 5542g , 5738 , 5738dg , 5738dzg , 5738g , 5738pg , 5738pzg , 5738z , 5738zg , 5739 , 5739g , 5740 , 5740dg , 5740g , 5741 , 5741g , 5741z , 5741zg , 5810 , 5810t , 5810t timeline , 5810t-354g32mn , 5810t-8929 , 5810t-8952 , 5810t-944g32mn , 5810t-d34 , 5810t-d34f , 5810tg-d45 , 5810tg-d45f , 5810tz-4112 , 5810tz-4238 , 5810tz-4274 , 5810tz-4657 , 5810tzg , 7336 , 7340 , 7340g , 7535 , 7535g , 7735 , 7735g , 7735z , 7735zg , 7736 , 7736g , 7736z , 7736zg , 7738 , 7738g , 7740 , 7740g , travelmate 8571 , travelmate 8571g , travelmate 8571t ,
-------------------
سازگاری با پارت نامبرهای زیر:
90.4cd07.c0g , 90.4cd07.s0f , 90.4cd07.s0g , 90.4cd07.s0r , 90.4cd07.s0s , 90.4cd07.s0u , 90.4cd07.s1d , 90.4cd07.s1f , 90.4cd07.s1k , 90.4ch07.c0u , 90.4ch07.s06 , 90.4ch07.s0e , 90.4ch07.s0g , 90.4ch07.s0r , 90.4ch07.s0s , 90.4ch07.s0t , 90.4ch07.s0u , 90.4ch07.s1a , 90.4ch07.s1b , 90.4ch0t.s10 , 90.4hv07.s06 , 90.4hv07.s0f , 90.4hv07.s0g , 90.4hv07.s0s , 90.4hv07.s0t , 90.4hv07.s0u , 90.4hv07.s1d , 9j.4ch07.s0t , 9j.4ch07.s0u , 9j.n1h82.001 , 9j.n1h82.006 , 9j.n1h82.00a , 9j.n1h82.00e , 9j.n1h82.00f , 9j.n1h82.00g , 9j.n1h82.00r , 9j.n1h82.00s , 9j.n1h82.00u , 9j.n1h82.01a , 9j.n1h82.01d , 9j.n1h82.12m , 9j.n1h82.a0e , 9j.n1h82.a0f , 9j.n1h82.a0g , 9j.n1h82.a0r , 9j.n1h82.a0s , 9j.n1h82.a0t , 9j.n1h82.a1a , 9j.n1h82.a1b , 9j.n1h82.a1d , 9j.n1h82.k06 , 9j.n1h82.k0a , 9j.n1h82.k0f , 9j.n1h82.k0r , 9j.n1h82.k0s , 9j.n1h82.k0t , 9j.n1h82.k1d , 9j.n1h82.k1k , 9j.n1h82.q06 , 9j.n1h82.q0a , 9j.n1h82.q0f , 9j.n1h82.q0r , 9j.n1h82.q1a , 9j.n2382.00r , 9j.n2b82.006 , 9j.n2b82.00e , 9j.n2b82.00f , 9j.n2b82.00r , 9j.n2b82.00s , 9j.n2b82.00u , 9j.n2b82.01a , 9j.n2b82.01d , 9j.n2b82.01n , 9j.n2b82.02m , 9z.n1h82.10e , 9z.n1h82.10f , 9z.n1h82.10g , 9z.n1h82.10r , 9z.n1h82.10s , 9z.n1h82.10t , 9z.n1h82.10u , 9z.n1h82.11d , 9z.n1h82.11k , 9z.n1h82.c06 , 9z.n1h82.c0a , 9z.n1h82.c0g , 9z.n1h82.c0r , 9z.n1h82.c0u , 9z.n1h82.c1a , 9z.n1h82.c1b , 9z.n1h82.c1d , 9z.n1h82.l00 , 9z.n1h82.l0q , 9z.n1h82.l0s , 9z.n1h82.l1d , 9z.n1h82.s0h , 9z.n3m82.q1d , 9z.nh182.l0g , aeql1y00010 , aezk6b00010 , aezk6f00010 , aezk6i00110 , aezk6n00010 , aezk6p00010 , aezk6q00010 , aezk6r00010 , aezk6t00010 , aezk6t00110 , aezr7400010 , aezr7700010 , aezr7e00010 , aezr7g00010 , aezr7n00110 , aezr7p00010 , aezr7r00010 , aezr7s00010 , aezy8700010 , aezy8b00010 , aezy8d00010 , aezy8e00010 , aezy8f00010 , aezy8i00010 , aezy8k00020 , aezy8n00010 , aezy8r00010 , aezy8t00010 , aezydr00010 , kb.i170a.059 , kb.i170a.072 , kb.i170a.074 , kb.i170a.083 , kb.i170a.155 , kb.i170a.157 , kb.i170a.164 , kb.i170a.166 , kb.i170a.171 , kb.i170a.174 , kb.i170a.228 , kb.i170g.165 , kb.t170a.172 , mp-09b23a0-6983 , mp-09b26d0-6983 , mp-09b26dn-920 , mp-09b26e0-442 , mp-09b26e0-6983 , mp-09b26f0-6983 , mp-09b26gb-442 , mp-09b26gb-6983 , mp-09b26i0-6983 , mp-09b26p0 , mp-09b26p0-6983 , mp-09b26tq-442 , mp-09b26tq-6983 , mp-09b36d06442 , mp-09b36e06920 , mp-09b36i06920 , mp-09b36p06920 , mp-09b36tq6442 , mp-09g33u4-920 , mp-09g36d0-698 , mp-09h23u4-698 , nsk-al001 , nsk-al006 , nsk-al00a , nsk-al00e , nsk-al00f , nsk-al00g , nsk-al00r , nsk-al00s , nsk-al00u , nsk-al01a , nsk-al01d , nsk-al10e , nsk-al10f , nsk-al10g , nsk-al10r , nsk-al10s , nsk-al10t , nsk-al10u , nsk-al11d , nsk-al11k , nsk-al12m , nsk-ala0e , nsk-ala0f , nsk-ala0g , nsk-ala0r , nsk-ala0s , nsk-ala0t , nsk-ala0u , nsk-ala1a , nsk-ala1b , nsk-ala1d , nsk-alc06 , nsk-alc0a , nsk-alc0u , nsk-alc1a , nsk-alc1b , nsk-alc1d , nsk-alk0f , nsk-alk0r , nsk-alk0s , nsk-alk0t , nsk-alk1d , nsk-all0q , nsk-all0r , nsk-alq06 , nsk-alq0a , nsk-alq0f , nsk-alq0r , nsk-alq1a , nsk-als0h , nsk-als1d , nsk-an006 , nsk-an00e , nsk-an00f , nsk-an00r , nsk-an01a , nsk-an01d , nsk-an01n , nsk-an02m , nsk-auq1d , nsk-aus1d , pk1309f2002 , pk1309f2004 , pk1309f2010 , pk1309f2013 , pk1309f2016 , pk130ae1000 , pk130c91100 , pk130c91112 , pk130c91116 , pk130c92a00 , pk130c92a04 , pk130c92a10 , pk130c92a25 , pk130c93a02 , pk130c93a07 , pk130c93a08 , pk130c93a13 , pk130c93a16 , pk130c93a17 , pk130c93a19 , pk130c94a12 , pk130c94a17 , pk130dq2a09 , pk130l93a12 , sg-52500-2ea , sg-52500-2ta , sn8101 , v104702ak3 po , v104702as3 , v104730ak , v104730ak1 , v104730as1 , v104730b , v104730bk1 , v104730bk1 gr , v104730bs1 , v104730bs1 ru , v104746ak3 , v104746as1 ,