کیبورد لپ تاپ ایسر Aspire 5810t 944g32mn

کیبورد لپ تاپ ایسر Aspire 5810t 944g32mn

?
218,000 تومان
تولید کننده:ایسر | acer
کد محصول: 944
موجودی: 345 عدد
گارانتی: Black,US Layout

محصولات مرتبط

این محصول کیبورد های زیر را پشتیبانی می کند ، در صورت نیاز می توانید هر کدام یک از موارد ذیل را انتخاب نمائید:


رنگ: مشکی
قالب کشور سازنده: UK Layout
شماره سریال: ACKEY006B-UK
-------------------
رنگ: مشکی
قالب کشور سازنده: US Layout
شماره سریال: ACKEY006B-US
-------------------
سازگاری با مدل های زیر:
5236, 5242, 5338, 5340, 5410, 5410t, 5536, 5536g, 5538, 5538g, 5542, 5542g, 5738, 5738dg, 5738dzg, 5738g, 5738pg, 5738pzg, 5738z, 5738zg, 5739, 5739g, 5740, 5740dg, 5740g, 5741, 5741g, 5741z, 5741zg, 5810, 5810t, 5810t timeline, 5810t-354g32mn, 5810t-8929, 5810t-8952, 5810t-944g32mn, 5810t-d34, 5810t-d34f, 5810tg-d45, 5810tg-d45f, 5810tz-4112, 5810tz-4238, 5810tz-4274, 5810tz-4657, 5810tzg, 7336, 7340, 7340g, 7535, 7535g, 7735, 7735g, 7735z, 7735zg, 7736, 7736g, 7736z, 7736zg, 7738, 7738g, 7740, 7740g, travelmate 8571, travelmate 8571g, travelmate 8571t,
-------------------
سازگاری با پارت نامبرهای زیر:
90.4cd07.c0g, 90.4cd07.s0f, 90.4cd07.s0g, 90.4cd07.s0r, 90.4cd07.s0s, 90.4cd07.s0u, 90.4cd07.s1d, 90.4cd07.s1f, 90.4cd07.s1k, 90.4ch07.c0u, 90.4ch07.s06, 90.4ch07.s0e, 90.4ch07.s0g, 90.4ch07.s0r, 90.4ch07.s0s, 90.4ch07.s0t, 90.4ch07.s0u, 90.4ch07.s1a, 90.4ch07.s1b, 90.4ch0t.s10, 90.4hv07.s06, 90.4hv07.s0f, 90.4hv07.s0g, 90.4hv07.s0s, 90.4hv07.s0t, 90.4hv07.s0u, 90.4hv07.s1d, 9j.4ch07.s0t, 9j.4ch07.s0u, 9j.n1h82.001, 9j.n1h82.006, 9j.n1h82.00a, 9j.n1h82.00e, 9j.n1h82.00f, 9j.n1h82.00g, 9j.n1h82.00r, 9j.n1h82.00s, 9j.n1h82.00u, 9j.n1h82.01a, 9j.n1h82.01d, 9j.n1h82.12m, 9j.n1h82.a0e, 9j.n1h82.a0f, 9j.n1h82.a0g, 9j.n1h82.a0r, 9j.n1h82.a0s, 9j.n1h82.a0t, 9j.n1h82.a1a, 9j.n1h82.a1b, 9j.n1h82.a1d, 9j.n1h82.k06, 9j.n1h82.k0a, 9j.n1h82.k0f, 9j.n1h82.k0r, 9j.n1h82.k0s, 9j.n1h82.k0t, 9j.n1h82.k1d, 9j.n1h82.k1k, 9j.n1h82.q06, 9j.n1h82.q0a, 9j.n1h82.q0f, 9j.n1h82.q0r, 9j.n1h82.q1a, 9j.n2382.00r, 9j.n2b82.006, 9j.n2b82.00e, 9j.n2b82.00f, 9j.n2b82.00r, 9j.n2b82.00s, 9j.n2b82.00u, 9j.n2b82.01a, 9j.n2b82.01d, 9j.n2b82.01n, 9j.n2b82.02m, 9z.n1h82.10e, 9z.n1h82.10f, 9z.n1h82.10g, 9z.n1h82.10r, 9z.n1h82.10s, 9z.n1h82.10t, 9z.n1h82.10u, 9z.n1h82.11d, 9z.n1h82.11k, 9z.n1h82.c06, 9z.n1h82.c0a, 9z.n1h82.c0g, 9z.n1h82.c0r, 9z.n1h82.c0u, 9z.n1h82.c1a, 9z.n1h82.c1b, 