کیبورد لپ تاپ ایسر Aspire 5500z

کیبورد لپ تاپ ایسر Aspire 5500z

?
257,000 تومان
کد محصول: 777
موجودی: 1 عدد
گارانتی: Black,US Layout

محصولات مرتبط

این محصول کیبورد های زیر را پشتیبانی می کند ، در صورت نیاز می توانید هر کدام یک از موارد ذیل را انتخاب نمائید:


رنگ: مشکی
قالب کشور سازنده: UK Layout
شماره سریال: ACKEY003B-UK
-------------------
رنگ: مشکی
قالب کشور سازنده: US Layout
شماره سریال: ACKEY003B-US
-------------------
سازگاری با مدل های زیر:
3100, 3102nwlmi, 3600, 3650, 3690, 3690-2009, 3690-2032, 3690-2083, 3690-2087, 3690-2119, 3690-2150, 3690-2173, 3690-2196, 3690-2208, 3690-2268, 3690-2306, 3690-2363, 3690-2408, 3690-2430, 3690-2436, 3690-2468, 3690-2481, 3690-2485, 5030, 5100, 5100-3016, 5100-3577, 5100-3748, 5100-3825, 5100-3949, 5100-5022, 5100-5033, 5101awlmi, 5102wlmi, 5103wlmi, 5110, 5112wlmi, 5500, 5500z, 5515, 5610, 5610-2273, 5610-4075, 5610-4491, 5610z, 5611, 5612, 5612wlmi, 5613, 5613wlmi, 5630, 5630-6002, 5630-6124, 5630-6173, 5630-6197, 5630-6254, 5630-6298, 5630-6317, 5630-6436, 5630-6444, 5630-6655, 5630-6670, 5630-6679, 5630-6803, 5630-6806, 5630-6891, 5630-6895, 5630-6943, 5650, 5652wlmi, 5680, 5683wlmi, 5685wlmi, 9110, 9120, as5680-6001, as5680-6123, as5680-6516, as5680-6517, as5680-6560, extensa 4100, extensa 5510, extensa 5510z, extensa 6700,
-------------------
سازگاری با پارت نامبرهای زیر:
701a20089, 99.n5982.20r, 99.n5982.21d, 9j.n5982.50a, 9j.n5982.50g, 9j.n5982.50s, 9j.n5982.50u, 9j.n5982.51d, 9j.n5982.52e, 9j.n5982.j06, 9j.n5982.j0e, 9j.n5982.j0u, 9j.n5982.j1b, k032102a1, k032102a1 ui, k032102a2 ui, k032102b1, kb.a3502.002, kb.abe02.002, kba3502002, kbabe02002, mp-04653su-6981, mp-04653u4-698, mp-04653u4-698x, mp-04656e0-6983, mp-04656e0-6984, mp-04656f0-6984, mp-04656i0-6981, mp-04656pa-6982, nsk-h320r, nsk-h321d, nsk-h350a, nsk-h350g, nsk-h350s, nsk-h350u, nsk-h351d, nsk-h352e, nsk-h3j06, nsk-h3j0e, nsk-h3j0u, nsk-h3j1b, pk130020800, pk130080270, pk130080900, pk130080k00, pk1306b02g0, pk1306b02l0, pk13lw80160, pk13zh00120, pk13zh00290, pk13zhn0320, pk13zho01r0, pk13zho0200, pk13zho03a0, pk13zhu01k0, pk13zhu01r0, pk13zhu02c0, pk13zhu0310, pk13zhu03k0, pk13zyu0900, pk13zyu2600, v032102ak1, v032102ak2, v032102as, v032102as2,
مشخصات فیزیکی کیبورد
مشخصات فنی کیبورد
شماره سریال ACKEY003B-UK , ACKEY003B-US
قالب کشور سازنده UK Layout , US Layout

نظر جدید

اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری

پرسش جدید

سازگاری با مدل های زیر:
3100 , 3102nwlmi , 3600 , 3650 , 3690 , 3690-2009 , 3690-2032 , 3690-2083 , 3690-2087 , 3690-2119 , 3690-2150 , 3690-2173 , 3690-2196 , 3690-2208 , 3690-2268 , 3690-2306 , 3690-2363 , 3690-2408 , 3690-2430 , 3690-2436 , 3690-2468 , 3690-2481 , 3690-2485 , 5030 , 5100 , 5100-3016 , 5100-3577 , 5100-3748 , 5100-3825 , 5100-3949 , 5100-5022 , 5100-5033 , 5101awlmi , 5102wlmi , 5103wlmi , 5110 , 5112wlmi , 5500 , 5500z , 5515 , 5610 , 5610-2273 , 5610-4075 , 5610-4491 , 5610z , 5611 , 5612 , 5612wlmi , 5613 , 5613wlmi , 5630 , 5630-6002 , 5630-6124 , 5630-6173 , 5630-6197 , 5630-6254 , 5630-6298 , 5630-6317 , 5630-6436 , 5630-6444 , 5630-6655 , 5630-6670 , 5630-6679 , 5630-6803 , 5630-6806 , 5630-6891 , 5630-6895 , 5630-6943 , 5650 , 5652wlmi , 5680 , 5683wlmi , 5685wlmi , 9110 , 9120 , as5680-6001 , as5680-6123 , as5680-6516 , as5680-6517 , as5680-6560 , extensa 4100 , extensa 5510 , extensa 5510z , extensa 6700 ,
-------------------
سازگاری با پارت نامبرهای زیر:
701a20089 , 99.n5982.20r , 99.n5982.21d , 9j.n5982.50a , 9j.n5982.50g , 9j.n5982.50s , 9j.n5982.50u , 9j.n5982.51d , 9j.n5982.52e , 9j.n5982.j06 , 9j.n5982.j0e , 9j.n5982.j0u , 9j.n5982.j1b , k032102a1 , k032102a1 ui , k032102a2 ui , k032102b1 , kb.a3502.002 , kb.abe02.002 , kba3502002 , kbabe02002 , mp-04653su-6981 , mp-04653u4-698 , mp-04653u4-698x , mp-04656e0-6983 , mp-04656e0-6984 , mp-04656f0-6984 , mp-04656i0-6981 , mp-04656pa-6982 , nsk-h320r , nsk-h321d , nsk-h350a , nsk-h350g , nsk-h350s , nsk-h350u , nsk-h351d , nsk-h352e , nsk-h3j06 , nsk-h3j0e , nsk-h3j0u , nsk-h3j1b , pk130020800 , pk130080270 , pk130080900 , pk130080k00 , pk1306b02g0 , pk1306b02l0 , pk13lw80160 , pk13zh00120 , pk13zh00290 , pk13zhn0320 , pk13zho01r0 , pk13zho0200 , pk13zho03a0 , pk13zhu01k0 , pk13zhu01r0 , pk13zhu02c0 , pk13zhu0310 , pk13zhu03k0 , pk13zyu0900 , pk13zyu2600 , v032102ak1 , v032102ak2 , v032102as , v032102as2 ,