9z.n1h82.c1d, 9z.n1h82.l00, 9z.n1h82.l0q, 9z.n1h82.l0s, 9z.n1h82.l1d, 9z.n1h82.s0h, 9z.n3m82.q1d, 9z.nh182.l0g, aeql1y00010, aezk6b00010, aezk6f00010, aezk6i00110, aezk6n00010, aezk6p00010, aezk6q00010, aezk6r00010, aezk6t00010, aezk6t00110, aezr7400010, aezr7700010, aezr7e00010, aezr7g00010, aezr7n00110, aezr7p00010, aezr7r00010, aezr7s00010, aezy8700010, aezy8b00010, aezy8d00010, aezy8e00010, aezy8f00010, aezy8i00010, aezy8k00020, aezy8n00010, aezy8r00010, aezy8t00010, aezydr00010, kb.i170a.059, kb.i170a.072, kb.i170a.074, kb.i170a.083, kb.i170a.155, kb.i170a.157, kb.i170a.164, kb.i170a.166, kb.i170a.171, kb.i170a.174, kb.i170a.228, kb.i170g.165, kb.t170a.172, mp-09b23a0-6983, mp-09b26d0-6983, mp-09b26dn-920, mp-09b26e0-442, mp-09b26e0-6983, mp-09b26f0-6983, mp-09b26gb-442, mp-09b26gb-6983, mp-09b26i0-6983, mp-09b26p0, mp-09b26p0-6983, mp-09b26tq-442, mp-09b26tq-6983, mp-09b36d06442, mp-09b36e06920, mp-09b36i06920, mp-09b36p06920, mp-09b36tq6442, mp-09g33u4-920, mp-09g36d0-698, mp-09h23u4-698, nsk-al001, nsk-al006, nsk-al00a, nsk-al00e, nsk-al00f, nsk-al00g, nsk-al00r, nsk-al00s, nsk-al00u, nsk-al01a, nsk-al01d, nsk-al10e, nsk-al10f, nsk-al10g, nsk-al10r, nsk-al10s, nsk-al10t, nsk-al10u, nsk-al11d, nsk-al11k, nsk-al12m, nsk-ala0e, nsk-ala0f, nsk-ala0g, nsk-ala0r, nsk-ala0s, nsk-ala0t, nsk-ala0u, nsk-ala1a, nsk-ala1b, nsk-ala1d, nsk-alc06, nsk-alc0a, nsk-alc0u, nsk-alc1a, nsk-alc1b, nsk-alc1d, nsk-alk0f, nsk-alk0r, nsk-alk0s, nsk-alk0t, nsk-alk1d, nsk-all0q, nsk-all0r, nsk-alq06, nsk-alq0a, nsk-alq0f, nsk-alq0r, nsk-alq1a, nsk-als0h, nsk-als1d, nsk-an006, nsk-an00e, nsk-an00f, nsk-an00r, nsk-an01a, nsk-an01d, nsk-an01n, nsk-an02m, nsk-auq1d, nsk-aus1d, pk1309f2002, pk1309f2004, pk1309f2010, pk1309f2013, pk1309f2016, pk130ae1000, pk130c91100, pk130c91112, pk130c91116, pk130c92a00, pk130c92a04, pk130c92a10, pk130c92a25, pk130c93a02, pk130c93a07, pk130c93a08, pk130c93a13, pk130c93a16, pk130c93a17, pk130c93a19, pk130c94a12, pk130c94a17, pk130dq2a09, pk130l93a12, sg-52500-2ea, sg-52500-2ta, sn8101, v104702ak3 po, v104702as3, v104730ak, v104730ak1, v104730as1, v104730b, v104730bk1, v104730bk1 gr, v104730bs1, v104730bs1 ru, v104746ak3, v104746as1,
مشخصات ماوس
مشخصات فنی کیبورد
شماره سریال ACKEY006B-UK , ACKEY006B-US
قالب کشور سازنده UK Layout , US Layout
نظر جدید
اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری
پرسش جدید